Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Obchod s emisemi skleníkových plynů - nové možnosti pro financování projektů

15. 7. 2002
Juraj Krivošík [SEVEn] -


Vedle tradičních způsobů financování projektů úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, vznikají nyní i nové možnosti pro financování projektů snižujících emise skleníkových plynů. S těmito emisemi se v současnosti totiž začíná mezinárodně obchodovat a trh s emisemi se postupně rozšiřuje. V roce 2002 je již možné prodat ušetřené emise skleníkových plynů například uhlíkovému fondu Světové banky v takzvaném programu Prototype Carbon Fund, nebo také nizozemské anebo dánské vládě.

Evropská unie již ratifikovala Kjótský protokol a od roku 2005 se proto očekává vznik celoevropského trhu s emisními povoleními. Kromě těchto možností samozřejmě i nadále zůstává tradiční možnost financování projektů energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie v podobě garančních a grantových fondů.

Jak tedy získat financování pro projekty snižující emise skleníkových plynů v České republice a v ostatních zemích střední a východní Evropy? Jaké jsou nutné podmínky pro financování projektů z jednotlivých zdrojů a v rámci jednotlivých mechanizmů? Který fond je pro daný projekt nejvhodnější? Kde hledat potenciální projekty snižování emisí? Jaké jsou dosavadní zkušenosti s využíváním společně realizovaných projektů (Joint Implementation) v regionu?

Všechno tyto otázky zajímají stále více předkladatelů projektů, a proto se staly předmětem sekce Nové možnosti pro financování projektů - obchod s emisemi skleníkových plynů, která bude součástí konference EEBW: Energie efektivně 2002. Ta se uskuteční ve dnech 5. - 7. listopadu 2002 v Kongresovém centru Praha. Zmíněná sekce se bude zabývat právě těmito tématy:

  • Možnosti financování projektů snižujících emise skleníkových plynů - současnost a výhled do budoucna
  • Kjótský protokol - aktuální vývoj, závazky, flexibilní mechanizmy a jejich propojení
  • Projektové financování: společně realizované projekty (Joint Implementation) a další možnosti (fondy fondy GEF, IFC))
  • Emisní povolení: existující trhy s emisními povoleními (UK, Dánsko) a budoucí plány pro obchodování s emisními povoleními na úrovni EU od roku 2005
  • Pravidla a priority pro společně realizované projekty (JI) v České republice
  • Představení uhlíkového fondu Světové banky (Prototype Carbon Fund), programu
  • Nizozemské vlády ERUPT a programu Dánské vlády a dalších zdrojů pro financování projektů snižujících emise skleníkových plynů (IFC, GEF)
  • Vhodnost projektů pro jednotlivé finanční zdroje a mechanizmy, projektový cyklus: stanovení referenčního scénáře, nezávislé hodnocení, schválení, monitoring a verifikace emisních kreditů
  • První kroky k nalezení vhodného financování projektového záměru
  • Konkrétní příklady financování a realizace projektů v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy

Podrobnější informace o konferenci je možné získat na její internetové stránce www.eebw.cz nebo ve Středisku pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn), které konferenci organizuje, a to na emailové adrese eebw@svn.cz

Juraj Krivošík

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz