Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ombudsmanovo rozhodnutí dává šanci obětem dialerů

3. 8. 2006 - PRAHA [Econnect / SOS]

Spotřebitelé, kteří zaplatili za přesměrování internetu, se mohou domáhat svého práva. Vyplývá to ze stanoviska veřejného ochránce práv, podle něhož Český telekomunikační úřad (ČTÚ ) nesprávně rozhodoval o stížnostech proti vyúčtování za nevědomé přesměrování internetového připojení prostřednictvím tzv. dialeru na linku se zvýšenou tarifikací. Spotřebitelé se mohou po ČTÚ domáhat náhrady způsobené škody.

Na Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS) se v uplynulých letech obracely stovky spotřebitelů poškozených dialery se způsobenou škodou v řádech tisíců až desetitisíců korun. "Zatím veškerá snaha spotřebitelů se bránit vyznívala naprázdno. Z obav ze sporu s velkou společností i z důkazní nouze (některé dialery se automaticky vymazávaly z disku počítače) se spotřebitelé neodvážili jít k soudu, policie v trestním řízení podané případy odložila a Český Telecom po spotřebitelích na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu vymáhal zaplacení," popisuje Tomáš Liškutín, který se problematice telekomunikací v SOS věnuje.

Ombudsman nyní napadl postup Českého telekomunikačního úřadu, když v něm shledal závažná pochybení. Dle jeho názoru není ČTÚ kompetentní pro rozhodování o oprávněnosti vyúčtování za službu obsahu, která tvoří většinu z vyúčtování prostřednictvím linky se zvýšenou tarifikací, a pokud tak učinil, jsou jeho rozhodnutí nicotná. V případech, kdy nesprávný postup ČTÚ v této kauze způsobil uživatelům škodu, měli by poškození uživatelé její náhradu vymáhat po ČTÚ.

Dle vyjádření ombudsmana došlo i k porušování dalších právních předpisů. Zejména tím, že docházelo k omezení telekomunikačních služeb, když poškození spotřebitelé nebyli ochotni zaplatit za podvodně přesměrované připojení. Ombudsman zároveň vyzývá k účinné spolupráci s ČTÚ v této věci i Českou obchodní inspekci, která zde svou působnost dosud odmítala.

Jak se bránit?

"Rádi bychom vyzvali poškozené uživatele, aby nás o každém pokroku v této věci informovali. Jde o vleklou kauzu, kde dílčí informace od jednoho spotřebitele mohou pomoci i všem ostatním. To dokazuje i tento příklad s podáním k veřejnému ochránci práv," říká právník SOS Martin Reisinger.

Sdružení obrany spotřebitelů také nabízí návrh, jak by měli uživatelé poškození přesměrováním internetového připojení postupovat. Ti uživatelé, o jejichž stížnosti Český telekomunikační úřad pravomocně rozhodl, mohou podat doporučeným dopisem zaslaným na ČTÚ návrh na zahájení přezkumného řízení do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí. "V tomto dopise je žádoucí se též odvolat na rozhodnutí ombudsmana, které dokumentuje nesprávný postup ČTÚ," radí sdružení.

Ti uživatelé, o jejichž stížnosti bylo pravomocně rozhodnuto již dříve než před rokem, mohou uplatnit u Českého telekomunikačního úřadu písemně požadavek na náhradu škody, která jim vznikla jeho nesprávným úředním postupem. "Nároku na náhradu škody se mohou domáhat poškození uživatelé, o jejichž stížnosti proti vyúčtování pravomocně rozhodl ČTÚ více jak před jedním rokem, a právo na náhradu škody se promlčuje tři roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá - tedy ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o tom, že ČTÚ vůči němu postupoval nesprávným úředním postupem," doporučuje Sdružení obrany spotřebitelů. Za škodu lze považovat částku nad běžný tarif internetového připojení.

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS), které se kauzou zabývá, funguje už od roku 1993. Jako nezávislé a neziskové občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů provozuje svá Spotřebitelská informační centra ve dvanácti krajích České republiky, webové stránky www.spotrebitele.info, vydává tištěný časopis Štít spotřebitele a realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů. Je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC i celosvětové Consumers International. Od roku 2003 je signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz