Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Kniha Milana Machovce „Filosofie tváří v tvář zániku“ vychází v nakladatelství Akropolis na recyklovaném papíru

1.6.2006
PRAHA [Greenpeace]
Autor: Karel Stejskal, tel: 224319667, 731 103 704

Motto: „Proč spíte? Vzchopte a usilujte, abyste se nedostali do všeobecné zkázy!“ (Milan Machovec)

Právě v těchto dnech vychází v nakladatelství Akropolis kniha význačného českého filozofa Milana Machovce (1925 - 2003) nazvaná Filosofie tváří v tvář zániku. Kniha vychází na recyklovaném papíru a je zároveň první knihou nakladatelství Akropolis, která na tomto papíru vychází. Bohužel od autora, zemřelého před třemi lety, již komentář k této události nezískáme, ale jeho potomci takové ekologicky šetrné řešení přivítali a nakladatelství Akropolis je přesvědčeno, že je zcela v souladu s obsahem knihy.  Autorův výrok, uvedený na předsádce knihy, zní: „Proč spíte? Vzchopte a usilujte, abyste se nedostali do všeobecné zkázy!“

Používání recyklovaného papíru významně šetří lesy a přírodní zdroje i životní prostředí [1]. Pražské nakladatelství Akropolis se novátorsky rozhodlo přijmout odpovědnost za jejich ochranu. Tento čin vyniká zvláště proto, že používání recyklovaného papíru k tisku hodnotné literatury je u nás dosud ojedinělým jevem.

Milan Machovec vyjádřil své přesvědčení takto: „Nerad mluvím o „ekologické filosofii“  - nechci filosofii jednostranně ekologizovat. Chci jen, aby byla moudrostí okamžiku. A filosofie, která si nevšimla, že významní vědci řady oborů upozorňují, že jsme velmi blízcí sebevraždě lidstva - co je to za filosofii? Žasnu, že jsou kolegové, kteří říkají: ekologie? Do toho nám nic není.“ (Právo, 18.8.1998). Kniha, která se zamýšlí nad dějinným vývojem od antiky po 20. století, jej ukazuje nikoli jako „skvělé úspěchy našeho rozumu, jak to doposud bývá tradičně pojímáno, ale jako postupný debakl, hrozící přerůst v brzké sebezničení lidstva.“ Autorovo přesvědčení je o to pozoruhodnější, že text knihy byl dokončen již v roce 2003, dávno předtím, než se ukázaly globální environmentální problémy ve své plné naléhavosti.

Nakladatelství Akropolis se zároveň zavázalo podílet se na knižní kampani Greenpeace, jejímž cílem je výraznější používání recyklovaného papíru k tisku knih. Proto kniha obsahuje na předposlední straně text o pozitivních dopadech používání recyklovaného papíru a knižní kampani Greenpeace. Od roku 2006 bude nakladatelství část své knižní produkce tisknout na recyklovaném papíru, pro vnitřní komunikaci pak recyklovaný papír představuje min. 50% podíl ve spotřebě kancelářského papíru. „Předpokládáme pro začátek 1-2 publikace ročně. I když ne na všechny naše knížky se u nás dosud dostupný recyklovaný papír hodí, zejména na náročnější barevné publikace, věříme, že nás v tomto přesvědčení podpoří i naši čtenáři, protože primárně tak budou chránit životní prostředí právě oni - my jim k tomu jen pomůžeme vytvořit podmínky,“ sdělil Greenpeace za nakladatelství Filip Tomáš, majitel nakladatelství.

Greenpeace vede již od roku 1992 kampaň za záchranu světových pralesů. Její nedílnou součástí je tzv. knižní kampaň, jejímž cílem je přimět světová nakladatelství k používání recyklovaného papíru či papíru certifikovaného organizací FSC (Forest Stewardship Council) [2].

V České republice se start knižní kampaně datuje k říjnu loňského roku, kdy proběhla první jednání s nakladatelstvím Albatros. Ke konci roku se Albatros rozhodl, že vydá v roce 2006 minimálně čtyři tituly na recyklovaném papíře. Podle posledních informací jich bude daleko více. Postupně se k naší knižní kampani připojili další nakladatelství, např. Labyrint, Nakladatelství a vydavatelství Olga a Oleg Krylovi, již zmíněné nakladatelství Akropolis a nakladatelství DharmaGaia. Pod naši výzvu k přesunu recyklovaného papíru z vyšší sazby DPH (v současnosti 19%) do nižší, 5% sazby se podepsala řada známých osobností, na prvním místě exprezident Václav Havel, význačný český astronom a populizátor vědy Dr. Grygar či spisovatel Ivan Lukeš.  

V roce 2000 byla v Kanadě zahájena kampaň, jejímž cílem bylo přesvědčit o výhodách užívání recyklovaného a FSC papíru velká kanadská nakladatelství, jako je Raincoast Books. Za tímto účelem byla založena nezisková organizace Markets Initiatives, která sdružuje nakladatele, spisovatele (např. J. K. Rowlingová, Günter Grass či Isabel Allende) a neziskové organizace. Jejím cílem je zvýšit podíl přírodě blízkého papíru na trhu. Iniciativě se dosud podařilo prosadit vydání již 5 miliónů knih na recyklovaném papíru. Překročila hranice Kanady a zamířila přes oceán do Evropy. Například v Nizozemí se k ní připojilo na 17 velkých nakladatelů, kteří dohromady pokrývají více jak 70% tamního knižního trhu. Také v ostatních evropských zemích, např. v Německu, Francii, Anglii a Itálii, se tato iniciativa slibně rozvíjí. Na recyklovaný papír své tituly tisknou např. známá britská nakladatelství Bloomsbury a Penguin Books.

Recyklace papíru je podstatně ekologicky šetrnější než výroba klasického papíru. Při používání recyklovaného papíru se uchrání velké plochy lesa, spotřebuje se o 64% méně energie, o 50% méně vody a dojde pouze k 26 % znečištění vzduchu v porovnání s výrobou klasického nerecyklovaného papíru. Princip recyklace je přitom velmi jednoduchý: Starý papír se namočí do vody, rozmíchá na kaši, ta se pomele v mlýně s ocelovými čelistmi, vzniklá papírovina se nalije na síto, na kterém po odtečení zůstane list papíru.
Recyklovaný papír se už dnes vyrovná svou kvalitou papíru klasickému.


Další informace:

Karel Stejskal, vedoucí lesní kampaně Greenpeace Česká republika.
Tel: 224319667, GSM: 731 103 704, e-mail: karel.stejskal@cz.greenpeace.org

www.greenpeace.org


Informace o nakladatelství Akropolis 
http://www.akropolis.info/recyklujeme/

Další informace o organizaci Markets Initiatives: www.oldgrowthfree.com
Další informace o FCS: www.czechfsc.cz
Více o nakladatelství Raincoast Books: www.raincoast.com
Více o nakladatelství Bloomsbury: www.bloomsbury.org

 

Poznámky pro editory:

[1]    Výroba papíru představuje hned po hutnictví, energetice a chemickém průmyslu největší zátěž pro životní prostřední. Výroba papíru se podílí na celosvětovém odlesňování a tím na snižování druhové rozmanitosti, znečišťování vody, půdy a vzduchu a nepříznivém ovlivňování podnebí.
Oproti výrobě papíru z dřevní hmoty je recyklace ekonomicky výhodná a šetří životní prostředí. K výrobě tuny běžného papíru je potřeba 240 000 litrů vody, 4 700 kilowatthodin energie a sedmnáct vzrostlých stromů. Obdobný proces výroby recyklovaného papíru ze sběru starého použitého papíru si žádá jen 180 litrů vody, 2 750 kilowatthodin energie a nejsou potřeba žádné stromy. Od roku 1980 stoupla spotřeba papíru ve světě téměř stokrát a očekává se  ještě přinejmenším nárůst o dalších 22%.
Česká republika se řadí mezi méně pokrokové státy, které recyklují jen asi 40 % použitého papíru. A co se stane s těmi zbylými 60% starého papíru? Ten končí na skládkách, kde pomalu plesniví, nebo ve spalovnách, jejichž provoz znečišťuje ovzduší nebezpečnými plyny.

[2] Certifikace FSC je zárukou toho, že dřevo takto označené nepochází z ilegální těžby a je pěstováno v souladu s přísnými standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích. Pracovní skupina FSC působí i v České republice.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz