Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ženy do IT - projekt motivující ženy k práci v oboru informačních technologiích

18. 12. 2007 - PRAHA [Econnect]

Na konci listopadu uspořádala Asociace pro progresivní komunikaci (APC – Association for Progressive Communications Women’s Program) v Praze dva kulaté stoly, na nichž se diskutovaly možnosti zapojení dívek a žen do stále převážně mužského oboru informačních a komunikačních technologií (IT).

Zastoupení žen v IT se v České republice pohybuje velmi nízko pod průměry jiných zemí, přičemž tento obor zaznamenává nedostatek nových kvalifikovaných sil. Jak uvedl Petr Draxler, personální ředitel IBM, český trh práce poptává kolem čtyř tisíc IT odborníků, ale nabídka je přibližně o patnáct set lidí nižší. Nejen z těchto důvodů se u nás objevují první iniciativy, které se snaží nalákat do IT právě ženy.

Ojedinělou vlaštovkou na tomto poli je projekt mezinárodní Asociace pro progresivní komunikaci (APC WNSP) a společnosti IBM s názvem Ženy do IT, který motivuje ženy a dívky ke studiu a práci v IT. Kromě motivačních a poznávacích seminářů pro studentky středních škol a vzdělávacích kurzů pro ženy se konaly dva kulaté stoly, na kterých byla zahájena diskuse zástupců firem IT, ženských organizací, personalistů a učitelů nad nedostatkem žen v IT.

V diskusi na téma Vzdělávání žen v IT padlo několik zásadních komentářů. Prof. Honzík, proděkan Fakulty informačních technologií při VUT v Brně, tvrdí, že „ženský element absolutně chybí”. Dívky podle něj mohou obor, ale i „mušketýrský chlapecký” kolektiv obohatit, vynikají také mnohem lépe v komunikačních dovednostech. Právě z těchto důvodů se prof. Honzík snaží aktivně motivovat dívky ke studiu na fakultě a zvýšit tak pouhé 1 procento jejich zastoupení mezi studenty.

Za významnou překážku dosavadního malého zájmu dívek o vzdělávání v IT je považována přítomnými diskutéry především výchova v rodinách, ve které jsou stále přítomny stereotypy vázané na pohlaví (rozdělení na ženské a mužské práce, ženské a mužské zájmy). Tyto stereotypy jsou dále „rozvíjeny” na základních i středních školách a výsledkem je zcela zkreslená představa o oboru, kdy je obor považován za čistě mužský. Tento obraz často podporují i média zobrazovaním pouze mužů v této oblasti. Nápravou může být medializace ženských vzorů v IT, motivační a vzdělávací aktivity pro dívky, ale především zapojení samotných IT firem.

Jak vysvětlila Lenka Simerská, koordinátorka APC WNSP, pro odbourání stereotypního smýšlení o IT je velmi efektivní zapojit ženy, které už v IT pracují: „Náš projekt Ženy do IT zahrnuje práci s tzv. role models neboli rolovými vzory. Ženy a dívky se na našich seminářích setkávají se ženami, které na různých pozicích a v různých oblastech v IT pracují. Ze zpětné vazby víme, že pro účastnice znamená slyšet jejich příběh a možnost zeptat se na nejrůznější věci z práce i soukromí často více než nově získané dovednosti.“

Stereotypy hrají důležitou roli také při vstupu žen na pracovní trh v oboru IT, který je tradičně vnímán jako mužský. Eva Hejlová ze společnosti Telefonica O2 vidí „bariéry v hlavách vedoucích pracovníků, kteří nejsou připraveni vyjít vstříc např. flexibilním formám práce“. Bariéry jsou i v ženách samotných, které mají zakódováno, že nemají dostatečné vzdělání k této profesi. K tomu Petr Draxler z IBM poznamenal, že se ukazuje (pro společnosti zabývající se informačními technologiemi) jako důležité mediálně komunikovat potenciálním uchazečům/uchazečkám, že není často nutné mít vzdělání čistě technické nebo matematické.

Podle socioložky Hany Maříkové hovoří pro zaměstnávání žen v IT např. to, že ženy se ukázaly jako potenciálně velmi kreativní, zvláště pak skupina žen v předdůchodovém věku. To potvrdila ze své praxe i konzultantka v oblasti informačních technologií a managementu Ivana Šabatová: „Často právě ony jsou aktivní, i ve starším věku stále mají touhu se vzdělávat a mnohé z nich jsou připravené začít se o IT více dozvídat“.

Obor IT je navíc svou povahou velmi flexibilní, což jej činí atraktivní především v posledních několika letech, kdy zažívá Česká republika „babyboom” a poptávka po flexibilní či zkrácené pracovní době se úměrně tomu zvyšuje. Společnost IBM již na tento trend zareagovala a nabízí tzv. flexibilní kancelář, možnost práce z domova, podporu a různé benefity při navrátu ženy z mateřské či rodičovské dovolené apod.

Dalším řešením jak podpořit ženy při vstupu do oboru informačních technologií může být tzv. mentoring, kdy zkušená a starší osoba podporuje předáváním svých profesních zkušeností mladší (nezkušenou) osobu za účelem jejího profesního a kariérního růstu. A již tradičně zde svou úlohu sehrávají média, která mají možnost ukazovat nový pohled na IT a tím se podílet na změně zažitých stereotypů.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz