Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Pro jižní variantu R35 je dvacet pět občanských sdružení

3.3.2004
BRNO [Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu]
Autor: Miroslav Patrik

Děti Země odeslaly dnes hejtmanovi Pardubického kraje žádost, aby zastupitelům kraje předal ve čtvrtek 11. března na jejich jednání dopis dvaceti pěti občanských sdružení z různých měst České republiky. V dopise podpořily společné prohlášení osmi obcí ze 3. února v Rybníku, které odmítá severní variantu silnice R35 a požaduje, aby na jednání zastupitelů byla trasa R35 změněna na jižní. Zastupitelé kraje totiž musejí pro Ministerstvo životního prostředí najít pádné argumenty, proč v prosinci minulého roku zvedli ruku pro severní variantu, s níž ministerstvo nesouhlasí.

„Ani jsem nečekal, že o R35 na Pardubicku bude takový zájem i od sdružení z jiných krajů neboť se poněkud obtížně vysvětluje, proč dvacet pět zastupitelů na vzdory odborným posudkům a stanovisku MŽP hájí její severní variantu,“ informoval Miroslav Patrik z Dětí Země, které spolu se Zeleným Kohoutem z České Třebové a s Občanským sdružením R35 z Rybníka podporu osmi obcím proti schválené variantě R35 vyjádřily hned mezi prvními.

Za jižní variantu R35 se postavily jak celostátní ekologické organizace se sítí poboček typu Arniky, Hnutí DUHA a NESEHNUTÍ, tak i sdružení na lokální úrovni jako je Centrum pro dopravu a energetiku z Prahy, Občanské sdružení Beskydčan, Přátelé Jeseníků, ZO ČSOP ze Svitav či Ekologický právní servis z Tábora.

„Naším zájmem bylo dostat toto téma i mezi ostatní sdružení a také vyjádřit solidaritu obcím a jejich občanům, které v podstatě většina stávajících zastupitelů odepsala,“ vysvětluje dále Patrik. Podle něho mají také nejistý osud i obyvatelé z předměstí České Třebové Lhotka a z obce Dlouhá Třebová, přes kterou severní varianta R35 povede bude mít zde zničující účinky. Lze proto očekávat, že zde vzniknou petiční akce.

Téma přehodnocení doporučené trasy R35 ve prospěch jižní na jednání zastupitelů 11. března otevře zástupce dotčených osmi obcí a člen dopravní komise pardubického zastupitelstva Josef Jebousek.


Příloha tiskové zprávy Dětí Země ze dne 3. 3. 2004:

Přehled dvaceti pěti občanských sdružení, které podporují prohlášení osmi obcí (České Heřmanice, Přívrat, Rybník, Řetová, Sloupnice, Tisová, Vračovice-Orlov a Zálší) na změnu varianty R35:

Arnika - Praha, CALLA - České Budějovice, Centrum pro dopravu a energetiku – Praha, Český a Slovenský dopravní klub - Brno, Děti Země – Plzeň, Ekologický právní servis – Tábor, Hlas Země – Brno, Hnutí DUHA – Brno, INEX–Sdružení dobrovolných aktivit - Kostelecké Horky, Metropolitní region–sdružení ochránců přírody – Klecany, Naše společná krajina-Společnost pro partnerství lidí a přírody – Přáslavice, NESEHNUTÍ – Brno, Občanské sdružení Beskydčan – Ostravice, Občanské sdružení Dluhonice – Přerov, Občanské sdružení Jihočeské matky - České Budějovice, Občanské sdružení R35 – Rybník, Přátelé Jeseníků–SOJKA - Horní Město, Přátelé přírody - Ústí nad Labem, Sdružení pro přírodu - Ústí nad Labem, Spolek Dům z modrého kamene - Kostelecké Horky, Svaz ochrany přírody a krajiny ČR – Praha, Svoboda zvířat Hradec Králové, Zeleny kruh–asociace ekologických nevládních organizací – Praha, Zelený Kohout - Česká Třebová a ZO ČSOP „Rybák“ - Svitavy.

Společné stanovisko starostů a pověřených zástupců občanských sdružení a občanů, dotčených přijatým usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje k bodu č. 7
programu jednání ze dne 18. 12. 2003:


Žádost o zařazení uvedeného prohlášení na program jednání Zastupitelstva Pardubického kraje – zajistí p. Josef Jebousek (člen Zastupitelstva Pardubického kraje).

Text přijatého usnesení č. 7: Zastupitelstvo Pardubického kraje doporučuje zpracovateli ÚP VÚC Pardubického kraje zabývat se dále pouze navrhovanou variantou „A – severní“trasy budoucí rychlostní komunikace R35.

Dne 3. února 2004 se v obci Rybník konalo společné jednání starostů obcí, zástupců občanských sdružení a ekologických organizací a občanů, dotčených přijatým usnesením k bodu č. 7 programu jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 18. 12. 2003. Seznam přítomných je uveden na přiložené presenční listině. Účastníci dnešního jednání se společně shodli na těchto námitkách a požadavcích k citovanému přijatému usnesení :

1) Žádáme, aby přijaté usnesení k bodu č.7 programu jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 18. 12. 2003 bylo v části týkající se rychlostní komunikace R35 přehodnoceno.
Odůvodnění: Přijaté usnesení upřednostňuje politické zájmy a zcela potlačuje všechna odborná stanoviska vypracovaná k návrhu konceptu včetně odmítajících stanovisek postižených obcí severní variantou silnice R35. Zastupitelstvem doporučená varianta je shodná s řešením předkládaným Okresním úřadem v Ústí nad Orlicí již v roce 1997. Je více než reálné,že postižené obce nedají svůj souhlas v územním řízení na stavbu R35 a navrhovaná „severní varianta“ zůstane pouze v územním plánu a bude bránit dalšímu rozvoji obcí po mnoho dalších let. Jsme přesvědčeni, že přehodnocení Vašeho usnesení bude ku prospěchu věci a urychlí výstavbu silnice R35.

2) Žádáme, aby v dalším schvalovacím procesu ÚP VÚC Pk byla plně respektována všechna stanoviska a výsledky průzkumů odborníků z oblasti ekologie a ekonomie. Závěry těchto průzkumů jsou nezpochybnitelné a jasně stanoví klady a zápory jednotlivých variant z nichž nejlepší vychází jižní varianta silnice R35.

3) Žádáme,aby veřejnost byla pravdivě informována o jednotlivých variantách ve skutečně reálné podobě. Odvádění pozornosti předkládáním ekonomicky a technicky nereálných podvariant je zavádějící.

4) Žádáme, aby všichni odesilatelé námitek a připomínek k veřejně projednávanému konceptu ÚP VÚC Pardubického kraje měli možnost se seznámit s návrhem řešení svých připomínek ještě před vydáním souborného stanoviska.

Toto stanovisko bylo přijato všemi zúčastněnými zástupci, uvedenými na přiložené presenční listině, jehož součástí je ještě také rozhodnutí zastupitelů postižených obcí.

Účastníci dnešního jednání současně zmocňují pana člena Zastupitelstva Pardubického kraje Josefa Jebouska k přednesení tohoto stanoviska na nejbližším jednání zastupitelstva kraje. Informování jednotlivých účastníků o výsledku projednávání předloženého prohlášení zajistí pan Josef Jebousek.

V Rybníku, dne 3. 2. 2004

Za správnost ručí: starosta obce Rybníka
Libor Zajíček

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz