Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Starostové protestují proti návrhu územního plánu Břeclavska

26.10.2006
BRNO [Ekologický právní servis]
Autor: EPS, tel: 545 575 229

Starostové šesti jihomoravských obcí – Bavorů, Brodu nad Dyjí, Dobrého Pole, Dolních Dunajovic, Perné a Sedlece - zaslali Zastupitelstvu Jihomoravského kraje stížnost na postup při pořizování návrhu územního plánu Břeclavska. 1) Tento plán se má stát podkladem mimo jiné pro vybudování rychlostní silnice R52 Pohořelice - Mikulov. S tím nesouhlasí dotčené obce, stejně jako řada jejich občanů a nevládních organizací, neboť se obávají zhoršení životního prostředí a poškození unikátní krajiny pod Pálavou.2)

Starostové protestují proti tomu, že stále není brána v úvahu ekologičtější a zároveň výrazně levnější varianta dálničního spojení Brna a Vídně s využitím dálnice D2 a obchvatu Břeclavi, s jehož vybudováním návrh územního plánu rovněž počítá. Ohrazují se proti tvrzením o existenci mezinárodní dohody o místě hraničního přechodu s Rakouskem, čímž krajský úřad prosazování „mikulovské varianty“ R 52 zdůvodňoval. „Žádná závazná dohoda nebyla nikdy podepsána, což nám svým dopisem potvrdil i bývalý předseda vlády Paroubek“ konstatuje starosta Dolních Dunajovic František Bařina a dodává: „Úřednice krajského úřadu v tomto směru opakovaně uváděly v omyl veřejnost i samotné zastupitele. V rakouském tisku se naopak objevily oficiální materiály, obsahující obě alternativy dálničního spojení.“

Stížnost dále poukazuje na skutečnost, že k návrhu územního plánu vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj jako nadřízený orgán územního plánování 20. září nesouhlasné stanovisko. Toto stanovisko však současně nezohlednilo některé zásadní námitky, týkající se především nezákonností při posuzování vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí. 3) Tyto zásadní vady by tedy nebyly odstraněny ani při změnách návrhu podle požadavků ministerstva. Nerespektování zákonů a evropských směrnic při pořizování územního plánu přitom ohrožuje možnost čerpání prostředků z fondů ES, neboť se jedná o jednu ze základních podmínek pro úspěch žádosti o podporu. 4)

Podle právníka Pavla Černého z Ekologického právního servisu se ignorování závažných právních nedostatků při pořizování návrhu územního plánu kraji nemusí vyplatit. „I pokud by návrh územního plán byl nakonec schválen, lze se domáhat jeho zrušení jako tzv. opatření obecné povahy u Nejvyššího správního soudu. Ten již potvrdil, že tento postup je možný, když zrušil část změny územního plánu Prahy. V případě územního plánu Břeclavska jsou nedostatky takového charakteru, že by podle mého názoru bylo na místě zrušit jej celý“, dodává Černý. 5)

Stížností starostů se bude zastupitelstvo zabývat na svém zasedání 9. listopadu.

Kontakty:
Obec Dolní Dunajovice
František Bařina, starosta obce
tel.: 519 517 105
URL: http://www.dolni-dunajovice.cz/

Ekologický právní servis, Brno
Mgr. Pavel Černý
tel: 545 575 229
mobil 776 119 903
URL: http://www.eps.cz

Poznámky

1) Celé znění dopisu naleznete na
https://aa.ecn.cz/img_upload/213998dd557a6ecf241d80d7748bd811/Dolni_Dunajovice_zadost_o_prosetreni_ZJMK.pdf
2)Silnice R 52 by způsobila nárůst dopravní zátěže jak ve svém bezprostředním okolí, tak v již
v již dnes přetíženém okolí brněnské aglomerace, především v oblasti jejího napojení na dálnici D1 a plánovanou silnici R 43 (obce Troubsko, Ostopovice, městská část Brno- Bosonohy), a přivedla by tranzitní kamionovou dopravu do Lednicko-valtického areálu - rezervace UNESCO. Blíže viz text otevřeného dopisu odpůrců výstavby R 52 z listopadu 2005 http://www.eps.cz/php/index.php?cat=arch&art=news&x=773465
3)Nejzávažnějším je skutečnost, že v rozporu s požadavky zákonů i evropských směrnic nebyla nikdy zvážena a posouzena alternativní varianta dálničního spojení Brna a Vídně přes Břeclav. Stanovisko o posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) bylo vydáno podle zrušeného zákona z roku 1992, ačkoliv v době rozhodnutí o jeho pořízení platil již zákon nový, vycházející ze směrnice Evropské unie. Tato směrnice, stejně jako nový zákon, požadují mimo jiné tzv. mezistátní posuzování vlivů, přesahujících státní hranice. To neproběhlo, na což si na Ministerstvu životního prostředí, krajském úřadě i u ombudsmana stěžovaly i rakouské občanské iniciativy.
4) Viz například základní pravidla pro využití prostředků ze strukturálních fondů EU http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l60014.htm Rovněž Evropská investiční banka podle svých pravidel podporuje pouze projekty, které jsou v souladu s evropským právem ochrany životního prostředí. Blíže viz na http://www.eib.org/site/index.asp?designation=environment
5) K rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci územního plánu Prahy (nové dráhy letiště Ruzyně) viz podrobněji http://www.eps.cz/php/index.php?cat=arch&art=news&x=1914089


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz