Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Více šetrných dřevěných výrobků v obchodech

24.5.2006
BRNO [FSC ČR ]
Autor: Šárka Grénarová , tel: 545 211 383

FSC ČR přivítalo výsledky průzkumu ekologické organizace Hnutí DUHA o množství dřevěných výrobků s certifikátem FSC v českých obchodech a obchodních řetězcích. Průzkum ukázal, že některé progresivní obchodní řetězce nabízejí spotřebitelské veřejnosti možnost výběru výrobků z šetrného lesního hospodaření - s logem FSC. Obchodní řetězce navíc stále častěji používají logo FSC pro propagaci výrobků pocházejících z šetrně obhospodařovaných lesů.

Společnosti Hornbach a Jysk jsou dva obchodní řetězce prodávající dřevěné výrobky, u kterých mohou čeští zákazníci nejčastěji najít zboží od dodavatelů dodržujících standardy ekologicky a sociálně šetrného lesního hospodaření. Uvedené společnosti a řetězec IKEA mají vypracovánu strategii pro postupné zvyšování podílu výrobků s certifikátem FSC. Několik dalších obchodů, například OBI či Globus, zboží s logem FSC nabízejí také.

Nevládní nezisková organizace FSC ČR [1], český zástupce mezinárodní asociace Forest Stewardship Council (FSC), nabízí zástupcům obchodních řetězců spolupráci při propagaci výrobků šetrného lesního hospodaření FSC a při vypracování strategie zvyšování podílu výrobků s certifikátem FSC.

Provedený průzkum pomůže spotřebitelům nakupujícím nábytek, zahradní nářadí, latě či desky nebo další výrobky, aby nepřispívali k nezdravému hospodaření, ekologickým a sociálním škodám: holosečnému kácení, pěstování smrkových monokultur, ničení biotopu vzácných chráněných živočichů či porušování práv domorodých obyvatel v rozvojových zemích. Prostřednictvím certifikátu FSC je též možno vyloučit dřevo pocházející z nelegálních těžeb. Podrobný dotazník zpracovaný organizací Hnutí DUHA zkoumal, zda obchodní řetězce nabízejí zboží ze dřeva s certifikátem šetrného lesního hospodaření Forest Stewardship Council (FSC) a nakolik kontrolují původ svého sortimentu.

Dotazníkový průzkum oslovil dvacet hlavních společností, které na českém trhu operují. Údaje jednotlivých firem – které ekologická organizace dále ověřovala – byly potom hodnoceny podle jednotného bodování. [2] Žádný z dodavatelů zatím není schopen doložit bezvadný původ veškerého nabízeného dřeva.

FSC je nezávislá nevládní nezisková organizace založená v Torontu roku 1993 zástupci mezinárodních ekologických organizací, velko- i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa. Základní myšlenkou FSC je podporovat environmentálně odpovědné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy. Za tímto účelem FSC vytvořilo unikátní systém pro certifikaci lesů. Prestižní certifikát šetrného lesního hospodaření FSC nese 74 milionů hektarů lesů v 72 zemích světa. Na světovém trhu je dnes přes 20 000 druhů výrobků se značkou FSC. Více o certifikaci FSC na stránkách organizace FSC ČR: www.czechfsc.cz.


Mgr. Michal Rezek, ředitel české kanceláře FSC řekl:
„Průzkum ukazuje rozdílný přístup obchodních řetězců k odpovědnosti za původ dřevěných výrobků, které prodávají. Potěšitelné je, že některé progresivní společnosti již zvyšují podíl výrobků s logem FSC z šetrně obhospodařovaných lesů. Budeme rádi spolupracovat se společnostmi, které mají zájem vypracovat strategii zvyšování podílu výrobků s certifikátem FSC, po kterých se veřejnost stále více ptá.[3] “

Kontakty:
Mgr. Michal Rezek, ředitel FSC ČR, Bratislavská 31, Brno, tel: 736 533 137, 545 211 383, e-mail: michal.rezek@czechfsc.cz

Šárka Grénarová, FSC ČR, Bratislavská 31, Brno, tel: 737 406 093, 545 211 383, sarka.grenarova@czechfsc.cz

Poznámky:

[1] FSC ČR je akreditovanou pobočkou mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC) s působností v České republice. Naším posláním je podporovat environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy a jejich obyvatele.
Občanské sdružení FSC ČR vzniklo v lednu 2002. Jsme nevládní neziskovou organizací, která se prostřednictvím prosazování certifikačního systému FSC, věnuje propagaci a podpoře přírodě blízkého lesního hospodaření a dřeva z certifikovaných lesů jako obnovitelného zdroje. Poskytujeme poradenství při certifikaci lesů a dřevozpracujících podniků podle principů Českého standardu FSC (více na www.czechfsc.cz).

FSC ČR sdružuje více než čtyři desítky vlastníků lesů, lesníků, vědců, zástupců nevládních organizací, odborů a zpracovatelů dřeva ve třech odborných sekcích: ekonomické, ekologické a sociální. Roli pozorovatelů přijali zástupci ministerstev životního prostředí a zemědělství.

[2] Kompletní žebříček barevně a přehledněji: www.hnutiduha.cz/aktivity/lesy/fsc/index.htm
Informační list s úplnými výsledky průzkumu: www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/pruzkum_drevo_2006.pdf

[3] FSC ČR zahájilo v loňském roce sběr dat do české databáze certifikovaných výrobků na trhu v České republice. Informace v databázi o výrobku obsahují nejen jeho charakteristiku, ale i údaje o prodejci výrobku. V letošním roce bude FSC ČR pokračovat ve sběru dat o výrobcích a materiálech s certifikátem FSC. O data budou požádáni jak obchodníci, obchodní řetězce, tak spotřebitelé formou dotazníku na internetových stránkách www.czechfsc.cz.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz