Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Česká republika - nedostatky v zajišťování práv občanů

11. 6. 2002 - PRAHA [Econnect]

Nedostatky v zaručování práva na adekvátní bydlení, absence národního plánu ochrany lidských práv, nedostatečná sociální síť zmírňující dopady restrukturalizace ekonomiky a privatizace, míra diskriminace Rómů v ČR. To jsou jen některé z nedostatků v ochraně práv občanů, která podle nové zprávy Výboru OSN pro ekonomická, sociální a kulturní práva státní správa v ČR zajišťuje nedostatečně.

Závěrečná zpráva výboru se zaměřuje na 5 zemí. Kromě České republiky je to také Irsko, Benin, Velká Británie a Trinidad a Tobago. Podle zkrácené verze závěrečné zprávy, uvolněné Informačním centrem OSN v Praze 30. května, výbor u České republiky oceňuje přijetí řady zákonů, jejichž existence povede k podpoře sociálních, ekonomických a kulturních práv v zemi. Jde především o ustavení Rady pro lidská práva Vlády ČR, podobně jako vznik funkce veřejného ochránce lidských práv – ombudsmana.

Současně je však ve zprávě zmíněna celá řada nedostatků, v kterých se Česká Republika odchyluje od Úmluvy o sociálních, ekonomických a kulturních právech (dále jen „úmluvy“), ke které Československo přistoupilo při jejím vzniku v roce 1976. Státní správa není například schopna zajistit svým občanům právo na adekvátní bydlení, přestože je toto úmluvou garantováno. Kritice byla vystavena absence národního plánu ochrany lidských práv a nedostatky v poskytnutí dostatečné sociální pomoci občanům během procesu restrukturalizace ekonomiky a privatizace. Zpráva se podrobněji věnuje neschopnosti státní správy ČR ochránit práva příslušníků největší menšiny v zemi – Rómů. Jedná se zejména o diskriminaci v oblasti bydlení, zaměstnávání a v přístupu ke vzdělání. Ve zprávě je mimoto doporučeno, aby se patřičné úřady zasadily o přemístění romských dětí ze zvláštních do normálních škol.

Mezi další sociální problémy, které závažně ohrožují některá práva českých občanů, řadí zmíněný výbor povážlivé množství projevů domácího násilí, sexuálního zneužívání mladistvých a vysokou úroveň užívání drog a spotřeby tabáku a alkoholu v zemi.

Zpráva obsahuje řadu doporučení na které oblasti by se měla státní správa při ochraně sociálních, ekonomických a kulturních práv občanů ČR zaměřit.


Úmluva o ekonomických, sociálních a kulturních právech byla přijata Všeobecným shromážděním OSN a ratifikována členskými státy v roce 1966. Úmluva vešla v platnost 3.ledna 1976.


Karel Novotný

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Karel Novotný

Správce sociální oblasti Econnectu

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz