Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V Lampertickém pstruhovi byla naměřena nejvyšší koncentrace hexachlorbenzenu v ČR

24.6.2004
PRAHA [Arnika - Budoucnost bez jedů]
Autor: Marek Jehlička, tel: 606 727 942

Sdružení Arnika již získalo a provedlo srovnání zbývajících rozborů pstruhů chycených v Lampertickém potoce počátkem roku. Z analýz provedených laboratořemi Vysoké školy chemicko-technologické vyplynulo, že pstruzi obsahují vysoké množství toxického hexachlorbenzenu. Potvrdil se tak výsledek prvního rozboru zveřejněného Arnikou počátkem dubna. VŠCHT naměřila v tuku lampertického pstruha ještě vyšší koncentraci hexachlorbenzenu nežli tomu bylo v předcházejícím vzorku analyzovaném laboratoří Axys Varilab. Jde o vůbec nejvyšší hodnotu naměřenou v rybách v České republice.

Zanedbatelné nejsou ani zjištěné koncentrace polychlorovaných bifenylů (PCB) a polybromovaných difenyléterů (PBDE), byť nejsou nijak alarmující. Hladiny alkylfenolů byly pod změřitelnou mezí.
„Aby bylo možné odpovědět na otázku, co je zdrojem hexachlorbenzenu v rybách, museli bychom znát chemické složení odpadů ukládaných do Dolu Jan Šverma, případně zmonitorovat další možné zdroje znečištění. Rozbory odpadů na přítomnost perzistentních organických látek (dioxinů, hexachlorbenzenu, PCB anebo PBDE) však nemáme k dispozici, a proto nelze učinit jednoznačný závěr. Výsledky měření postoupíme České inspekci životního prostředí a krajskému úřadu, tedy institucím, které by měly stanovit způsob monitoringu vlivů na životní prostředí,“ uvedl RNDr. Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika.

Vysoké koncentrace hexachlorbenzenu byly naměřeny například v emisích ze spalovny nebezpečných odpadů v Břeclavi (v roce 1998) či v polských cementárnách spalujících odpady. „Z toho by se dalo usoudit, že jej může ve vysokých koncentracích obsahovat i popílek ze spaloven a další odpady, s nimiž je v Dole Jan Šverma nakládáno. Bez výsledků analýz zde ukládaných odpadů však nikdo nemůže ukázat prstem. Arnika říká: Zde je možný zdroj znečištění a pokud chcete mít jistotu, prověřte to. Jakákoliv diskuse o tom, co dál či kdo je na vině, může vzniknout teprve na základě vědecky ověřených faktů,“ řekl k situaci kolem Žacléře mluvčí Arniky Marek Jehlička.

Hexachlorbenzen není v emisích běžně sledovanou látkou. PBDE jsou ještě méně sledovanou skupinou látek, a proto je těžké najít jejich zdroj. Používají se jako zpomalovače hoření v celé řadě výrobků (například v plášti počítačů anebo v kobercích) a mohou se odsud dostat až do čistírenských kalů či jiného odpadu.

Přestože naměřené koncentrace toxických látek vyjádřené na gram tuku jsou především v případě hexachlorbenzenu a polychlorovaných bifenylů vysoké, díky nízkému obsahu tuku v rybách (0,83 - 1,38 %) žádná z hodnot zjištěných ve pstruzích z Lampertic nepřesáhla povolenou hygienickou normu. Ale již při obsahu tuku 1,65 procenta, by byl naposledy analyzovaný pstruh z Lampertic označen za nepoživatelného. Obsah tuku ve sladkovodních rybách se obvykle pohybuje mezi 2 - 15,5 %, přičemž většina vzorků má obsah tuku vyšší jak 2 %.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz