Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Na informace o vyšetřování trestných činů kolem NEMAKu zřejmě platí embargo

22.7.2004
BRNO [Ekologický právní servis]
Autor: Jiří Nezhyba, tel: 608 42 50 66, 545 575 229

Jak si vysvětlit situaci, kdy jak Okresní ředitelství Policie ČR v Mostě, tak Správa Severočeského kraje v Ústí nad Labem svorně a v rozporu se zákonem odmítají poskytnout informace z vyšetřování trestných činů týkajících se kauzy slévárny hliníku nadnárodní společnosti NEMAK? nejspíše tím, že na informace o vyšetřování trestných činů kolem NEMAKu padlo embargo.

Již na sklonku roku 2002 Ekologický právní servis (EPS - nevládní občanské sdružení právníků a studentů práv) podal trestní oznámení proti bývalému starostovi a zastupitelům obce Havraň z důvodu, že zmařili konání místního referenda o rozšíření průmyslové zóny Joseph, v níž se NEMAK staví. Mostecké okresní policejní ředitelství v březnu 2003 vyšetřování ukončilo tzv. odložením věci, protože spáchání trestného činu nezjistilo. EPS ve snaze zjistit, proč byl celý případ takto vyřešen, když byl postup starosty i zastupitelů označen za nezákonný 1), požádal Policii ČR o zpřístupnění informací ze spisové dokumentace k vyšetřování. Okresní ředitelství na jeho žádost nezákonně 2) nijak nereagovalo. Obdobně pak postupoval jeho nadřízený orgán, Správa Severočeského kraje v Ústí nad Labem, když v rozporu 3) se zákonem o svobodném přístupu k informacím nerozhodla o odvolání EPS.

Právník EPS Jiří Nezhyba konstatuje: „Také Policie ČR potvrzuje, že české státní orgány již totálně vzdaly i tu nejmenší snahu o dodržování zákonů, pokud jde o kauzu nadnárodní společnosti NEMAK. Na informace máme ze zákona nárok, Policie ČR nám je nejenže neposkytla, ale navíc se vůbec neobtěžovala jakkoliv naší žádostí a odvoláním zabývat.“ EPS se proti nezákonnému postupu mosteckého okresního ředitelství Policie ČR a Správy Severočeského kraje v Ústí nad Labem brání žalobou, kterou podal ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem.


kontakt:
Jiří Nezhyba
mobil: 608 42 50 66, tel.: 545 575 229, fax: 545 240 012,
e-mail: brno@eps.cz, URL: www.eps.cz,
Ekologický právní servis, Bratislavská 31, 602 00 Brno

poznámka pro redaktora:
1) za nezákonný jejich postup označil Ústavní soud ve svém usnesení ve věci neuskutečněného místního referenda v Havrani - sp. zn. III. ÚS 658/02 ze dne 11. 12. 2003

2) - § 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, říká, že povinné subjekty neposkytnou informace o probíhajícím trestním řízení. Uvedené ustanovení však nijak nebrání tomu, aby byly poskytovány informace o trestních řízeních pravomocně ukončených, jak tomu je v uvedeném případě.

3) - § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, říká, že odvolací orgán musí rozhodnout o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodne, platí, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Proti takovému (fiktivnímu) rozhodnutí lze podat správní žalobu.

Rekapitulace kauzy NEMAK:

* červenec 2001
Vláda podporuje investici NEMAKu v poslední zachovalé zemědělské oblasti Mostecka
V roce 2001 se na EPS obrátila rodina sedláka Rajtera, která hospodaří v posledním zachovalém zemědělském území těžbou postiženého regionu, v okolí Havraně u Mostu. Mexická společnost NEMAK rozsáhle podporovaná investičními pobídkami se s posvěcením vlády rozhodla umístit svou slévárnu na výrobu hliníkových hlav do automobilových motorů do oblasti, kde Rajterovi léta úspěšně sedlačí. Od té doby se EPS kauze intenzivně věnuje - účastní mnoha správních a soudních řízení týkajících se továrny společnosti NEMAK a průmyslové zóny Joseph. EPS především poukazuje na nesmyslnost a nezákonnost umístění zóny Joseph v dané lokalitě a zdravotní rizika spojená s továrnou NEMAKu, která bude zdrojem rakovinotvorných dioxinů.

* srpen 2002
Ombudsman označuje odnětí zemědělské půdy pro stavbu NEMAKu za nezákonné
V únoru 2002 se EPS obrátil na veřejného ochránce práv, pana Otakara Motejla, který provedl šetření a dal zapravdu všem námitkám EPS a potvrdil, že tzv. odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu továrny NEMAKu bylo provedeno nezákonně. Odpovědné státní orgány, především Ministerstvo životního prostředí a mostecké úřady, však odmítly výsledky šetření ombudsmama jakkoliv respektovat a přezkoumat doposavad vydaná rozhodnutí.

* říjen 2002
Místní referendum v Havrani je nezákonně zmařeno
Když poté nebyly v návrhu změny územního plánu nijak zohledněny námitky a připomínky havraňských, kteří si přáli zachovat v místě připravované zóny plochu pro hospodaření, paní Rajterová v září 2002 navrhla vyhlásit o této otázce místní referendum. Tehdejší komunistický starosta Havraně však odmítl referendum vyhlásit a jeho rozhodnutí později posvětili i nově zvolení zastupitelé. Paní Rajterová proto v říjnu 2002 podala ústavní stížnost, kterou chtěla docílit vyhlášení referenda.

* duben 2003
NEMAK žádá o vydání integrovaného povolení
Dne 15. 4. 2003 NEMAK požádal Krajský úřad Ústeckého kraje o vydání tzv. integrovaného povolení, které bezpodmínečně potřebuje pro rozšíření své výroby. Bez integrovaného povolení nelze získat stavební povolení a tedy začít stavět.

* říjen 2003
NEMAK zahajuje výrobu a žádá o její rozšíření
V mezidobí od podání stížnosti k ústavnímu soudu však NEMAK stihl dostavit svou továrnu (150 tisíc ks hlav ročně), která v říjnu 2003 slavnostně zahájila výrobu. Mostecký stavební úřad již v dubnu 2003 vydal územní rozhodnutí na více než desetinásobné rozšíření závodu NEMAKu (1,6 miliónů ks hlav ročně). Na základě odvolání krajský úřad sice toto rozhodnutí zrušil, ale v novém řízení již bylo rozšíření NEMAKu povoleno. Pan Rajter společně s EPS podali žaloby.

* prosinec 2003
Ústavní soud odmítl ústavní stížnosti
Ústavní soud 11. prosince 2003 vyhlásil nečekaný verdikt, když odmítl ústavní stížnost paní Rajterové. Značně nestandardní postup, kdy senát soud odmítl stížnost až poté, co proběhlo ústní jednání, odůvodnil soud tím, že nemohl nařídit obci Havraň, aby referendum s konkrétními otázkami vyhlásila, neboť by takto sám nahradil rozhodnutí samosprávy. Rozhodnutí soudu je nutno vzhledem k okolnostem celého případu považovat za politické.

* duben 2004
Havraň má nový územní plán
Zastupitelstvo obce Havraň schválilo nový územní plán své obce, který určuje a podstatně rozšiřuje území pro průmyslovou zónu.

:::::::::........

* Výstava „Příběh sedláka Rajtera - od kolektivizace ke globalizaci“
O dramatickém osudu rodiny Rajterů pojednává výstava fotografií Ibry Ibrahimoviče „Příběh sedláka Rajtera - od kolektivizace ke globalizaci“. Fotografie z výstavy získaly hlavní cenu a první místo ve své kategorii v soutěži Czech Press Photo 2003. Záštitu nad celým projektem poskytl pan Václav Havel. Výstava byla k vidění mimo jiné v Galerii Václava Špály na Národní třídě, v Senátu Parlamentu ČR, v brněnském Divadle Husa na provázku a naposledy v Galerii U mloka v Olomouci. (více na www.sedlakjan.cz)

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz