PRTR adresar subkomise
[PRTR HOMEPAGE] [PEN HOMEPAGE] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Adresář členů subkomise pro PRTR při Mezirezortní komisi pro chemickou bezpečnost

Adressbook of PRTR subcomission members

(established by Governmental comission for chemical safety)

Plzeňská ekologická nadace
Plzen Environmental Foundation

Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/prtr/pen-cz.htm

bank.spojení:
Československá obchodní banka a.s.,
č. ú: 8010 - 0104 247 403 / 0300


Karel Bláha
Ministerstvo životního prostředí ČR / Ministry of Environment
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
tel: 6712 2851, fax:6731 0013, e-mail: blaha@env.cz

Miroslav Cikrt
Státní zdravotní ústav – HPNP / National Health Institute
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
tel: 673 11 467, fax: 673 11 236, e-mail: cikrt@mbox.cesnet.cz

Eva Černá
Ministerstvo zemědělství ČR / Ministry of Agriculture
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
tel: 21812729, fax: 2314117, e-mail: cerna@mze.cz

Jarmila Sládková
Český ekologický ústav / Czech Environmental Institute
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
tel: 6712 286, fax: 71737721, e-mail: jarmila.sladkova@ceu.cz

Ivan Zíka
Svaz chemického průmyslu / Chemical Industry Association
Kodaňská 46, 100 10 Praha 10
tel: 671 541 31, fax: 67154130, e-mail: mail@schp.cz

Josef Horák
Vysoka škola chemicko-technická - Ústav organické technologie / Institute of Chemical Technology
Technická 5, 166 28 Praha 6
tel: 2435 3770, fax: 24311082, e-mail: josef.horak@vscht.cz

Viktor Mejstřík
Výzkumný ústav organických syntéz – CETA
532 18 Pardubice - Rybitví
tel: 040-6823041,6823127
fax: 040-6822975
e-mail: viktor.mejstrik@upce.cz

MIroslav Šuta
Plzeňska ekologická nadace / Plzen Environmental Foundation
Úslavská 29, 30144 Plzeň
tel/fax: 019-7455905, e-mail: miroslav.suta@iol.cz

Ondřej Velek
Nadace Partnerství / Environmental Partnership
Krátká 26, 100 00 Praha 10
tel/fax: 02 - 7816727, e-mail: ondrej.velek@ecn.cz

Monika Bížová
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR / Ministry of Industry and Trade
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
tel: 24852138, fax: 2481 1089, e-mail: bizova@alef.mpo.cz

Eva Veselá
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, odd.chemického a farmaceutického průmyslu / Ministry of Industry and Trade
Na Františku 32, 10 15 Praha 1
tel: 2485 3368, fax: 2485 3370, e-mail: veseleva@alef.mpo.cz

Blanka Ksandrová
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR / Ministry of Industry and Trade
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
tel: 2485 3338, fax: 2485 3370, e-mail: ksandrov@alef.mpo.cz

Václav Lisý
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR / Ministry of Industry and Trade
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
tel: 24853321, fax: 24813247, e-mail: lisy@alef.mpo.cz

Dana Římanová
Ministerstvo životního prostředí ČR / Ministry of Environment
Vršovická 65, 100 00 Praha 10
tel: 02-67122049, fax: 67131 1596, e-mail: Rimanova_Dana@env.cz


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel./Fax: ++00420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka Plzeň, č.ú: 8010 - 0104 247 403 / 0300

© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
20. října 1998