Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Zvítězí na Vltavě podnikatelé nebo zdravý rozum?

20.4.2006
BRNO [Hnutí Duha / Okrašlovací spolek Zdíkovska / Děti Země ]
Autor: Jaromír Bláha, tel: 731 463 929

Nevládní neziskové organizace dnes oslovily otevřeným dopisem ředitele Národního parku Šumava RNDr Aloise Pavlíčka. Ekologické organizace v těchto dnech totiž obdržely kopii studie vlivu splouvání na ekosystémy dna Vltavy, kterou vypracoval Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka. Tato studie hodnotí dosavadní opatření NP Šumava k ochraně unikátních dnových porostů Vltavy jako neúčinná a konstatuje, že je třeba zvýšit výšku hladiny pro splouvání.

Jihočeští ekologové dnes oslovili otevřeným dopisem ředitele NP Šumava RNDr Aloise Pavlíčka. Jsou totiž znepokojeni postojem Správy NP a CHKO Šumava, která tuto studii nebere na vědomí a nechystá v letošní sezóně žádné změny v režimu splouvání horního toku Vltavy. Studie vlivu splouvání v NPR Vltavský luh vypracovaná Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka však uvádí, že minimální výška hladiny, která umožňuje splouvání řeky bez ničení dnových porostů je 58 centimetrů namísto současných 45-ti cm. „V této souvislosti je nutno zmínit, že již mezní limit 45 centimetrů jako hranice pro splouvání nebyl navržen podle odborných kritérií, ale spíše v důsledku obav před nevolí podnikatelů zainteresovaných na zisky ze splouvání. Již v minulém roce byly známy předběžné výsledky pozorování Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka, které hodnotilo navrženou výšku vodního stavu jako příliš nízkou a navrhovalo limit 55 centimetrů. Správa NP a CHKO Šumava však při rozhodování k této studii nepřihlédla“ říká Zdeněk Čihák, zástupce Dětí Země.

Možnost splouvání při nedostatku vody prosazují podnikatelé zainteresovaní na zisky, které jim z vodáků plynou. Snaha Správy NP a CHKO Šumava této skupině vyhovět vede k poškozování unikátních ekosystémů. Uvedená studie ale také prokázala, že i při vodním stavu v Lenoře 12 cm nad současný limit dochází k významnému poškozování dna Vltavy při denním počtu 200 lodí za den. „Počet lodí, které v sezóně projedou horním úsekem Vltavy za den bývá často i vyšší než uváděných 200.V loňském roce Správa NP a CHKO Šumava argumentovala, že studie vlivu splouvání na ekosystémy dna Teplé Vltavy není zcela dokončena a případnou změnu režimu splouvání stanoví po jejím dokončení. Nyní však tuto studii již má k dispozici a nic se neděje. Reálně tedy hrozí, že nečinností Správy NP a CHKO Šumava, bude devastace dna Vltavy pokračovat i letos“ uvádí Dagmar Kjučuková z Okrašlovacího spolku Zdíkovska.

Tento postoj je tím podivnější, že Správa NP a CHKO Šumava nerespektuje ani závěry a doporučení Rady NP Šumava z jednání ve Vimperku, které se konalo 11.5.2004. V bodě 2. se Rada NPŠ dohodla, že na základě závěrů vědeckého výzkumu se má opětovně posoudit stanovený minimální stav vody na Vltavě při projednávání vyhlášky pro rok 2005. „Pravidla splouvání je nutné odvíjet od výsledků z monitoringu a nikoli od nátlaku podnikatelů. Podnikatelé si musí uvědomit, že se pohybují a podnikají v rezervaci, I. zóně NP Šumava a v prostoru zapsaném na Ramsarském seznamu významných světových mokřadů“ dodává Jaromír Bláha z Hnutí DUHA.

Ekologické organizace doufají, že letos opět na Vltavě nezvítězí zisky z pronájmu lodí nad ochranou unikátních biotopů.

V NPR Vltavský luh se nachází nejméně 31 druhů chráněných rostlin, bylo zde zjištěno 114 ptačích druhů, z toho 101 hnízdících a jedná se o unikátní území evropského významu.

Kontakt:
Hnutí DUHA – Jaromír Bláha – tel: 731 463 929
Okrašlovací spolek Zdíkovska – Dagmar Kjučuková – tel: 388 426 962

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz