Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

NEMAK spolu s úředníky ústeckého krajského úřadu tají důležité informace o emisích a porušují pravidla řízení vedeného v souladu s evropským právem

30.3.2004
BRNO [Ekologický právní servis]
Autor: Jiří Nezhyba, tel: 608 42 50 66

Společnost NEMAK ve správním řízení vedeném podle evropské legislativy, řízení o vydání tzv. integrovaného povolení, nevyhověla všem zákonným požadavkům a navíc se snaží účastníkům řízení zatajovat velice důležité informace o výsledcích měření emisí na své továrně pro výrobu hliníkových hlav do motorů. Krajský úřad Ústeckého kraje uvedený postup NEMAKu nejen toleruje, ale dokonce jej aktivně podporuje - účastníkům řízení výsledky měření nezpřístupnil a nyní je připraven žádosti NEMAKu vyhovět. Ekologický právní servis přitom krajskému úřadu předložil expertní znalecký posudek, z něhož jednoznačně vyplývá, že integrované povolení pro NEMAK vydat nelze.

Na základě žádosti NEMAKu, který staví svou továrnu na výrobu hliníkových hlav do motorů v Havrani u Mostu, probíhá u Krajského úřadu Ústeckého kraje řízení o vydání tzv. integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování (zákon IPPC) 1). NEMAK v průběhu řízení IPPC přislíbil na ústním jednání poskytnout výsledky měření emisí provedené na továrně vybudované v 1. etapě. Teprve náročné požadavky zákona IPPC, který je opřen o evropskou legislativu, totiž donutily NEMAK přiznat, že bude emitovat mnohé látky (mimo jiné např. dioxiny), o kterých v doposavad proběhlých správních řízeních mlčel.

Při ústním jednání, které proběhlo v pondělí 29. 3. 2004, však vyšlo najevo, že NEMAK takové údaje státním orgánům již dříve poskytl, ale označil je za důvěrné. Ačkoliv jde o velice důležité informace, z nichž lze zjistit, jaké látky a v jakém množství NEMAK skutečně vypouští do ovzduší, krajský úřad je odmítl zpřístupnit. Účastníci řízení tak v rozporu se zákonem nedostali možnost se s nimi seznámit, natož se řádně vyjádřit. Krajský úřad pak vše završil tím, že účastníky ústního jednání upozornil, že na připomínky uplatněné po skončení ústního jednání nebude brát zřetel.

Ekologický právní servis (EPS - nevládní organizace právníků a studentů práv) si nechal pro řízení IPPC zpracovat expertní znalecký posudek 2), ze kterého jednoznačně vyplývá, že NEMAK žádost zpracoval velice nekvalitně, přičemž řadu důležitých údajů nesdělil nebo je uvedl chybně či nejasně. Dosavadní průběh řízení je podle námitek EPS, nyní opřených i o stanovisko expertů v oblasti životního prostředí, zatížen mnoha závažnými pochybeními, což brání tomu, aby krajský úřad mohl o žádosti v souladu se zákonem IPPC řádně rozhodnout, neboť mu pro to chybí potřebné podklady. Úřad přesto deklaroval, že je připraven o žádosti rozhodnout kladně.

Právník EPS Jiří Nezhyba k uvedenému říká: „NEMAK v integrovaném řízení nevyhověl všem požadavkům zákona, navíc se snaží zatajovat důležité informace o emisích, přesto se mu ústecký krajský úřad chystá, a to ne poprvé v celé kauze, vyjít vstříc. Tentokrát při tom hodlá pošlapat i evropskou legislativu.“

kontakt:
Jiří Nezhyba, EPS, Bratislavská 31, 602 00 Brno
mobil: 608 42 50 66; tel.: 545 575 229, fax: 545 240 012;
URL: www.eps.cz, e-mail: brno@eps.cz


Poznámky pro redaktora:
1) Zákon IPPC si v souladu s právem EU klade za cíl dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Proto ukládá především velkým průmyslovým podnikům, jako je např. závod NEMAKu na výrobu hliníkových hlav do motorů, povinnost projít procesem, ve kterém jim budou Ministerstvem životního prostřední nebo krajskými úřady stanoveny závazné podmínky pro provoz na základě náročných kritérií a tzv. nejlepších dostupných technik.

2) - na vyžádání můžeme zaslat:
EXPERTNÍ POSUDEK na obsah žádosti NEMAK EUROPE, s.r.o. o vydání integrovaného povolení a na Vyjádření Agentury integrované prevence k této žádosti na akci „Závod na výrobu hlav automobilových motorů společnosti NEMAK v Mostě, tavicí a udržovací pece (4 ks) a licí linky SIMONE (8 ks)“ (12 stran) - zpracoval Ing. Michael Barchánek, spolupráce: Ing. Bohuslav Brix

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz