Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tlustec - další rána české krajině

30.4.2003
ČESKÁ LÍPA [Sdružení na záchranu kopce Tlustec / Hnutí DUHA Česká Lípa]
Autor: Miroslav Šimonek, Miloslav Lomič

Sdružení na záchranu kopce Tlustec, Městský úřad Jablonné v Podještědí, Sdružení pro trvale udržitelný život, regionální pobočka Česká Lípa, Hnutí DUHA Česká Lípa a tisíce dalších občanů nyní prožívají smutné jaro: Obvodní báňský úřad jim zaslal souhlasné stanovisko s obnovením těžby čediče na Tlustci. Česká krajina, po léta zkoušená těžbou uranu, by tak mohla přijít o jedinečnou dominantu, cenný kopec Tlustec.

Těžba na Tlustci byla ukončena 3. 9. 1998. Bývalá těžební firma Beron se opakovaně snažila těžbu znovu obnovit, souhlasné stanovisko však dostávala s podivuhodnou samozřejmostí a pravidelností pouze od vedoucího referátu životního prostředí Okresního úřadu v České Lípě Mgr. Petra Havránka. Nadřízené orgány Ministerstva životního prostředí v Liberci a v Praze tato rozhodnutí vždy zamítly.

Obrat nastává až 7.ledna roku 2002, kdy si žádost o povolení těžby kamene na Tlustci podává Ing. Štainbruch za těžební firmu GO POINT a.s. Liberec (firma má v obchodním rejstříku zapsánu hornickou činnost až od 12.4.2002 ). Tento bývalý přednosta MŽP pro Libereckou oblast v současné době vykonává funkci předsedy dozorčí rady ve zmíněné firmě. Na referátu životního prostředí Okresního úřadu Česká Lípa je znovu zahájeno správní řízení. Sdružení na záchranu kopce Tlustec, město Jablonné v Podještědí a regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život protestují proti obnovení těžby. Mgr. Petr Havránek jako vždy se zásahem do krajinného rázu souhlasí.

Odpůrci těžby podávají odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje. Ten všechny připomínky odpůrců těžby pečlivě zvážil a ve 22 (!) námitkách s nimi dokonce souhlasil, přesto svému bývalému přednostovi Ing. Štainbruchovi těžbu povoluje.

Jako jediné argumenty pro kladné stanovisko uvádí, že pouze s pokračující těžbou se může lom uvést do takového stavu, aby byl z hlediska ochrany přírody přijatelný. Zmizí stará technologie a provede se rekultivace. Tím druhým je surovinová politika kraje. Tentýž orgán ochrany přírody však zároveň přiznává, že těžba bude mít skutečně negativní vliv na životní prostředí a bude významným zásahem do krajinného rázu.

Další rozhodování se přesouvá na Obvodní báňský úřad v Liberci. K odpůrcům těžby a novým účastníkům řízení se připojuje Hnutí DUHA Česká Lípa. Výsledkem ústního jednání je výše zmíněné souhlasné stanovisko báňského úřadu, který zcela opomíjí trvající střet zájmů a nesouhlasná stanoviska ostatních účastníků řízení.

„Je to výsměch rodící se občanské společnosti“, komentuje rozhodnutí Miloslav Lomič z Hnutí DUHA Česká Lípa. „Občanská sdružení po několik let suplovala práci orgánů ochrany životního prostředí, aby povolení k těžbě nakonec dosáhl člověk, který před časem dělal jednomu z povolovacích orgánů nadřízeného. Nejvíce pobuřující na tom však je, že ani tento zjevný střet zájmů úřady neuznaly.“
„Stovky hodin úmorné práce strávené studiem spisů, nespočetné množství jednání, stohy popsaného papíru různých stanovisek a odvolání - to vše po nocích, sobotách a nedělích však nakonec přineslo své ovoce: Na Tlustci se bezmála pět let netěžilo. Vše ale začíná znovu.“

„S výše uvedeným rozhodnutím OBÚ Liberec samozřejmě nesouhlasíme. Zákon nám naštěstí umožňuje se proti tomuto rozhodnutí odvolat k Českému báňskému úřadu v Praze. Věříme, stejně jako téměř 3000 dalších občanů, kteří se v Jablonném a v jeho okolí podepsali pod petici na záchranu kopce Tlustec, že dominanta našeho regionu nebude vydrancována a nenávratně zničena. Uděláme pro to vše,“ říká předseda Sdružení na záchranu kopce Tlustec pan Miroslav Šimonek.

„Žádáme i Vás, milí spoluobčané, abyste nás podpořili v našem úsilí a vyjádřili se proti znovuobnovení těžby na kopci Tlustec.
Tato svá vyjádření zasílejte na adresu Český báňský úřad, Kozí 4, P.O. Box 302, PSČ 110 01, Praha 1 Staré Město.
Věříme, že nám v našem úsilí o záchranu kopce Tlustec svými dopisy pomůžete, za což Vám předem děkujeme,“ uzavírá pan Šimonek svou výzvu spoluobčanům.


Kontakty:

Šimonek Miroslav-předseda
Řízek Tomáš-1.místopředseda
Sdružení na záchranu kopce Tlustec
Postřelná 92
Jablonnné v Podještědí
Telefon: 487 762 569
e-mail: miroslav.simonek@quick.cz

Lomičová Pavlína Hnutí DUHA Česká Lípa
Chelčického 1012
470 01 Česká Lípa
telefon: 487 834 149
e-mail: m.lomic@tiscali.cz
DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz