Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Humanitární organizace vyhlásily sbírky na pomoc oblastem postiženým povodněmi

16. 8. 2002 - PRAHA [Econnect]

Dosavadní odhady škod způsobených povodněmi dosahují desítek miliard korun. Možná převýší i škody z povodní v roce 1997, které dosáhly 60 miliard Kč. Stamilionové škody hlásí zemědělci, železnice, správy komunikací i obce v postižených oblastech. Nejbolestivější jsou však ztáty, které pociťují lidé v zaplavených oblastech - ztráty štřechy nad hlavou, poškození obydlí a bytového vybavení a další škody na majetku. Humanitární organizace vyhlásily finanční sbírky na přímou pomoc lidem v postižených oblastech. Poskytnutý finanční dar lze odečíst od základu daně z příjmu.

1. Sbírky na přímou pomoc obětem záplav a likvidaci povodňových škod v nejvíce postižených oblastech
2. Sbírky na likvidaci povodňových škod v konrétních oblastech
3. Sbírky na rekonstrukci povodněmi poškozených kulturních památek

Sbírky na přímou pomoc obětem záplav a likvidaci povodňových škod v nejvíce postižených oblastech

SOS Povodně - Člověk v tísni

Sbírku SOS Povodně vyhlásila společnost Člověk v tísni.
Prostředky budou využity na rychlou likvidaci povodňových škod, především čištění, dezinfekci a sušení objektů. " Skutečně těžká období nastanou nyní po návratu lidí do zničených domovů, do zimy navíc zbývá téměř o měsíc a půl méně než po povodních na Moravě v roce 1997," říká Šimon Pánek.
Číslo konta: 334 334 334 / 0300, ČSOB Praha 1

Finanční přispět můžete také přes zvláštní linku ČESKÉHO TELECOMU s číslem 0900 / 60 90 40. Volání je zpoplatněno částkou 60 Kč za minutu. Prostředky, které budou tímto způsobem vybrány, poukáže ČESKÝ TELECOM na konto SOS Povodně.

Fond humanity - Český červený kříž

Fond humanity na pomoc po povodních zřídil Český červený kříž.
Prostředky budou použity na humanitární pomoc v nejvíce postižených oblastech (především jižní Čechy, Praha). ČCK navíc přislíbil okamžité poskytnutí částky 500 tis. korun.
Číslo účtu: 10030-7334-011/0100, var.symbol: 300

Pomáhat může každý - ADRA

Humanitární organizace ADRA na pomoc obětem záplav v ČR využije sbírku Pomáhat může každý, která byla založena v dubnu a pomoc obětem válek, přírodních katastrof a sociálně, ekonomicky a zdravotně ohroženým obyvatelům postižených zemí.
Výtěžek sbírky bude určen na přímou pomoc obětem záplav - hlavně na odklízení, sanační omítky a protiplísňová opatření.
Účet: 24442444/0300, var.sybbol: 444

Sbírkové konto - Česká katolická charita

Rovněž Česká katolická charita zřídila centrální sbírkové konto na pomoc obětem povodní.Na konto již byl převeden 1 milion Kč z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky.
Účet u České spořitelny, Praha 1: 369-369369369/0800, variabilní symbol 906

Vládní povodňové konto - Vláda ČR

I Vláda ČR zřídila své Vládní povodňové konto určené na pomoc postiženým oblastem.
Číslo účtu u ČNB je: 9025 – 001/0710, variabilní symbol: 2002. Konstantní symbol pro bezhotovostní platby je: 558 a pro hotovostní platby: 379

Sbírka synodní rady Českobratrské církve evangelické

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlásila dobrovolnou sbírku na pomoc lidem, kteří byli v těchto dnech postiženi povodněmi a utrpěli obrovské škody. Číslo účtu: 478496703/0300, spec.s. 926002, případně v.s. IČO nebo RČ - nepovinné

2. Sbírky na likvidaci povodňových škod v konrétních oblastech

Sbírku pro Prahu - pražský Primátor

Veřejnou sbírku pro Prahu postiženou povodněmi vyhlásil pražský Primátor. Peníze budou věnovány na odstraňování škod způsobených povodněmi v Praze. Příspěvek na toto konto prý mezi prvními přislíbili pražští radní a sám primátor. Městská část Praha - Petrovice věnuje 101 tis. korun (75 tis. Kč z rozpočtu a 26 tis., které vybrali tamní radní a tajemnice). A 1,5 mil. Kč městu věnovala Česká spořitelna.
Číslo účtu u První městské banky je: 777 777 0700 /6000.

Jihočeské povodňové konto - Jihočeský kraj

Jihočeské povodňové konto zřídil Jihočeský kraj.
Účet u ČSOB: 705705705/0300

Sbírka pro České Budějovice - Magistrát města České Budějovice

A své vlastní povodňové konto zřídil i Magistrát města České Budějovice.
Číslo účtu: 182 182 182 / 0300

Jihočeské povodňové konto - Jihočeský kraj

Jihočeské povodňové konto zřídil Jihočeský kraj.
Účet u ČSOB: 705705705/0300

3. Sbírky na rekonstrukci povodněmi poškozených kulturních památek

Povodňové konto na pomoc národním památkám UNESCO - UNESCO v ČR

Zástupci organizace Unesco v ČR zřídili povodňové konto, na kterém v součastnosti je již 100 tisíc Kč. O převedení značné finanční částky, která byla původně určená na jiné účely jedná Brněnské zemské muzeum. Všichni, kterým není lhostejný stav národní památek zařazených do seznamu UNESCO můžou na toto konto zasílat finanční příspěvky. Bližší informace naleznete na stránkách Českého sdružení UNESCO Číslo účtu: 27 - 42 31 01 02 47/0100

Sbírka na rekonstrukci nejstaršího kamenného mostu ve střední Evropě- Městský úřad v Písku

Městský úřad v Písku vyhlásil sbírku na rekonstrukci Kamenného mostu ze 13. století, který je nejstarším dochovaným mostem ve střední Evropě.
Číslo účtu: 179113151/0300

Záchrana památek po povodních - Státní fond kultury ČR

Sbírku vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR .Finanční dary na záchranu kulturních památek po povodních je možno zasílat na účet Státního fondu kultury České republiky vedeného u České národní banky. Shromážděné prostředky budou použity výhradně pro záchranu památek v České republice, které byly poškozeny povodněmi v srpnu 2002.
Číslo účtu: 80004-18028-001/0710, variabilní symbol 7777

Poskytnutou finanční částku lze jako dar odečíst od základu daně z příjmu dle zákona o dani z příjmu.


Pokud nám v přehledu chybí informace o veřejné sbírce pro oblasti postižené záplavami, kterou vyhlásila vaše organizace, prosím kontaktujte nás na adrese redakce@ecn.cz nebo na telefonním číslem 02/24 31 17 80 (obsahové oddělení).


Monika Kašparová (Jansová)

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Monika Kašparová (Jansová)

Do září 2002 v Econnectu jako správce oblasti životního prostředí. Nyní působí jako poslanecká asistentka poslance a ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz