Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

 Veřejná prospěšnost  

Principy zákona o veřejné prospěšnosti z pohledu Ligy (ovlivněné průběhem dosavadní diskuse)

22. 2. 2005
[Liga lidských práv] -


I. ZVP neurčuje, které právnické osoby jsou v nejširším smyslu veřejně prospěšné a které nejsou. Pouze určuje, které právnické osoby a po splnění jakých podmínek dosáhnou na výhody, jež takový zákon nabízí (s těmito výhodami jsou ovšem spojeny také určité povinnosti).

II. ZVP klade právnickým osobám minimum překážek v dosažení na výhody/statut veřejné prospěšnosti, které nabízí. Se statutem veřejné prospěšnosti (VP) ovšem souvisí povinnosti navíc, které právnické osoby bez zmíněných výhod/statutu VP nemají.

III. ZVP a nový občanský zákoník (OZ) mají přispět k větší transparentnosti NNO, jim poskytovaných výhod a prostředků.

IV. ZVP se vztahuje na všechny typy právnických osob (nikoli např. jen na spolky či nadace, ale např. i s. r. o.). Všechny typy právnických osob mohou při splnění podmínek ZVP dosáhnout na výhody, které tento zákon nabízí. Zároveň však mají zvýšené povinnosti s tím spojené.

V. ZVP vyžaduje, aby žádná část čistého zisku právnické osoby, která chce mít výhody nabízené tímto zákonem, byla převedena ku prospěchu jakéhokoli podílníka či jednotlivce (na základě nějakého vztahu takového jedince k předmětné právnické osobě a bez vztahu k dosahování účelu takové právnické osoby, pro nějž byla založena a díky kterému může dosáhnout na výhody nabízené ZVP)1.

Ke zvážení zda by i níže popsané subjekty měly spadat do kategorie veřejně prospěšných osob, které dosáhnou na výhody přiznávané zákonem o veřejné prospěšnosti (ZVP):

1) Zda by na příslušné výhody dosáhla například společnost s ručením omezeným, která podniká (např. prodává koberce), ale svůj zisk nerozděluje, nýbrž reinvestuje zpět do svých podnikatelských aktivit (svého rozvoje).

2) Zda by podnikatel, který si založí nadaci na podporu svojí domácnosti a bude jí dávat dary, mohl získat výhody (např. odečíst si takový dar od daňového základu nebo získat slevu na dani) s nimiž ZVP počítá a zda by taková nadace měla dosáhnout na výhody poskytované ZVP.
Byl by postoj odlišný, pokud by se jednalo o nadaci financující vzdělávání dětí tohoto podnikatele?


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz