Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

TK a seminář o výsledcích a publikaci projektu „Hodnocení ekosystémů na přelomu tisíciletí“

19.1.2006
PRAHA [Centrum pro otázky životního prostředí UK]

U příležitosti zveřejnění českého překladu publikace „Ekosystémy a lidský blahobyt“ proběhne dne 31. ledna 2006 tisková konference v Zelené posluchárně UK, Celetná 20, Praha 1. V navazujícím semináři (14:00 – 16:30) budou představeny hlavní výsledky projektu „Hodnocení ekosystémů na přelomu tisíciletí“ (Millenium Ecosystem Assessment - MA).

Cílem čtyřletého rozsáhlého projektu MA, který byl ukončen v roce 2005, bylo především poskytnout syntézu vědeckých poznatků o změnách ekosystémů v posledních desetiletích a jejich dopadů na kvalitu lidského života. Zvláštní pozornost byla věnována zejména stavu a trendům služeb zajišťovaných ekosystémy a jejich možnému vývoji v tomto století. Na realizaci projektu se podílelo přes 1 300 významných vědců z více než sto zemí. Projekt probíhal pod záštitou OSN a mezi hlavní uživatele patří významné mezinárodní úmluvy zaměřené na ochranu biologické rozmanitosti a přírodního prostředí. Generální tajemník OSN Kofi Annan označil MA za významný pokus o zmapování zdraví naší planety. Jde o příklad mezinárodní politické a vědecké spolupráce, která je nezbytná k dalšímu prosazování udržitelného rozvoje. Projekt je důležitý je především proto, že doposud nikdy nedošlo k celkovému důkladnému zhodnocení všech hlavních světových ekosystémů. Bližší informace o projektu MA přináší příloha k této pozvánce.

Na tomto unikátním programu se podílelo rovněž několik odborníků z ČR. Jmenovitě prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. a PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. z Centra pro otázky životního prostředí UK, které rovněž organizovalo zasedání řídící rady projektu v roce 2003 a zajistilo překlad souhrnné zprávy MA s podporou Ministerstva životního prostředí. Vědecký a poradní orgán Úmluvy o biologické rozmanitosti reprezentoval RNDr. Jan Plesník, CSc. z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Na tiskovou konferenci je rovněž pozván předseda Akademie věd ČR prof. Václav Pačes, rektor UK prof. Ivan Wilhelm a ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Výsledky projektu vzbudily značný ohlas ve světovém tisku (viz příloha) a proto jste srdečně zváni na tiskovou konferenci, která poskytne bližší informace o významu a výsledcích celého projektu českému publiku. Na místě obdržíte tiskovou zprávu a překlad publikace „Ekosystémy a lidský blahobyt“. Na tiskové konferenci bude připraveno občerstvení.

===========================

Projekt „Hodnocení ekosystémů na přelomu tisíciletí“

Rozsáhlý mezinárodní projekt „Hodnocení ekosystémů na přelomu tisíciletí“ (Millennium Ecosystem Assessment – MA) byl odezvou na potřebu vědeckého zhodnocení stavu a vývoje přírodního prostředí planety Země. Cílem projektu MA bylo především poskytnout syntézu vědeckých poznatků o změnách ekosystémů v posledních desetiletích a jejich dopadů na kvalitu lidského života. Zvláštní pozornost byla věnována zejména stavu a trendům služeb zajišťovaných ekosystémy a jejich možnému vývoji v tomto století.

Projekt MA vychází vstříc požadavkům hlavních mezinárodních úmluv ochrany přírody (Úmluva o biologické rozmanitosti, Úmluva o boji proti desertifikaci, Úmluva o mokřadech a Úmluva o ochraně stěhovavých druhů) stejně jako nárokům ze strany možných uživatelů v soukromém i veřejném sektoru. Projekt byl zahájen generálním tajemníkem OSN Kofi Annanem v červnu 2001 a oficiálně ukončen v březnu 2005. Očekává se, že projekt MA bude opakovaně realizován každých pět až deset let. Na projektu se podílelo více než 1360 vědců a odborníků z celého světa. Postupně je publikováno několik tématicky zaměřených zpráv pro jednotlivé okruhy uživatelů (biodiverzita, desertifikace, průmysl a podnikání, mokřady apod.) a souhrnná zpráva, která byla rovněž přeložena do češtiny. Všechny zprávy jsou dostupné na internetu.
Souhrnná zpráva „Ekosystémy a lidský blahobyt“ hodnotí hlavní změny ekosystémů v posledních 50 letech, dopady těchto změn na kvalitu lidského živobytí a výhledy dalšího přeměňování povrchu planety včetně možných odpovědí na degradaci životního prostředí.

Za posledních 50 let lidé ovlivnili zemský povrch a jeho biodiverzitu více než za celé předcházející období interakcí člověka a přírody. Téměř 60 % (15 z 24) služeb zajišťovaných ekosystémy je znehodnoceno nebo využíváno neudržitelně. Lidstvo sice zlepšilo např. dostupnost potravin, ale mnoho dalších služeb se zhoršilo. Klesá kvalita pitné vody, odlov ryb přesahuje obnovnou schopnost populací a změny využití území vedly ke zhoršené regulaci přírodních pohrom a škůdců.
Využíváním ekosystémů sice část světa zbohatla, ale chudší lidé přímo závislí na ekosystémech ještě více zchudli. Desertifikace a nedostatek ryb a živočichů ve volné přírodě ohrožují živobytí milionů lidí. Domorodí obyvatelé byli často vyloučeni z rozhodování o využívání místních přírodních zdrojů či zaplatili za zhoršení stavu ekosystémů zdravím či nedostatkem obživy.

Projekt MA vyvinul čtyři scénáře pro odhad možného dalšího vývoje stavu naší planety. V průběhu první poloviny tohoto století bude tlak na ekosystémy ještě vzrůstat. Nejvýznamnějšími faktory ovlivňujícími změny ekosystémů budou i nadále přeměny a znečišťování biotopů, úpravy řek a čerpání vodních zdrojů, nadměrný odběr organizmů z prostředí a zavlékání nepůvodních druhů rostlin a živočichů.

Projekt rovněž zhodnotil 74 možných odpovědí pro zlepšení ekosystémových služeb, integrovaného řízení ekosystémů a udržitelného využívání biodiverzity. Mezi ně patří zvýšená odpovědnost a průhlednost veřejné správy i soukromého sektoru, zavádění ekonomických pobídek a vytváření trhů pro udržitelné využívání zdrojů či změny společenských návyků, které vedou k přílišné zátěži na ekosystémy. Mnoho se také očekává od zlepšení technologických postupů a lepšího zpřístupnění vědeckých informací o stavu ekosystémů.

Na celém projektu se podíleli i odborníci z Česka, jako jediní ze zemí střední a východní Evropy. Prof. Bedřich Moldan a Dr. Tomáš Hák z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy působili v rámci skupiny, která se snažila nalézt možné odpovědi na pokračující narušování ekosystémových služeb. Dr. Jan Plesník z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR potom reprezentoval vědecký poradní orgán Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD).

http://www.millenniumassessment.org
http://www.maweb.org

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz