Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat30.11.2020 - PRAHA [Extinction Rebellion, Limity jsme my, Fridays for Future a Univerzity za klima]
„Konec uhlí TEĎ!“ křičely účastnice a účastníci demonstrace před MŽP za spravedlivý a rychlý konec uhlí.

Už čtrnáct nepřetržitých dní a nocí strávili lidé z organizací Extinction Rebellion, Fridays for Future, Limity jsme my a Univerzity za klima před Ministerstvem životního prostředí. Dnes se k nim připojila stovka lidí a společnou demonstrací upozornili na blížící se zasedání Uhelné komise. Podobné demonstrace a happeningy se ve stejný čas konají také před českými ambasádami v Německu, na Slovensku a v Polsku. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat30.11.2020 - Brno [Ukliďme Česko z.s.]
Češi začali více myslet na životní prostředí a omezují jednorázové obaly na jídlo

Díky restriktivním opatřením a zavedení okénkového prodeje se Češi vydali cestou znovupoužitelných obalů na jídlo a zamezili tak vzniku několik set kilogramů odpadu měsíčně. Restaurace zapojené do systému REkrabička najdete nově i v mapě projektu www.KAMsNIM.cz Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat30.11.2020 - PRAHA [nezávislá iniciativa českých vědců a vědkyň]
Čeští vědci vyzývají vládu České republiky k důslednějšímu postupu proti klimatickým změnám. Podporují klimatické stávky a demonstrace jako formu upozornění vlády na její selhávání

198 českých renomovaných i méně známých vědců a vědkyň z rozličných oborů, od klimatologie a environmentálních věd po neurovědy a psychologii, podepsalo otevřený dopis adresovaný vládě České republiky. Sdílejí v něm obavy z budoucnosti naší civilizace i současné podoby života na Zemi a vyzývají naší vládu k zásadnějším krokům ke snížení příčin změn klimatu a jejich dopadů. Současně vyjadřují podporu občanským protestům, které upozorňují vládu na její nedostatečné snahy v této oblasti. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat30.11.2020 - Praha [HELSKE Energy Safe]
Nanotechnologie HELSKE - šetří zdraví, vzduch i energii

Helske Energy Save, výrobce udržitelných stavebních výrobků a špičkových technologií, „šlape do vývoje“. S vlastním výrobním centrem na Slovensku, konkrétně na Slovensku, vyrábí společnost produkty pro ošetření interiéru, které zlepšují zdraví budov, Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat30.11.2020 - Praha [Air Products]
Snížení emisí závisí z téměř poloviny na technologiích, které jsou zatím ve fázi prototypu

Jak vyplývá ze zprávy Perspektivy energetických technologií 2020 aktuálně vydané Mezinárodní energetickou agenturou (IEA), pro dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050 se musí urychlit zavádění inovací výroby zelené elektřiny, vodíku, biometanu a ukládání oxidu uhličitého. Technologie, které by měly zajistit přes 45 procent plánovaného snížení emisí v roce 2050, jsou teprve ve vývoji a dosud nebyly nasazeny v širší praxi. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat30.11.2020 - Praha
EIT Climate-KIC přivedl do Česka zahraniční experty na klima. Pomáhali v Moravskoslezském kraji s nízkouhlíkovou transformací

České firmy měly letos poprvé příležitost zúčastnit se programu celoevropské iniciativy Climate-KIC – Pioneers into Practice. Program byl veden netradičně v online režimu, i přesto se mu podařilo vytvořit dva nové udržitelné projekty pro Moravskoslezský kraj, které rozvíjeli profesionálové se zájmem o klima z Chorvatska a Maďarska. Vyhodnocení projektu proběhlo v polovině listopadu skrze platformu Zoom. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat26.11.2020 - [Děti Země]
Česká veřejnost se může vyjádřit k nákladnímu překladišti u slovenského Holíče

Ministerstvo životního prostředí zahájilo přeshraniční posuzování Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat26.11.2020 - Strnady [Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.]
Vědci zjišťovali obsah živin v asimilačních orgánech jedle a smrku

Dobrý stav lesů je podmíněn množstvím a dostupností živin v půdě. K odhadu úrovně výživy porostů se proto dlouhodobě zjišťují a užívají koncentrace živin v asimilačních orgánech dřevin. Vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu lesů je tak důležité znát, jak v koloběhu živin v lesním prostředí fungují jednotlivé dřeviny. Jedle bělokorá je řazena mezi meliorační a zpevňující dřeviny. Zpevňující funkce jedle je spatřována v lepším zakotvení v půdě, spojeným s tvorbou v mládí kůlovitého a později srdčitého kořenového systému. Dobrá meliorační funkce jedle, spočívající v návratu části živin zpět do půdy ve formě opadu, je však doložena mnohem méně.
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat25.11.2020 - Brno [Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně]
Plocha zelených střech v ČR se zdvojnásobila

Plocha zelených střech v České republice se za posledních pět let zdvojnásobila

Ke konci roku 2019 se na území České republiky nacházelo 1,58 milionu m² zelených střech, extenzivních i intenzivních, což je 1,2násobek rozlohy pražského Starého Města nebo přibližně polovina rozlohy pražského Nového Města. Dynamiku vývoje dokládá fakt, že za posledních pět let se plocha zelených střech v republice více než zdvojnásobila. K těmto výsledkům dospěla odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně (SZÚZ), která každoročně zjišťuje celkovou výměru zelených střech zrealizovaných na území České republiky.
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat24.11.2020 - PRAHA [Asociace soukromého zemědělství ČR]
Ďábelský detail v zákoně na ochranu proti týrání zvířat

V rámci novely zákona na ochranu zvířat proti týrání byl jednoznačně nejdiskutovanější změnou zákaz klecových chovů nocnic, k němuž se Asociace soukromého zemědělství ČR již několikrát vyjadřovala. S ohledem na tuto skutečnost však zůstal takřka nepovšimnut fakt, že schválením novely došlo i k plošnému zákazu v chovech hospodářských zvířat „provádět kastraci samců a zkracování ocasů zaškrcením varlat nebo části ocasu“. Jde o další z řady důkazů toho, že ačkoli má podnikání v zemědělství množství lokálních i komoditních specifik, přetrvávají v naší zemi snahy zákonodárců regulovat pokud možno každý detail toto podnikání ovlivňující. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat24.11.2020 - [Děti Země]
Příprava obřího nákladního překladiště u Holíče se zbrzdila

Firma MLC Holíč stáhla žádost o posouzení vlivů záměru na životní prostředí Celý text ::životní prostředí::
 
 

Vybrat24.11.2020 - Praha [Česká rozvojová agentura]
Projekt ČRA pomůže zlepšit nakládání s odpadní vodou v obci Branjevo

V obci Branjevo, která se nachází v municipalitě Zvornik v Bosně a Hercegovině nedaleko hranic se Srbskem, je vybudována část stokové sítě, ale zatím zde úplně chybí čistička odpadních vod. Část odpadní vody tedy koncentrovaně odtéká do řeky Driny. Starosta města Zvornik proto nedávno podepsal s Češkou rozvojovou agenturou Memorandum o porozumění na realizaci projektu, v rámci něhož ČRA zajistí vybavení pro kanalizační síť. Město Zvornik financuje stavební práce, zajistí i lokalitu pro čistírnu odpadních vod, povolení a kanalizační přípojky. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat23.11.2020 - PRAHA [Asociace soukromého zemědělství ČR]
Ministerstvo zdravotnictví: Nákup na farmářském trhu je (nepřípustnou) společenskou událostí

Asociace soukromého zemědělství ČR společně se Zelinářskou unií Čech a Moravy a Ovocnářskou unií ČR zaslaly na počátku listopadu na Úřad vlády ČR své nesouhlasné stanovisko s regulačními opatřeními stanovujícími maximální možný limit 20 účastníků farmářského trhu na 400 metrů čtverečních. Považují je za faktickou likvidaci farmářských trhů za situace, kdy takové akce představují z celé řady důvodů vhodnou alternativu k nákupům potravin v obchodních centrech (více zde: https://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/podminky-pro-poradani-farmarskych-trhu-jsou-nesmyslne-a-likvidacni.html). Jaká přišla odpověď z ministerstva zdravotnictví? Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat23.11.2020 - PRAHA [Asociace soukromého zemědělství ČR]
Připomínky ASZ ČR k návrhu Strategického plánu SZP

Asociace soukromého zemědělství ČR poslala minulý týden dosavadní připomínky k návrhu Strategického plánu podpory Společné zemědělské politiky, který ministerstvo zveřejnilo na začátku listopadu coby zásadní materiál, jímž se stanoví pravidla pro aplikaci SZP na následujících sedm let. Protože připomínky nemohly být vzhledem ke krátkému termínu pro jejich vypracování a vzhledem k omezením v souvislosti s pandemií dostatečně projednány v rámci členské základny, budeme samozřejmě nadále pracovat na jejich doplňování a upřesňování a věříme, že naše organizace bude do další přípravy tohoto zásadního materiálu intenzívně zapojena. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat23.11.2020 - PRAHA [Fridays for Future]
Konec uhlí po roce 2030 je pozdě! Klimatické hnutí i po týdnu pokračuje v okupaci Ministerstva životního prostředí

Už týden okupují lidé z organizací Extinction Rebellion, Fridays for Future, Limity jsme my a Univerzity za klima prostor před budovou Ministerstva životního prostředí. [1] Akci pořádají u příležitosti blížícího se jednání Uhelné komise, která bude 4. prosince rozhodovat o datu útlumu uhlí. Komise rozhoduje o termínech 2033, 2038 a 2043. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat23.11.2020 - PRAHA [Česko za klima]
Čeští občané žádají klimatickou neutralitu, předali vládě petici

V Praze 23. 11. 2020: Zástupci spolku Česko za klima předali vládě a poslancům podpisové archy petice požadující, aby vrchní státní představitelé začali aktivně jednat v ochraně klimatu. Petenti argumentují vědeckými a ekonomickými studiemi, které ukazují, že je dekarbonizace nejen technicky uskutečnitelná, ale může být pro Česko i výhodná. Petici podpořily i odborné instituce. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat23.11.2020 - DOMAŽLICE [Asociace soukromého zemědělství ČR]
ČT2 - pořad NEDEJ SE! Rodina sedláků se vzepřela nesmyslnému projektu opravy a narovnání potoka

Na jaře letošního roku Povodí Vltavy zahájilo opravu koryta Srbického potoka nedaleko Domažlic. Jednalo se o jeho napřímení a nové zadláždění. S napřimováním potoka zásadně nesouhlasila rodina místních sedláků, která zde hospodaří už od sedmnáctého století. Až když Kreysovi z Asociace soukromého zemědělství Plzeňsko zakázali firmě, která stavbu prováděla, vstup na své pozemky, teprve pak s nimi začala firma a zástupci Povodí Vltavy jednat. Výsledkem jednání byl kompromis, kdy se potok místy mohl vrátit po řadě let do lužního lesa. To, že to s krajinou sedláci myslí vážně, dokazují i nová stromořadí, která vysázeli na mezích. Jejich zmenšená pole kontrastují se sousedními stohektarovými lány v katastru Staňkova. Sedlákům záleží na tom, kde žijí a jakou krajinu předají další generaci. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat23.11.2020 - [Děti Země]
Soud uznal většinu žalobních bodů a zrušil umístění D1 u Přerova

Zákony porušily Magistrát města Olomouc, krajský úřad v Olomouci i MŽP Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat23.11.2020 - MLADÁ BOLESLAV [CSOP Klenice]
Chráníme nejvzácnější rostlinu Mladoboleslavska. Poslední populace hořečku nahořklého

Na pomoc silně ohroženým hořečkům nahořklým vyrazili starší i nejmladší členové ČSOP Klenice. Posekali a pohrabali jednu z mála lokalit, kde lze ještě tyto nádherné rostliny nalézt. Celý text ::životní prostředí::
 

stránka   1 | 2 | 3 | 4 | .. | 830 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

ZPRÁVY Z EkoListu (www.ekolist.cz)
1. 12. 06:13 [Ekolist] - Pole s větší rozmanitostí rostlin potřebují méně pesticidů
1. 12. 01:20 [ČTK] - Čeští vědci jdou ve stopách Gregora Johanna Mendela. Roli hormonů při větvení rostlin zkoumají na hrachu
1. 12. 00:58 [ČTK] - Sokolovská uhelná investuje do ekologizace elektrárny Tisová přes 240 milionů korun
1. 12. 00:18 [ČTK] - Nábřeží u pražské Stromovky by mělo být upraveno, vzniká studie
30. 11. 16:47 [ČTK] - MŽP: ČR spustilo fond s cílem přechodu na čisté ekologické zdroje

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Tipy Econnectu pro oblast ŽP:

EkoLink: Katalog odkazů o životním prostředí (součást katalogu Kormidlo.cz)
Zelená seznamka s ekologickými organizacemi na
KOMU? KAM? PROČ?: Adresář NNO působících v oblasti životního prostředí
Zelený kruh: Servisní organizace pro NNO působící v ŽP a jejich Platformu.
Ekolist - deník o životním prostředí
EnviWeb - Server o životním prostředí
EcoMonitor: Databáze článků o ŽP
Hra o Zemi: Chcete něco udělat pro ŽP a nevíte jak? Víte, jaká je vaše Ekologická stopa?

Diskuse o životním prostředí a regionálním rozvoji

- E-mailové konference (pro další informace a přihlášení piště správci):
na serveru Zdravá města: Životní prostředí & Ekologie, Udržitelný rozvoj, Místní Agenda 21, Doprava, Energie, Zemědělství, EIA,...
Ekodům - diskusní konference
Regionální rozvoj - spravuje Econnect
Evropská unie a životní prostředí - spravuje Zelený kruh
Rozvojová a humanitární pomoc - spravuje Econnect

- Názory a komentáře:
Fórum EkoListu

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz