Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ostře sledovaná hliníkárna

24.6.2004
BRNO [Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu]
Autor: Miroslav Patrik, tel: 603 574 289

Krajský úřad v Ústí nad Labem vydal na začátku června pro slévárnu hliníku NEMAK integrované povolení, které má omezit její negativní vlivy na životní prostředí a zajistit použití nejlepších dostupných technik. Rozhodnutí však nenabylo právní moci, neboť se proti němu odvolaly Děti Země a Ekologický právní servis. Obě sdružení kritizují absenci řady podkladů a procesní vady. Děti Země zde také chtějí využít svých zkušeností s obdobným řízením pro cementárnu ve Štramberku. Díky jejich odvolání se jim totiž podařilo odstranit řadu nezákonností, i když integrované řízení pak trvalo velmi dlouho.

„Zda budou naše odvolání oprávněná, nelze předem odhadnout. Ovšem u štramberské cementárny se před zrušením integrovaného povolení ministerstvem životního prostředí úředníci krajského úřadu spolu s investorem také tvářili sebevědomě,“ popisuje své zkušenosti Miroslav Patrik z Dětí Země.

Sdružení v integrovanému povolení vyčítá nedostatečné řešení negativních účinků hluku a absenci způsobu jeho monitorování. Dále chybí souhlas orgánu ochrany přírody k zásahu do krajinného rázu, který je nutný předložit před vydáním stavebního povolení. Třetím hlavním důvodem je pak to, že nejsou zapracovány všechny důležité podmínky souhlasného stanoviska MŽP o vlivech stavby na životní prostředí, zejména měření emisí škodlivin do ovzduší a do půdy.

Z procesního hlediska nebyly účastníkům řízení předloženy výsledky měření emisí ze zkušebního provozu, neboť byly investorem paradoxně prohlášeny za obchodní tajemství, a dále nebyly řádně vypořádány připomínky EPS, který předložil kritický expertní posudek a krajský úřad ho ignoroval.

„Touto svou angažovaností chceme upozornit na to, že nás na Ústecku nezajímá jen vliv dopravy na životní prostředí a přírodu a na zdraví lidí, ale také další sporné stavby. A mezi ně lze jednoznačně zařadit výrobu hliníkových hlav do motorů, která u Plzně neprošla“, říká Patrik o důvodech účasti Dětí Země v tomto řízení.

Společnost NEMAK EUROPE, s. r. o. Havraň v průmyslové zóně Joseph u Mostu vyrábí hliníkové hlavy do automobilových motorů. Z žádosti o vydání integrovaného povolení, které předchází stavebnímu povolení, na stavbu čtyř tavících pecí a osmi licích linek vyplývá, že v první etapě se má vyrábět 150 tisíc kusů hlav motorů hlav ročně a ve II. etapě dokonce až 1,6 milionů kusů hlav.

Další informace o kauze sdělí Jiří Nezhyba z EPS Brno – mobil 608 425 066, brno@eps.cz.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz