Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

EPS a 18 dalších subjektů žádá ombudsmana o prošetření pořizování územního plánu Břeclavska

3.5.2006
BRNO [Ekologický právní servis]
Autor: Pavel Černý

Sdružení právníků EPS 1) spolu s obcí Dolní Dunajovice a dalšími 17 občanskými sdruženími a jednotlivci podali podnět k Veřejnému ochránci práv 2) ve věci Územního plánu velkého územního celku Břeclavska. Žádají ombudsmana o prošetření zákonnosti dosavadního postupu při pořizování tohoto územního plánu. Na ombudsmana se obracejí i rakouské občanské iniciativy, neboť v rozporu s požadavky práva ES neproběhlo tzv. mezistátní posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí. Důsledky schválení plánu, mj. vymezení koridoru rychlostní silnice R52, by totiž měly dopad i na rakouské území. Porušení legislativy ES může ohrozit čerpání peněz z evropských fondů.

Podnět poukazuje na řadu pochybení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj při pořizování územního plánu Břeclavska. Posouzení vlivů tohoto územního plánu na životní prostředí například probíhá podle zrušeného zákona z roku 1992, ačkoliv v době rozhodnutí o jeho pořízení platil již zákon nový, vycházející ze směrnice Evropské unie. 3) Tato směrnice EU, stejně jako nový zákon, požadují mimo jiné tzv. mezistátní posuzování vlivů, přesahujících státní hranice. Územní plán Břeclavska se má stát podkladem pro několik záměrů, jejichž vlivy by zasáhly i území Rakouska, například pro vybudování rychlostní silnice R52 Pohořelice - Mikulov. Mezistátní posouzení vlivů územního plánu však neproběhlo a přes opakovaná upozornění úřady svůj nesprávný postup nenapravily. Proto se na ombudsmana obracejí i rakouské občanské iniciativy. 4)

Podle právníka Pavla Černého z EPS je další vadou nezohlednění alternativní varianty dálničního spojení Brna a Vídně s využitím dálnice D2 a obchvatu Břeclavi, s jehož vybudováním návrh územního plánu rovněž počítá. „Stavba by zasáhla do chráněných území soustavy Natura 2000. Takový zásah lze podle evropských směrnic uskutečnit jen tehdy, pokud neexistuje jiná, šetrnější varianta. To v tomto případě nebylo prokázáno,“ uvádí Černý. „Rychlostní silnice by zbytečně poškodila životní prostředí celého Pálavského regionu. Při připravované výstavbě obchvatu Břeclavi se jedná o duplicitní trasu Brno – Vídeň a tedy o plýtvání v řádu miliard korun“, doplňuje starosta obce Dolní Dunajovice František Bařina. 5)

Ing. Miroslav Michal z občanského sdružení z Troubska zdůrazňuje: „Vybudování R52 jako spoje s Vídní a Balkánem by znamenalo přivedení další kamionové dopravy k Modřicím a vybudování další dálnice přes Ostopovice, Troubsko a Bosonohy, což je zde zcela nepřípustné z hlediska již překročených limitů pro prašnost a hlučnost. Varianta s využitím D2 a napojením přes Břeclav je výrazně ekonomičtější a ekologičtější.“

Podle územního plánu schváleného v rozporu se zákonem nelze právoplatně rozhodovat. Porušení legislativy ES může ohrozit čerpání prostředků z evropských fondů na záměry, obsažené v návrhu územního plánu.

Kontakty:
Ekologický právní servis, Brno
Mgr. Pavel Černý
tel: 545 575 229
mobil 776 119 903
URL: http://www.eps.cz

Obec Dolní Dunajovice
František Bařina, starosta obce
tel.: 519 517 105
URL: http://www.dolni-dunajovice.cz/

Občanské sdružení „Mikulovsko bez dálnice“, Mikulov
Aleš Řezáč
tel: 519 340 513 (7.30 – 16:30 hod)
URL: http://www.sweb.cz/mikulovskobezdalnice/

OS Občané za ochranu kvality bydlení a životního prostředí v Troubsku
Ing. Miroslav Michal
tel: 732774781
URL: http://www.r43.cz


Poznámky:

1) EPS je nevládní neziskové sdružení právníků zabývajících se ochranou životního prostředí a lidských práv. Více na http://www.eps.cz

2) Text podnětu je k dispozici na
https://aa.ecn.cz/img_upload/213998dd557a6ecf241d80d7748bd811/podnet_VOP_Breclavsko_def.pdf

3) Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/42/ES, o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí. Podle článku 7 této směrnice je povinností členského státu ES v případě, že provedení plánu nebo programu, připravovaného pro jeho území, může mít významný vliv na životní prostředí jiného členského státu, zaslat před jeho přijetím druhému členskému státu kopii návrhu plánu nebo programu a příslušnou zprávu o vlivech na životní prostředí. Pokud následně členský stát, jemuž byl v souladu s citovaným ustanovením zaslán návrh plánu nebo programu a zpráva o vlivech na životní prostředí, sdělí členskému státu, který mu tyto podklady zaslal, že si před schválením daného plánu či programu přeje zahájit konzultace, týkající se možných přeshraničních vlivů na životní prostředí a plánovaná opatření ke snížení nebo vyloučení těchto vlivů, je povinností obou členských států takové konzultace uskutečnit.

4) V březnu letošního roku podepsalo 10 rakouských a 11 českých nevládních organizací společné memorandum k problémům dálkové dopravy na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku. Požadují v něm mimo jiné bezpodmínečné dodržování práva EU, zejména při posuzování přeshraničních vlivů plánovaných projektů na životní prostředí u všech. Podrobněji viz http://www.eps.cz/php/index.php?cat=arch&art=news&x=1601563

5) Veřejný ochránce práv již dříve dal starostovi obce Dolní Dunajovice za pravdu v souvislosti s neposkytnutím kopie CD-ROM s tzv. územní prognózu, z níž návrh územního plánu Břeclavska vychází. Podle ombudsmana krajský úřad „z hlediska principů dobré správy pochybil,“ když starostovi územní prognózu neposkytl.
Podrobněji viz http://www.eps.cz/php/index.php?cat=arch&art=news&x=1452101

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz