Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ministerstvo životního prostředí podlehlo politickým tlakům a dalo rozšíření NEMAKu zelenou

20.10.2004
BRNO [Ekologický právní servis - program GARDE]
Autor: Jiří Nezhyba

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v Chomutově v rozporu se zákonem nezrušilo tzv. integrované povolení pro slévárnu hliníku společnosti NEMAK EUROPE, s.r.o., která staví v Havrani u Mostu. To vydal závěrem května 2004 Krajský úřad v Ústí nad Labem. Uvedené povolení má pro NEMAK zcela zásadní význam, protože bez něj nemůže získat stavební povolení 1) ke svému plánovanému více než desetinásobnému rozšíření.

Řízení před krajským úřadem a samotné integrované povolení byly zatíženy takovým množstvím zásadních nezákonností, že se právníci programu Globální odpovědnosti GARDE (Global Alliance for Responsibility, Democracy and Equity) Ekologického právního servisu (EPS - nevládní sdružení právníků a studentů práv) odvolali k MŽP. To však svou úlohu nezvládlo a nezákonnosti svým rozhodnutím ze dne 11. 10. 2004 potvrdilo. Řízení o integrovaném povolení má být přitom vedeno v souladu s požadavky legislativy EU s cílem dosáhnout vyšší ochrany životního prostředí jako celku. 2)

Na závažné chyby a porušování práv účastníků řízení od počátku právníci programu GARDE poukazovali a nechali si také zpracovat rozsáhlý expertní znalecký posudek 3), z něhož jednoznačně plyne, že integrované povolení pro NEMAK vůbec nelze vydat. MŽP snad dokonce mělo v plánu povolení na základě odvolání zrušit, jak přímo plyne z textu rozhodnutí, kde se uvádí: „Tento bod odvolání je oprávněný a v novém řízení je třeba poskytnout účastníkům přiměřenou lhůtu pro vyjádření.“,4) nicméně později zřejmě bylo donuceno svůj názor změnit a namísto zrušení rozhodnutí, toto pouze lehce upravilo. Tímto dalo rozšíření NEMAKu zelenou.

Právník programu GARDE Jiří Nezhyba tvrdí: „Ministerstvo životního prostředí se zachovalo skandálně. Jeho rozhodnutí nelze označit za jiné než za politicky motivované. Zájmy na tom, aby se nadnárodní společnost NEMAK mohla začít co nejrychleji rozrůstat, převýšily potřebu rozhodovat v souladu se zákonem.“


kontakt:
Jiří Nezhyba, mobil: 608 42 50 66,
tel.: 545 575 229, fax: 545 240 012,
e-mail: brno@eps.cz, URL: www.eps.cz, www.sedlakjan.cz
GARDE - Program Globální odpovědnosti,
Ekologický právní servis, Bratislavská 31, 602 00 Brno

Rekapitulace kauzy NEMAK:

* červenec 2001
Vláda podporuje investici NEMAKu v poslední zachovalé zemědělské oblasti Mostecka
V roce 2001 se na EPS obrátila rodina sedláka Rajtera, která hospodaří v posledním zachovalém zemědělském území těžbou postiženého regionu, v okolí Havraně u Mostu. Mexická společnost NEMAK rozsáhle podporovaná investičními pobídkami se s posvěcením vlády rozhodla umístit svou slévárnu na výrobu hliníkových hlav do automobilových motorů do oblasti, kde Rajterovi léta úspěšně sedlačí. Od té doby se EPS kauze intenzivně věnuje - účastní mnoha správních a soudních řízení týkajících se továrny společnosti NEMAK a průmyslové zóny Joseph. EPS především poukazuje na nesmyslnost a nezákonnost umístění zóny Joseph v dané lokalitě a zdravotní rizika spojená s továrnou NEMAKu, která bude zdrojem rakovinotvorných dioxinů.

* srpen 2002
Ombudsman označuje odnětí zemědělské půdy pro stavbu NEMAKu za nezákonné
V únoru 2002 se EPS obrátil na veřejného ochránce práv, pana Otakara Motejla, který provedl šetření a dal zapravdu všem námitkám EPS a potvrdil, že tzv. odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu továrny NEMAKu bylo provedeno nezákonně. Odpovědné státní orgány, především Ministerstvo životního prostředí a mostecké úřady, však odmítly výsledky šetření ombudsmama jakkoliv respektovat a přezkoumat doposavad vydaná rozhodnutí.

* říjen 2002
Místní referendum v Havrani je nezákonně zmařeno
Když poté nebyly v návrhu změny územního plánu nijak zohledněny námitky a připomínky havraňských, kteří si přáli zachovat v místě připravované zóny plochu pro hospodaření, paní Rajterová v září 2002 navrhla vyhlásit o této otázce místní referendum. Tehdejší komunistický starosta Havraně však odmítl referendum vyhlásit a jeho rozhodnutí později posvětili i nově zvolení zastupitelé. Paní Rajterová proto v říjnu 2002 podala ústavní stížnost, kterou chtěla docílit vyhlášení referenda.

* duben 2003
NEMAK žádá o vydání integrovaného povolení
Dne 15. 4. 2003 NEMAK požádal Krajský úřad Ústeckého kraje o vydání tzv. integrovaného povolení, které bezpodmínečně potřebuje pro rozšíření své výroby. Bez integrovaného povolení nelze získat stavební povolení a tedy začít stavět.

* říjen 2003
NEMAK zahajuje výrobu a žádá o její rozšíření
V mezidobí od podání stížnosti k ústavnímu soudu však NEMAK stihl dostavit svou továrnu (150 tisíc ks hlav ročně), která v říjnu 2003 slavnostně zahájila výrobu. Mostecký stavební úřad již v dubnu 2003 vydal územní rozhodnutí na více než desetinásobné rozšíření závodu NEMAKu (1,6 miliónů ks hlav ročně). Na základě odvolání krajský úřad sice toto rozhodnutí zrušil, ale v novém řízení již bylo rozšíření NEMAKu povoleno. Pan Rajter společně s EPS podali žaloby.

* prosinec 2003
Ústavní soud odmítl ústavní stížnosti
Ústavní soud 11. prosince 2003 vyhlásil nečekaný verdikt, když odmítl ústavní stížnost paní Rajterové. Značně nestandardní postup, kdy senát soud odmítl stížnost až poté, co proběhlo ústní jednání, odůvodnil soud tím, že nemohl nařídit obci Havraň, aby referendum s konkrétními otázkami vyhlásila, neboť by takto sám nahradil rozhodnutí samosprávy. Rozhodnutí soudu je nutno vzhledem k okolnostem celého případu považovat za politické.

* duben 2004
Havraň má nový územní plán
Zastupitelstvo obce Havraň schválilo nový územní plán své obce, který určuje a podstatně rozšiřuje území pro průmyslovou zónu.
:::::::::........

* Výstava „Příběh sedláka Rajtera - od kolektivizace ke globalizaci“
O dramatickém osudu rodiny Rajterů pojednává výstava fotografií Ibry Ibrahimoviče „Příběh sedláka Rajtera - od kolektivizace ke globalizaci“. Fotografie z výstavy získaly hlavní cenu a první místo ve své kategorii v soutěži Czech Press Photo 2003. Záštitu nad celým projektem poskytl pan Václav Havel. Výstava byla k vidění mimo jiné v Galerii Václava Špály na Národní třídě, v Senátu Parlamentu ČR, v brněnském Divadle Husa na provázku, či v Galerii U mloka v Olomouci. V současné době výstava doputovala do Mázhausu radnice města Plzně. (více na www.sedlakjan.cz)

1) viz § 45 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci: „Stavební povolení ... nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení.“

2) Zákon o integrované prevenci si v souladu s právem EU klade za cíl dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku (§ 1 odst. 1). Proto ukládá především velkým průmyslovým podnikům, jako je např. závod NEMAKu na výrobu hliníkových hlav do motorů, povinnost projít procesem, ve kterém jim budou krajskými úřady stanoveny závazné podmínky pro provoz na základě náročných kritérií a tzv. nejlepších dostupných technik.

3) EXPERTNÍ POSUDEK na obsah žádosti NEMAK EUROPE, s.r.o. o vydání integrovaného povolení a na Vyjádření Agentury integrované prevence k této žádosti na akci „Závod na výrobu hlav automobilových motorů společnosti NEMAK v Mostě, tavicí a udržovací pece (4 ks) a licí linky SIMONE (8 ks)“ (12 stran) - zpracoval: Ing. Michael Barchánek, spolupracoval: Ing. Bohuslav Brix

4) citace z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 11.10.2004, č.j. 530/971/04/PíDISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz