Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Svitavy otvírají novou bezbariérovou knihovnu

10. 6. 2008 - SVITAVY [Econnect]

<em>Svitavy mají novou moderní knihovnu, která se stala součástí vzdělávacího a kulturního centra Fabrika Svitavy. Vybudování nové knihovny ve Svitavách navazuje na trend výstavby knihoven v posledních 10 letech, který souvisí s nárůstem významu informačních služeb ve společnosti. Knihovny v současnosti poskytují velký potenciál. Boom výstavby nových knihoven lze ilustrovat na příkladu Prahy, Brna, Liberce, Ostravy či Hradce Králové. </em>

<p>V posledním období je tendence při výstavbě knihoven zachovávat otevřený prostor s minimálním množstvím vnitřních zdí a bariér, snahou je knihovny začlenit do prostoru města a poskytnout uživatelům knihovny atraktivní výhled. Uvedené parametry knihovna ve Fabrice Svitavy naplňuje bezezbytku.
</p>
<p>Ve světě se staví knihovny jako otevřená multifunkční centra. Umístění svitavské knihovny do multifunkčního vzdělávacího a kulturního centra Fabrika je z toho hlediska nadčasové a nemá v regionu obdoby. Služby knihovny doplňují ve Fabrice umístěné učebny, přednáškový sál, studovna, restaurace, hala s ochozy, internetová kavárna, univerzita třetího věku, výstavní galerie, antikvariát a další služby.</p>

<p>Knihovny současnosti nejsou již založeny výhradně na vlastních knihovních fondech. Knihovny dneška svým uživatelům zpřístupňují informace z klasických, ale i elektronických dokumentů celého světa. Jedná se o reakci na rozvoj internetu a vyhledávacích služeb jako je například Google. „Po přestěhování do Fabriky budou mít uživatelé k dispozici 21 internetových kiosků. Vznikne samostatná studovna, kde budou k dispozici kromě internetu také databáze – právní ASPI a CODEXIS včetně legislativy Evropské unie, infobanka České tiskové kanceláře a monitoring článků novin a časopisů Anopress. Studenti, kteří nemají doma PC, si zde mohou zpracovávat a tisknout své seminární práce,“ uvedla ředitelka knihovny Milada Vacková.</p>

<p>Knihovna ve Fabrice podstatně rozšíří své služby: „Nabídneme více knih ve volném výběru, rozšíříme odběr periodik. V novém hudebním oddělení bude možné půjčit kromě hudebních nosičů a AV médií pro slabozraké a nevidomé i mluvené slovo. Je nakoupeno přes 800 hudebních CD. Děti budou moci využívat multimediální vzdělávací programy a formou hry si rozšiřovat své znalosti,“ vyjmenovává novinky knihovny ve Fabrice ředitelka Milada Vacková.</p>

<p>„Chceme pořádat besedy se spisovateli, přednášky pro všechny věkové kategorie, cestovatelské večery. Chceme se více věnovat seniorům zejména v oblasti dalšího vzdělávání a využití volného času. Nabídneme vzdělávací akce pro nezaměstnané a matky na mateřské dovolené, plánujeme setkávání handicapovaných. Rádi bychom spolupracovali s pobočkou SONS – slabozrakými a nevidomými, pro které máme zvukovou knihovnu a připojení k internetu se speciálními programy, které převádí písmo do zvukové podoby,“ připomíná ředitelka knihovny.</p>

<p>Samozřejmostí knihovny je její bezbariérovost. Hlavním cílem projektu nové knihovny a celé Fabriky bylo vytvořit prostor k vzájemnému setkávání různých generací lidí, společenských skupin a kultur. „Jde o to, aby nová knihovna byla oblíbeným místem setkávání všech, kteří potřebují informace, přečíst si denní tisk nebo jen příjemně strávit svůj volný čas,“ poznamenává Milada Vacková.</p>


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz