Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Otazníky nad územním plánem Břeclavska

13.9.2006
BRNO [Ekologický právní servis]
Autor: Ekologický právní servis, tel: 775 154 079

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje mělo podle dřívějších vyjádření představitelů kraje 1) na svém zářijovém jednání schvalovat územního plánu velkého územního celku Břeclavska. Tento plán se má stát podkladem mimo jiné pro vybudování rychlostní silnice R52 Pohořelice- Mikulov. Proti tomuto záměru dlouhodobě protestuje řada jihomoravských obcí, nevládních organizací i občanů. Silnice R 52 by způsobila dramatické navýšení dopravní zátěže jak ve svém bezprostředním okolí, tak již v dopravě přetížené brněnské aglomeraci, a to v oblasti jejího napojení na dálnici D1 a plánovanou silnici R 43 (obce Troubsko, Ostopovice, městská část Brno- Bosonohy), a přivedení tranzitní kamionové dopravy do Lednicko-valtického areálu - rezervace UNESCO. 2)

V současné době je však zjevné, že v důsledku dosavadního postupu krajského úřadu a dalších orgánů bude schvalování územního plánu Břeclavska velice obtížné. Podle názoru odpůrců stavby R 52 se úřady dopustily řady závažných pochybení. Nejzávažnějším je skutečnost, že v rozporu s požadavky zákona o ochraně přírody a evropskými směrnicemi nebyla nikdy zvážena a posouzena alternativní varianta dálničního spojení Brna a Vídně s využitím dálnice D2 a obchvatu Břeclavi, s jehož vybudováním návrh územního plánu rovněž počítá. Dobudování propojení obchvatu Břeclavi se státní hranicí představuje významně menší negativní ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 a na další složky životního prostředí, než varianta „R52 Pohořelice - Mikulov“. Jde zároveň o řešení v řádu desítek miliard levnější. Krajský úřad se však pokusil opřít o neexistující mezinárodní dohody a odmítl se jím zabývat.

Posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) dále proběhlo podle zrušeného zákona z roku 1992, ačkoliv v době rozhodnutí o jeho pořízení platil již zákon nový, vycházející ze směrnice Evropské unie. 3) Tato směrnice, stejně jako nový zákon, požadují mimo jiné tzv. mezistátní posuzování vlivů, přesahujících státní hranice. To neproběhlo, na což si na Ministerstvu životního prostředí, krajském úřadě i u ombudsmana stěžovaly i rakouské občanské iniciativy. 4)

Územní plán nemůže zastupitelstvo schválit bez předchozího souhlasu Ministerstva pro místní rozvoj. To v současné době řeší řadu stížností odpůrců stavby R52. Vzhledem k tomu, že se jimi tentokát zjevně vážně zabývá, je vydání jeho souhlasu přinejmenším nejisté.

Starosta obce Dolní Dunajovice František Bařina je přesvědčen, že rychlostní silnice R52 by zbytečně poškodila životní prostředí celého Pálavského regionu a že vzhledem k připravované výstavbě obchvatu Břeclavi se jedná o duplicitní trasu Brno – Vídeň a tedy o plýtvání v řádu miliard korun. „Předseda vlády mi kromě toho písemně potvrdil, že hraniční bod v Mikulově není na mezivládní úrovni závazně určen.“, doplňuje Bařina.

Podle právníka Martina Fadrného z Ekologického právního současná situace potvrzuje, že ignorování názorů odpůrců silnice R 52 a především závažných právních nedostatků při pořizování návrhu územního plánu Břeclavska kraji nemusí vyplatit. „I pokud by návrh územního plán byl nakonec schválen, mohou se jeho odpůrci domáhat jeho zrušení jako tzv. opatření obecné povahy u Nejvyššího správního soudu. Ten před nedávnem potvrdil, že tento postup je možný, když zrušil část změny územního plánu Prahy. V případě územního plánu Břeclavska jsou nedostatky takového charakteru, že by podle mého názoru bylo na místě zrušit jej jako celek“, dodává Fadrný. 5)

Kontakty:
Obec Dolní Dunajovice
František Bařina, starosta obce
tel.: 519 517 105
URL: http://www.dolni-dunajovice.cz/

Ekologický právní servis, Brno
Mgr. Martin Fadrný
tel: 545 575 229
mobil 775 154 079
URL: http://www.eps.cz

Poznámky

1) Například vyjádření představitelů kraje na bilaterárním setkání s rakouskou stranou v únoru 2006 -
2) Blíže viz text otevřeného dopisu odpůrců výstavby R 52 z listopadu 2005 http://www.eps.cz/php/index.php?cat=arch&art=news&x=773465
3) Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/42/ES, o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.
4) Blíže viz tiskovou zprávu EPS ze dne 3.5. 2006 na http://www.eps.cz/php/index.php?cat=arch&art=news&x=1861599
5) K rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci územního plánu Prahy (nové dráhy letiště Ruzyně) viz podrobněji http://www.eps.cz/php/index.php?cat=arch&art=news&x=1914089

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz