Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat14.2.2020 - Brno [Ukliďme Česko z.s.]
Kam s nimi? - Léčiva

Na otázku kam s nimi existuje v případě léků jednoduchá odpověď. Zpátky do lékárny. Patří tam všechna léčiva bez výjimky. Lékárny mají povinnost od Vás nepotřebné léky přijmout, jelikož jim to ukládá zákon o léčivech (378/2007 Sb. § 89). Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat13.2.2020 - PRAHA [Klimatická koalice]
Klimatická koalice otevřeným dopisem vyzývá ministryni financí Alenu Schillerovou k odstranění nedostatků v čerpání evropských prostředků na klimatická opatření

Klimatická koalice se dnes formou otevřeného dopisu obrátila na ministryni financí Alenu Schillerovou s výzvou týkající se v současnosti běžícího procesu nastavování operačních programů pro čerpání EU fondů v nadcházejícím rozpočtovém období. Ministerstvo financí by podle výzvy mělo usilovat o to, aby finanční prostředky dostupné v letech 2021-2027 byly využívány způsobem, který umožní České republice dosáhnout kýženého pokroku v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a energetických úspor, a který je v souladu s národními závazky a příslušnými strategickými dokumenty. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat13.2.2020 - PRAHA [Hnutí DUHA, Český svaz ochránců přírody a Česká společnost ornitologická]
Ochránci přírody varují: Novela mysliveckého zákona poškodí naši krajinu

Český svaz ochránců přírody, Česká společnost ornitologická a Hnutí DUHA upozorňují, že se ministerstvo zemědělství snaží novelou zákona o myslivosti znefunkčnit systém plánování lovu zvěře. Aby naše krajina nesloužila jen hospodářskému chovu jelenů či srnců, ale byla věkově i druhově pestrou směsicí rostlin a živočichů, je nutné zachovat na sklonku roku schválenou úpravu zákona, která uvedla do praxe princip odvozování plánu lovu zvěře od zdravotního stavu ekosystému. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat13.2.2020 - Brno [CAZWV]
Odborníci apelují na poslance: zamezte odchovu a drezuře volně žijících druhů zvířat v cirkusech!

Na tiskové konferenci České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad odborníci vyzvali poslance, aby zamezili odchovu a drezuře volně žijících druhů zvířat v cirkusech. Podle nich je v dnešní době využívání zvířat, především volně žijících (tzv. divokých) druhů, pro účely zábavy mimo kulturu a poznání lidské společnosti současné Evropy a Česká republika by měla začít tyto druhy skutečně chránit. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat12.2.2020 - ÚNANOV [Asociace soukromého zemědělství ČR]
Farma Jiřího Marka - další zlatá medaile v programu Pestrá krajina

Zlatou medailí ve druhém ročníku programu ASZ ČR Pestrá krajina se může pochlubit i rodinná farma Jiřího Marka. Tu naleznete v Únanově, starobylé obci písemně zmiňované již za panování krále Přemysla Otakara I. rozložené v údolí potoka Únanovky čtyři kilometry severně od města Znojma. Rodiče současného farmáře zde začali na počátku devadesátých let minulého století hospodařit na 15 hektarech vlastní půdy a na dalších 40 hektarech půdy pronajaté. Statek Přibylových - rodičů matky současného hospodáře, opět ožil. Od počátku se věnovali pestré rostlinné výrobě a také chovu mléčného skotu a výkrmu telat. Se vším jim syn Jiří aktivně pomáhal. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat12.2.2020 - PRAHA [Česká společnost ornitologická]
Ministr Toman povolí rozsypávání jedu po polích. Co se proti tomu dá dělat?

Ministerstvo zemědělství plánuje povolit rozsypávání jedu proti hrabošům na povrch půdy. Považujeme to za velmi nebezpečné kvůli tomu, že volně rozhozenými granulemi jedu se mohou otrávit i ptáci. Zároveň, přiotrávení hraboši budou snadnou kořistí pro ptáky, kteří se hraboši živí. I těm bude hrozit otrava. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat12.2.2020 - PRAHA [Česká společnost ornitologická]
Ministerstvo zemědělství komentuje trávení hrabošů. Protiřečí si a uvádí polopravdy

Ministerstvo zemědělství (prostřednictvím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského) vydalo oficiální vyjádření k trávení hrabošů jedem rozsypávaným na povrch půdy. Obsahuje ale zavádějící informace, které chceme okomentovat. Text je plný logických nesouladů, protiřečících si tvrzení a polopravd. Jasně směřuje k tomu, aby přesvědčil nepozorného čtenáře, že žádné riziko nehrozí. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat11.2.2020 - PRAHA [Asociace soukromého zemědělství ČR]
Sedláci jsou znepokojeni novelou stavebního zákona omezující rozvoj rodinných farem

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) vítá snahy ke zrychlení povolovacích řízení u staveb, nicméně se obává, že tento krok je bohužel pouze populistickou zástěrkou pro zcela jiný záměr novely stavebního zákona. Současný návrh řešení totiž nutně povede k centralizaci rozhodovacích pravomocí a sváže ruce městům a obcím. V neposlední řadě ale také znemožní rozvoj rodinných farem na českém venkově. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat10.2.2020 - PRAHA [Asociace soukromého zemědělství ČR]
ASZ ČR vyzývá k systémovému řešení příčin i důsledků přemnožení hrabošů

Čeští sedláci musí mít možnost se účinně bránit kalamitnímu výskytu hrabošů na zemědělské půdě, a to i formou regulované povrchové aplikace ochranného přípravku, avšak výhradně na přesně určené postižené pozemky. Současně zde ale musí být také povolení některého ze státních úřadů, ať už z resortu Ministerstva životního prostředí nebo z Ministerstva zemědělství, který tak ponese svůj díl odpovědnosti za případné nevyhnutelné dopady v přírodě. Tento požadavek je součástí dlouhodobého postoje Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR), která obhajuje zájmy sedláků, ale současně si uvědomuje rizika, jež aplikace jakékoli chemie v přírodě vždy přináší. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat10.2.2020 - PRAHA [Zemědělský svaz ČR]
Šetření vlastnictví půdy

Často se stáváme svědky toho, že se neopodstatněně zdůrazňují přednosti menších podniků fyzických osob podnikajících v zemědělství a zveličují se nedostatky větších podniků právnických osob. „Proti větším zemědělským podnikům je používán mimo jiné i ten argument, že povětšinou hospodaří na cizí půdě, ke které nemají vztah a chovají se k ní tudíž hůře, než malí zemědělci k půdě vlastní,“ uvedl jako příklad předseda Zemědělského svazu ČR ing. Martin Pýcha. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat10.2.2020 - Strnady [Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.]
Kolik uhlíku dokáže vázat douglaska?

Při snižování obsahu kysličníku uhličitého v atmosféře a jeho vlivu na globální změny klimatu hraje velkou roli biomasa lesních porostů a její schopnost vázat značné množství uhlíku a odnímat jej z atmosféry. Na otázku kolik uhlíku ukládá douglaska v českých lesích, odpověděli vědci z VÚLHM vytvořením nových národních modelů pro výpočet biomasy douglasky tisolisté, které zpřesní odhady množství uhlíku poutaného touto dřevinou. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat9.2.2020 - PRAHA [Asociace soukromého zemědělství ČR]
Ekonomika - jeden z pilířů trvale udržitelného hospodaření

V poslední době rezonuje celou evropskou společností poměrně významně otázka zemědělství ve vztahu k životnímu prostředí. Bohužel část veřejnosti často opomíná dát do celého kontextu i další aspekty, které stojí za udržitelným hospodařením a produkcí bezpečných potravin. Dalšími pilíři, kromě šetrného využívání přírodních zdrojů a zachování biodiverzity, jsou totiž ekonomika a společenská odpovědnost. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat6.2.2020 - LIBEREC [Hnutí DUHA]
V Lužických horách se pohybují minimálně čtyři vlci. V Českém ráji budou jejich možnou existenci prověřovat nově proškolení dobrovolníci

Překvapivý objev se povedl v zimní sezóně pracovníkům a dobrovolníkům Hnutí DUHA v Lužických horách. Během tzv. Vlčích hlídek na fotopasti zaznamenali několikačlennou vlčí smečku. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat5.2.2020 - Jeseníky [Společnost přátel Jeseníků, z.s.]
Ministerstvo zrušilo tři chybná rozhodnutí Správy CHKO Jeseníky ke kůrovcovým těžbám. Ekologové zachránili tisíce hektarů vzácné přírody

Ekologické organizace Společnost přátel Jeseníků (SPJ) a Hnutí DUHA Jeseníky (HD) dosáhly zásadního úspěchu při ochraně nejcennějších oblastí CHKO Jeseníky. Ministerstvo životního prostředí na základě našich odvolání zrušilo hned 3 chybná rozhodnutí Správy CHKO. Zachránili jsme tak 4 560 hektarů vzácné přírody! Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat5.2.2020 - HRADEC KRÁLOVÉ [Město Hradec Králové]
Město připravuje revitalizaci parků v hradeckých Kuklenách

Ještě letos chce město Hradec Králové vybrat stavební firmu, která v příštím roce oživí a upraví zelené plochy podél Malého labského náhonu v Kuklenách v západní části města. Vedení radnice zadalo zpracování projektové dokumentace k zadání a provedení stavby. Prvotní odhad výše nákladů na rekonstrukci kuklenských parků Sádky a Zakladatelů je zhruba 15 milionů korun, přesnější částku bude město znát až po dokončení podrobného projektu a po výběru dodavatelské firmy. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat5.2.2020 - Jablunkov [www.chytreodpady.cz ]
Jablunkov promění hospodaření s odpady

Nejvýchodnější město České republiky – Jablunkov, kompletně mění systém třídění odpadů. Město v rámci této proměny propojí nové digitální technologie s odpadovým hospodářstvím města. Jablunkovští zastupitelé si od inteligentního systému třídění a evidence odpadů slibují podstatné úspory, vyšší vytříděnost i efektivitu odpadového hospodářství obce. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat4.2.2020 - [Děti Země]
Děti Země vyhrály soudní spor o drůbežárnu ve Velkém Malahově

Česká drůbež musí do roka snížit počet slepic v klecích ze 420 na 210 tisíc Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat4.2.2020 - [Děti Země]
Patrik: Děti Země nejsou proti dálnicím, ale stačilo by jich méně. Jsme zavaleni žádostmi o pomoc

Rozhovor s předsedou Dětí Země Miroslavem Patrikem o činnosti spolku, o povolování dálnic a o pomáhání veřejnosti při ochraně a obraně životního prostředí, který vyšel na serveru zpravyzmoravy.cz (04.02.2020). Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat4.2.2020 - [Děti Země]
Hledání obratišť pro lodě za více než půl miliónů korun

Ředitelství vodních cest ČR bezuzdně utrácí veřejné prostředky Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat4.2.2020 - Praha [Česká krajina]
Divocí koně na Plachtě přispěli k obnově slatinné louky i pestrých porostů na březích rybníka

Mělké vody u břehů rybníků a jezer patří v přírodě k místům s největší biologickou rozmanitostí. V krajině, kde nevhodně hospodaří člověk, však tato místa obvykle zarůstají hustými porosty orobince a rákosu, které většinu života v pobřežních zónách udusí. Celý text ::životní prostředí::
 

stránka   1 | 2 | 3 | 4 | .. | 809 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

ZPRÁVY Z EkoListu (www.ekolist.cz)
17. 2. 01:00 [Ekolist] - Maledivy: Kvůli stavbě nových ostrovů klidně zničíme ty staré
17. 2. 00:30 [ČTK] - Mezi Krkonošemi a Orlickými horami žije až 20 vlků, napětí roste
17. 2. 00:20 [ČTK] - Ambice Kjótského protokolu se nenaplnily, nadějí dohoda z Paříže
17. 2. 00:18 [ČTK] - Chrudim spočítá nutrie, prosí lidi, aby je nekrmili
17. 2. 00:15 [ČTK] - Dobrovolníci v sobotu čistili před opětovným napuštěním nádrž Orlík

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Tipy Econnectu pro oblast ŽP:

EkoLink: Katalog odkazů o životním prostředí (součást katalogu Kormidlo.cz)
Zelená seznamka s ekologickými organizacemi na
KOMU? KAM? PROČ?: Adresář NNO působících v oblasti životního prostředí
Zelený kruh: Servisní organizace pro NNO působící v ŽP a jejich Platformu.
Ekolist - deník o životním prostředí
EnviWeb - Server o životním prostředí
EcoMonitor: Databáze článků o ŽP
Hra o Zemi: Chcete něco udělat pro ŽP a nevíte jak? Víte, jaká je vaše Ekologická stopa?

Diskuse o životním prostředí a regionálním rozvoji

- E-mailové konference (pro další informace a přihlášení piště správci):
na serveru Zdravá města: Životní prostředí & Ekologie, Udržitelný rozvoj, Místní Agenda 21, Doprava, Energie, Zemědělství, EIA,...
Ekodům - diskusní konference
Regionální rozvoj - spravuje Econnect
Evropská unie a životní prostředí - spravuje Zelený kruh
Rozvojová a humanitární pomoc - spravuje Econnect

- Názory a komentáře:
Fórum EkoListu

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz