Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Mimovládne organizácie vítajú pozitívne reakcie slovenskej vlády ohľadom správy o násilných a vynútených sterilizáciách rómskych žien na Slovensku

1.7.2003
KOŠICE [Poradňa pre občianske a ľudské práva]
Autor: Barbora Bukovská, tel: poradna@euroweb.sk

Poradňa pre občianske a ľudské práva, Košice, a Centrum pre reprodukčné práva, New York, vítajú nedávny záväzok slovenskej vlády nestíhať autorov správy Telo I duša vydanej v januári 2003. Správa dokumentuje 110 prípadov násilných a nedobrovoľných sterilizácií rómskych žien a iné porušovania ľudských práv v systéme zdravotnej starostlivosti o ženy.

Autori správy, ktorí boli donedávna vystavení nebezpečenstvu trestného stíhania pre šírenie poplašnej správy alebo pre neoznámenie trestného činu, vítajú správu slovenskej vlády k Výboru pre sociálne, zdravotné a rodinné záležitosti Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktoré prejednávalo vládnu správu 23.júna 2003 v Paríži. Vládna správa obsahuje záväzok vlády nestíhať aktivistov, ktorí na problematiku násilných sterilizácií upozornili. Podľa vládnej správy “Generálny prokurátor inštruoval tím vyšetrovateľov nevyvodzovať žiadne následky proti autorom. Žiaden trestný čin nebol spáchaný vydaním správy Telo I duša a nemôže byť ani považovaná za šírenie poplašnej správy. Autori správy nebudú postihovaní žiadnym možným spôsobom.” Vláda zároveň uznala právo autorov na ochranu identity obetí, ktorých výpovede obsahuje Telo i duša a nevydanie zoznamov žien, s ktorých pri jej príprave hovorili, a to s ohľadom na práva chránené článkom 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, ktorým je Slovenská republika viazaná. Toto uznanie chápeme ako pozitívny krok smerom k vybudovaniu zmysluplného dialógu a vzťahu s mimovládnymi ľudsko-právnymi organizáciami. Možnosť ochrancov ľudských práv zachovať dôvernosť obetí a zaistenie úplnej ochrany ich výpovedí je významné pre efektívny monitoring ochrany ľudských práv. Sme presvedčení že pokračovanie v tomto dialógu a ďalšia spolupráca s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, vrátane ľudsko-právnych mimovládnych organizácií, je nevyhnutnou pre zaistenie spravodlivého a vyčerpávajúceho vyšetrovania.

Vládna správa ďalej uvádza, že vyšetrovanie násilných sterilizácií sa neobmedzuje len na vyšetrovanie trestného činu genocídy, ako tomu bolo donedávna. Otvorenosť trestného vyšetrovania i na iné súvisiace trestné činy (ako napr. ublíženie na zdraví a poškodzovanie cudzích práv) chápu naše organizácie ako začiatok spravodlivého a komplexného trestného vyšetrovania. Pokračujeme v podpore transparentnosti vyšetrovacieho procesu a vyzývame orgány činné v trestnom konaní, aby ho viedli v súlade so všetkými právnymi predpismi.

Naše organizácie vítajú i sľub slovenskej vlády harmonizovať slovenskú legislatívu v oblasti zdravotnej starostlivosti s predpismi Európskej únie a s Európskym Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne. Vládna správa tiež predpokladá zavedenie štandardizovaných formulárov informovaného súhlasu a vzdelávacích programov o kultúrnej rozmanitosti pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s rómskymi komunitami. Považujeme za zásadné, aby vládny záväzok obsiahnutý v správe k Parlamentnému zhromaždeniu bol implementovaný v praxi. Na druhú stranu skutočnosť, že doterajšie vyšetrovanie nebolo schopné odhaliť porušenia ľudských práv vzbudzuje v nás vážne obavy ohľadom metód vyšetrovania: trestné vyšetrovanie musí preto pokračovať.

Naďalej doporučujeme, aby vláda vytvorila nezávislé mechanizmy vyšetrovania, ako napr. vytvorenie špeciálnej komisie pre vyšetrovanie násilných sterilizácií, ktorej by sa účastnili i predstavitelia rómskych komunít a mimovládnych organizácií. Vyzývame tiež k širšiemu zapojeniu mimovládneho sektoru do prípravy legislatívy týkajúcej sa sterilizácií, vzdelávacieho programu pre medicínsky personál a rómskych asistentov, ktoré pripravuje vláda.
KONTAKT:

BARBORA BUKOVSKÁ
mobil: ++420 604 205 992, 055-670 95 18

Poradňa pre občianske a ľudské práva
Kováčska 28, 040 75 Košice
Tel./Fax: 055-670 9518
www.poradna-prava.sk


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz