Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Diskriminace žen v ČR: Stínová zpráva CEDAW a otázka protiprávních sterilizací

4.8.2006
Brno / Ostrava [Liga lidských práv / Evropské centrum pro práva Romů / Gender studies o.p.s. / Vzájemné soužití ]

Dne 17. srpna proběhne na 36. zasedání OSN prezentace Stínové zprávy o diskriminaci žen v České republice. Jako reakci na třetí periodickou zprávu Vlády ČR tuto Stínovou zprávu přednesou Výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) nejen zástupci organizací, které zprávu vypracovali, ale i jedna z romských žen, jejíž práva byla v České republice hrubě porušena, když byla sterilizována bez náležitého souhlasu.

Stínová zpráva – vypracovaná společně Ligou lidských práv (www.llp.cz), Evropských centrem pro práva Romů (www.errc.org) a Gender Studies o.p.s. (www.en.genderstudies.cz) - vedle jednotlivých oblastí porušování lidských práv žen, např. protiprávních sterilizací a domácího násilí, pojednává rovněž o problémech práva, politiky a praxe zakotvených v Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW Úmluva).

Stínová zpráva dochází k závěru, že „právní ochrana před diskriminací je v České republice nedostatečná,“ a to hned z několika důvodů. Kromě toho, že navzdory mezinárodním závazkům Parlament ČR dodnes neratifikoval antidiskriminační zákon, příslušné státní orgány dosud vůbec nevzaly v potaz otázku protiprávních sterilizací, natož aby za tuto praxi převzaly odpovědnost a adekvátním způsobem odškodnily její oběti.

Veřejný ochránce práv (VOP) vydal zprávu, ve které konstatoval, že ke sterilizacím bez informovaného souhlasu docházelo jak za minulého režimu, tak po roce 1989, a navrhl několik legislativních, metodických a kompenzačních opatření. K poslednímu prokazatelnému případu došlo v roce 2001 (více o tomto případu zde http://www.llp.cz/subdomains/cz/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=112). Přesto se dodnes žádný vládní orgán ke zprávě VOP nevyjádřil.

Z tohoto důvodu oběti protiprávních sterilizací – z nichž jedna se zúčastní prezentace stínové zprávy v New Yorku - svolávají pokojný mítink na podporu svých požadavků, který se uskuteční dne 17. srpna od 9.00 hodin před Městkou nemocnicí Ostrava – Fifejdy, tedy ve stejný den, kdy bude v New Yorku Stínová zpráva předložena na 36. zasedání OSN.

Kontaktní informace:

O Stínové zprávě a protiprávních sterilizacích:

Liga lidských práv
Gwendolyn Albert, ředitelka
Tel. v ČR: +420 777 621 227
Tel. v U.S.A. +001 860 538 8137 (od 11. 8.)
Email: galbert@llp.cz

Michaela Kopalová, právnička
Tel. +420 545 210 446 (od 14. 8.)
Fax: +420 545 240 012
E-mail: mkopalova@llp.cz

O mítinku v Ostravě:

Vzájemné soužití
Lucie Diandrea, asistentka
Tel.: + 420 596 130 716
+ 420 775 761 191
Fax: +420 596 130 715
E-mail: vzajemne.souziti@tiscali.cz

Odkazy

1) Stínová zpráva CEDAW (anglicky):
http://www.llp.cz/subdomains/en/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=14

2) Třetí periodická zpráva o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen
http://wtd.vlada.cz/files/rvk/rlp/dokumenty/periodicka_zpava_3.pdf

3) Zpráva Ombudsmana o sterilizacích v ČR:
http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/cinnost/aktual.php&doc=329

4) Úmluva OSN o odstranění všech forem diskriminace žen
http://www.helcom.cz/index.php?p=2&rid=80&cid=212

5) Popis případů protiprávních sterilizací vedených Ligou lidských práv:
http://www.llp.cz/subdomains/cz/index.php?option=com_pressreleases&secid=8&catid=63&Itemid=112

Poznámka pro editory

Liga lidských práv je nevládní organizace poskytující komplexní právní pomoc obětem hrubého porušování lidských práv, zejména těm, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin. Vedle toho Liga poskytuje psychologickou a sociální podporu obětem domácího násilí a dětem. Cílem Ligy je vytvořit v České republice prostředí, kde budou státní orgány aktivně chránit lidská práva svých občanů a respektovat ideu a literu mezinárodních úmluv o lidských právech, jejichž je signatářem. Více na www.llp.cz.

Vzájemné soužití je romsko-česká společnost, která se zasazuje proti sociálnímu vyloučení a marginalizaci romských jedinců v ostravském regionu. Jejím cílem je posílení česko-romské vzájemné důvěry a spolupráce.

Evropské centrum pro práva Romů (ERRC) je mezinárodní veřejnoprávní organizace, která je zapojena do řady aktivit zaměřených na boj s protiromským rasismem a porušování lidských práv Romů. Konkrétně se zabývá strategickou litigací, mezinárodní advokaturou, výzkumem a vývojem metodiky a školením romských aktivistů. Více na www.errc.org.

Gender studies o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. Více na www.en.genderstudies.cz.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz