Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Vládní delegace referovala OSN o diskriminaci žen v České republice

29. 8. 2002 - PRAHA [Econnect]

V pátek 23. srpna skončilo v New Yorku mimořádné zasedání Komise pro odstranění všech forem diskriminace žen při OSN. Zasedání se zúčastnila také česká vládní delegace v čele s náměstkem ministra práce a sociálních věcí Miroslavem Fuchsem. Delegace zde prezentovala pravidelnou zprávu o pokroku České republiky v implementaci Konvence za odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) za období od roku 1995 do 1999. Své stanovisko k aktuálnímu postavení žen v ČR přednesly Komisi také ženské nevládní organizace.

České nevládní organizace reprezentovala Petra Hejnová, spolupracovnice obecně prospěšné společnosti Gender Studies a členka Asociace pro rovné příležitosti. Ženské organizace považují za kritické oblasti zejména diskriminaci žen na trhu práce, nízkou účast žen v rozhodovacích procesech, domácí násilí, nedostatečné institucionální mechanismy a neadekvátní distribuci zdrojů ze státního rozpočtu do oblasti rovných příležitostí žen a mužů.

Ženy jsou stále diskriminovány na českém trhu práce

Podle nevládních organizací musí ženy, zejména matky s malými dětmi a ženy v předdůchodovém a fertilním věku, čelit stále mnoha diskriminačním faktorům na českém trhu práce. Neustále přetrvávají výrazné rozdíly v průměrném platu žen a mužů. Ženy si v průměru vydělají o třetinu méně než muži. Průměrná mzda žen ve vedoucích a řídícíh pozicích tvořila v roce 2000 dokonce pouze 54% průměrné mzdy mužů.

Tabulka: Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy za rok 2000

Počet mužů v % Počet žen  v % Mzda  muži Mzda ženy Mzda žen  v %
1 – zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 8,7 3,4 37 257 20 188 54
2 – vědečtí a odborní duševní pracovníci 8,9 12,8 23 566 16 103 68
3 – techničtí, zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci 15,6 23,2 19 550 13 768 70
4 – nižší administrativní pracovníci 2,7 13,8 15 556 12 126 78
5 – provozní pracovníci ve službách a obchodě 7,3 18,4 11 892 8 863 75
6 – kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví 2,1 2,1 10 924 9 257 85
7 – řemeslnící a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé a opraváři 31,6 7,5 14 236 9 849 69
8 – obsluha strojů a zařízení 17,4 7,3 14 061 10 529 75
9 – pomocí a nekvalifikovaní pracovníci 5,7 11,5 10 344 8 017 77
Celkem 100% 100%      
Zdroj: Informační čtvrtletník Sociologického ústavu AV ČR “Gender - rovné příležitosti - výzkum”- 2/2002

Podle představitelky Gender Studies Petry Hejnové, náměstek Fuchs podal Komisi nepravdivou informaci, když tvrdil, že s nově zavedenými úpravami v zákoníku práce, vymizely z českých novin sexistické inzeráty. "Ženské organizace mohou dodat příklady mnoha takových inzerátů, které se stále rutinně objevují ve všech mediích," dodává Petra Hejnová.

Chybí azylové domy pro oběti domácího násilí

České ženské organizace již několik let také upozorňují na problematiku domácího násilí. Kritizována je především nedostatečná legislativní úprava, ale i nedostatečná informovanost občanu o této problematice a nízká úroveň zaškolení policistů, soudců a dalších profesionálů, kteří přicházejí do kontaktu s oběťmi domácího násilí.

Zástupkyně za nevládní organizace, Petra Hejnová, byla překvapena tvrzením Hany Šnajdrové z MV ČR, která informovala Komisi, ze Česká republika disponuje dostatečným počtem azylových domů pro oběti domácího násilí a násilí na ženách. Podle ní neziskové organizace pracující s oběťmi domácího násilí mohou doložit jasný nedostatek takových zařízení. S jejím tvrzením se shoduje i souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen v roce 2001, kde je počet azylových zařízení vzhledem k poptávce hodnocen jako nedostačující. Podle Statistické ročenky fungovalo v roce 2000 52 domovů pro matky s dětmi s kapacitou 644 míst.

Fuchs: Soudkyně odmítají dojíždět do Brna

Další nenaplňovanou oblastí Konvence je podle nevládních organizací nedostatek žen v rozhodovacích procesech. Náměstek Fuchs vysvětlil nedostatek žen soudkyň ve vysokých pozicích skutečností, že soudkyně odmítají dojíždět, případně se přestěhovat, do Brna, kam bylo z Prahy přemístěno sídlo Ústavního soudu.

"Ze strany pana Fuchse se jedná o nepříliš logickou myšlenkovou konstrukci. Jeho argument nepodporují ani existující data. Čísla jasně ukazují na nedostatečné zastoupení žen ve vyšších soudních funkcích jako na mnohaletý trend. A to navzdory faktu, že žen-soudkyń je u soudu nižších instancí více než mužů," komentovala tvrzení vedoucího české delegace Petra Hejnová z Gender Studies.

Rada pro reklamu ignoruje stížnosti ženských organizací

Ženské organizace vyjádřily také znepokojení nad neexistencí dostatečně funkčních orgánů, kam by se mohly občané obracet se stížnostmi na prezentaci žen v reklamě a v médiích, jako např. v případě billboardu na Hands free sady od partnera finské Nokie, která podporovala myšlenku násilí na ženách. Podle nich současná Rada pro reklamu ignoruje stížnosti týkající se sexistických reklam a billboardů a ženské organizace byly již několikrát nuceny obrátit se s žádostí na odstranění sexistických reklam na zahraniční partnery.

Komise přijala oficiální zprávu České republiky a s potěšením zaznamenala politickou ochotu české vlády implementovat Konvenci, v řadě otázek se však připojila k obavám ženských nevládních organizací. Kritizovala zejména neexistenci dostatečných institucionálních mechanismů v oblasti ochrany před ponižujícími akty v reklamě a současnou právní definici znásilnění i legislativní úpravu týkající se sankcí za incest, které se v současnosti pohybují do dvou let odnětí svobody. Komise vyjádřila spokojenost s nově zavedenými úpravami v zákoníku práce, upozornila však na nedostatky při uplatňování nové právní úpravy v praxi.


Kateřina Fialová

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Kateřina Fialová

Autorka je kordinátorkou obsahového týmu serveru Econnect. Zajímá se o gender a využití informačních technologií v práci nevládních neziskových organizací.

HLÍDACÍ FENA

Ikona Hlidaci fenyNezávislý občanský projekt Hlídací fena, chce podpořit vstup žen do politiky. Hlavními cíly projektu jsou:

Přispět k tomu, aby voličky nerezignovaly na sílu svého hlasu a pečlivě zvážily svou volbu - aktivní voličství. Hlídací fena
Apelovat na voličky i voliče, aby vyhledávali schopné ženy političky jak na celostátní, tak na komunální úrovni.
Apelovat na muže-politiky i na nepočetné řady političek, aby do budoucna aktivně rozšiřovali řady žen v politice.
Přispět k ozdravění a feminizaci naší politické scény.


Hlídací fena

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz