Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Rozmanitost – Hudba - Tolerance

10.5.2002
BRNO [MIP]
Autor: Samuel Kašpar

Sdružení Mládež pro interkulturní porozumění pořádá v úterý 14. května 2002 II. ročník festi-valu „Multikulturní Brno“. Navazuje tak na ročník minulý, kdy byly brněnské veřejnosti poprvé souborně představeny mj. dějiny a současnost řady tzv. národnostních menšin žijících v Brně. Cílem projektu je rozvoj tolerance a respektu k odlišnosti v české společnosti, která trpí projevy otevřeného i skrytého rasismu a xenofobie.

Nad letošním ročníkem festivalu „Multikulturní Brno“ převzala záštitu předsedkyně České komise pro UNESCO. Festivalový den se skládá ze dvou částí – dětského odpoledne a hu-debních vystoupení.
Dětské odpoledne proběhne v úterý 14. 5. od 14 do 18 hodin v parku za Místodržitelským palácem Moravské galerie na Moravském náměstí 1a. Děti ze základních škol i např. z poby-tového zařízení pro uprchlíky v Zastávce u Brna budou moci strávit odpoledne výtvarnými dílnami, malováním na zem, tancem či soutěžemi, které mj. tematizují soužití lidí v kulturně rozmanité společnosti. Během dětského odpoledne zde vystoupí bosenští hudebníci, dětský romský soubor a David Kubů Band.
Hudební část festivalu se odehraje ve dvou sekcích:

- Od 16 do 19 hodin na nádvoří Místodržitelského paláce Moravské galerie na Moravském náměstí 1a vystoupí např. brněnská romská cimbálovka Ivana Kašpara Hriska a zazní af-gánské lidové písně. Podvečer vyvrcholí vystoupením skupiny Natalika hrající v jedinečném provedení lidové písně z celého světa.

- Ve 20 hodin začne v klubu Fléda (Štefánikova 24) atraktivní program složený z vystoupení hudebních formací, které svébytně překračují hranice hudebních žánrů. Tuto část zahájí skupina Shivanam tvořící na pomezí ambientní a etnické hudby. Host z Prahy, uskupení SM LOMOZ se ve své originální syntéze nechává mj. inspirovat žánrem worldmusic i soudo-bou taneční scénou. Naše věc je výrazná formace stylu hip-hop vyrůstající z prostředí br-něnské subkultury. Koncert završí mimořádně zajímavá nová brněnská skupina Asyl Akt in-spirovaná trip-hopem a junglem. (Detailní informace o programu a skupinách viz v příloze.)

V souvislosti s festivalem „Multikulturní Brno II.“ vzniklo CD se skladbami vystupujících sku-pin a prezentující tento projekt. CD bude k dostání přímo na místě nebo na kontaktní adrese sdružení MIP.
Publikace, která přenáší výstavu o brněnských národnostních skupinách do knižní formy, vyjde v polovině roku 2002. Část z ní již získala internetovou podobu na adrese
multikulti.osmip.cz

Více informací získáte na kontaktní adrese:
o.s. Mládež pro interkulturní porozumění (MIP)
Kancelář: Botanická 24, 602 00 Brno, tel./fax: 05-49240859,
E-mail: osmip@email.cz, http://www.osmip.cz

Samuel Kašpar
Koordinátor projektu Multikulturní Brno (0604-932557)
Přílohy: (1) Stručně o projektu „Multikulturní Brno“, (2) Program festivalu a anotace skupin


1. Projekt „Multikulturní Brno“ (Anotace)

"Multikulturní Brno" je nejen festivalem, ale především dlouhodobým projektem sdru-žení Mládež pro interkulturní porozumění (MIP). Klade si za cíl obnovit povědomí o kulturní a etnické rozmanitosti v Brně, a to v minulosti i dnes. Chce napomoci rozvoji tolerance a respektu k odlišnosti v české společnosti, která trpí projevy otevřeného i skrytého rasismu a xenofobie.

Projekt spočívá ve shromažďování a zveřejňování informací, které vypovídají o kulturně rozmanité minulosti i současnosti Brna. Součástí jsou výstavy, koncerty, výtvarné aktivity a publikace. Navazují na něj aktivity olomoucké skupiny MIP "Multikulturní Olomouc".

VÍTE KDO TAKÉ ŽIJE V BRNĚ?
Navštivte http://multikulti.osmip.cz

Zajímají vás kultury i subkultury v naší společnosti?
Setkali jste se zajímavými kulturními fenomény?
Chcete se podílet na rozvoji tohoto projektu?
Kontaktujte nás! Spolupráci s Vámi velmi uvítáme!

Smysl činnosti sdružení MIP je společensko-politické a kulturní vzdělávání týkající se minulosti i současnosti. Hlavní důraz klademe na rozšiřování povědomí o rozmanitosti kultur žijících zvláště v naší zemi a na rozvíjení dialogu mezi nimi.

Co děláme:
- české i mezinárodní semináře a setkání, diskuse a přednášky
- potírání a prevence xenofobie a rasismu v ČR
- porozumění vlastní minulosti a poučení se z ní
- odhalování stereotypů ve vnímání jiných kulturních skupin a etnik
- obnova narušeného vztahu mezi lokalitou, jejími obyvateli a historií
- vytváření a prosazování nových možností občanské participace
- propojování lokálního a globálního povědomí


Kontakt pro všechny, kteří nás chtějí podpořit nebo se připojit:
o.s. Mládež pro interkulturní porozumění (MIP)
Kancelář: Botanická 24, 602 00 Brno
Tel./fax: 05-49240859, E-mail: osmip@email.cz
w w w . o s m i p . c z

1. Program festivalu MK Brno - úterý 14. 5. 2002

14:00- 18:00 Dětské odpoledne, park za Moravskou galerií, Mor. nám. 1a
14:00 – 15:30 Zahájení; výtvarné dílny, tanec, soutěže
15:30 – 15:45 Vystoupení romského dětského souboru
15:45 – 16:00 Vystoupení bosenských hudebníků
16:00 – 16:20 Vystoupení romského dětského souboru
16:30 – 17:30 Výtvarné dílny, soutěže
17:30 – 18:00 David Kubů Band

Hudební část

16:00 – 19:00 Nádvoří Místodržitelského paláce Moravské galerie v Brně, Mor. nám. 1a

- Snow dog (Genadij Finadyan)
- Cimbálovka Ivana Gašpara Hriska
- Fátima a Wádžiha Rahími
- Natalika

20:00 - 24:00 Klub Fléda, Štefánikova 24

- Shivanam (Brno)
- SM LOMOZ (Praha)
- Naše věc (Brno)
- Asyl akt (Brno)
(Afterparty - Lesní zvěř)

ANOTACE VYSTUPUJÍCÍCH SKUPIN

Asyl akt (Brno)
Nová brněnská hudební formace kombinující eletronický zvuk s klasickým zvukem cella. Dynamiku dotváří nezbytný rytmický základ živých bicích a baskytary, inspirovaný trip hopem, junglem, deep housem. Nad všemi styly se ovšem lehce vznáší duch brněnského hudebního podnebí. Melodičnost dokresluje kytara, ale především výrazné zpěvové linky v podání ženského i mužského hlasu. Zákla-dem skladeb jsou české texty, které spolu s hudbou vytvářejí obrazotvorné atmosféry.
Jiří Starý (programming, klávesy, texty, zpěv), Petra Svozilová (texty, zpěv), Dorota Barová (cello, zpěv), Pavel Bříza (bicí), Tomáš Mikl (kytara)

Lesní zvěř (Brno)
Lesní zvěř je nové hudební uskupení kombinující jazz, psychedelii a funky s drum’n’bassovými a hi-phopovými rytmy. Je to hudba k tanci i pro hlavu, hudební historie beroucí ze sebe jemně to nejsyro-vější. Živé bicí, klávesy, zpěv a slam se prolínají a doplňují. Slam čerpá z vnitřní stavby a pulsu jazyka a stejně jako rap má původ v prostředí černošských komunit. Více než hip-hop je mu bližší jazz se svými zlomy a přírazy. Lesní zvěř je plachá, ale vydat se jí na stopu může být dobrodružný zážitek.
Martin Čech (bicí), Jiří Hradil (Hammond a Wurlitzer), Miloš Rejsek (zpěv), Ondřej Liška (slam)

Naše věc (Brno)
Brno je dostatečně velké město na to, aby se zde rozvinula hip-hopová kultura se vším, co k ní patří. Svěží hip-hopový větřík zde začíná vát stále silněji. NAŠE VĚC je brněnská formace, která vznikla v roce 1997. Hudebně je inspirována hip-hopem z východního pobřeží USA i z Evropy a moderním jaz-zem. Představuje se s kultovní skladbou ze stejnojmenného alba „Blázni jsou ti“ (2002).
MC Dup (hudba, rap), 2Jay (rap), Apoka (rap), Drone (rap, sax), Sscisal (rap), DJ Opia (turntables)

SHIVANAM (Brno)
Tak tohle je ten tanec živlů, nálada sfér i opojná vůně neznámých krajin… Inspirace členů uskupení Shivanam z různých koutů světa jsou různorodé, a tak různorodá a originální je i výsledná hudba. Vedle sférických poloh zaslechnete melodie ovlivněné Arábií, Indií, Afrikou, Amerikou i Austrálií. Za nemalé podpory autentických přírodních ruchů i hlasů zvířat vzniká fůze plynoucích nálad a harmonií s jedinečnou rytmikou.
Stálí členové: Ivan Jašek (kytara, programming, zpěv, tabla, djembe, didjeridoo, tibetské mísy, zvony, brumle, chřestidla a další), Roman Kroupa (djembe, bonga, konga, darbuka), Jan Kyncl (flétna, klari-net), Libor Telenský (arrpegion, buben, kytara), Danny (trumpeta), Jiří Jagovský (housle, live mixed, effects).

SM LOMOZ (Praha)
Skupina SM LOMOZ vznikla v létě 1999, její jádro utvořili bývalí členové skupiny Posmrtné zkušenosti. Hudba SM LOMOZ je osobitá, těžko stylově zařaditelná. Je to originální směs vlivů moderní taneční scény (drum'n'bass, trip-hop, dub), funky, reggae, jazzu a world music, kterou není možno popsat, musíte ji slyšet.
Markéta Brýlová (zpěv, saxofon, flétny), T. B. Age (zpěv, kytara, klávesy, akordeon, etnické nástroje), Jiří Tomášek (klávesy, perkuse), Karel Žďárský (baskytara), Tomáš Čížek (bicí)

Fátima a Wádžiha Rahími (Afgánistán/ČR)
Snow dog (Genadij Finadyan) (Gruzie/ČR)
Genadij Fidanyan (14) i sestry Fátima a Wádžiha Rahími (14 a 11 let) jsou uprchlíci, kteří byli v době příprav II. ročníku festivalu Multikulturní Brno umístěni českými úřady v pobytovém zařízení („uprchlic-kém táboře“) v Zastávce u Brna.

Rodiče Fátimy a Wádžihy odešli pod tlakem chudoby a strádání za vlády hnutí Taliban z Afgánistánu. Na CD výběru se představují dvěmi afgánskými lidovými písněmi Allah a Rahman (Slitovný Bůh) a Donja Guzanán (Moje země) nahranými v Brně.

Genadij Fidanyan aka Snow Dog uprchl se svými rodiči z Gruzie. V hiphopových skladbách Tvoje cesta a 12 diváků rapuje rusky a gruzínsky o svém životě v Brně i v bývalé vlasti.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz