Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nerušte Alternativu pro staré Střešovice!

4. 6. 2002 - Martin Skalský, Econnect/Medáci

Radní Prahy 6 vyhlásili na sklonku loňského roku výběrová řízení na pronájem domků č.p. 79 a 96 ve Starostřešovické ulici a na prodej objektu č.p. 946 v ulici Nad hradním vodojemem. Všechny tři uvedené objekty jsou již řadu let užívány Spolkem Medáků, který zde pořádá pravidelné kulturní a vzdělávací akce pro širokou veřejnost, od dětí a jejich rodičů přes mladé lidi až po speciální programy pro seniory. Jen v loňském spolek uspořádal přes 300 pořadů, které navštívilo téměř 5.000 diváků.

Medáci usilují od počátků o vyřešení majetkoprávního vztahu k objektům, které dosud užívají na základě nepsaných dohod. Od roku 1995 do roku 1999 jsme jednali o nájmu a odkoupení domků. V roce 2001 byly všechny tři objekty svěřeny z majetku města Prahy do správy městské části. Na základě vypsaných výběrových řízení jsme zpracovali projekt na rekonstrukci a využití všech tří domků.

Před dvěma týdny rozhodli radní Prahy 6, že pro účely projektu Alternativa pro staré Střešovice má napříště sloužit pouze jediný z malých domků (Starostřešovická 79 – dětský ateliér). Domek v ulici Nad hradním vodojemem koupil za 1,5 miliónu Martin Frajt, ačkoliv nabídka Medáků byla o téměř 100 tisíc korun vyšší a zahrnovala aktivity pro veřejnost. Dům se zahradou (Starostřešovická 96), který je těžištěm kulturní činnosti sdružení, získala do pronájmu Iveta Kopecká s panem Klímou.

Rozhodnutí rady považují Medáci za neodůvodnitelné a své podezření na zmanipulování výběrových řízení podporují argumentem, že se již dva týdny marně snaží získat z úřadu jakékoliv informace o vítězných projektech a průběhu řízení. Podle Medáků úřad veškeré informace utajil. Zatímco od roku 1995 až do roku 2001 přítomnost spolku ve Střešovicích nikomu nevadila a podporoval ji i starosta Prahy 6 Pavel Bém, cílem současného rozhodnutí je podle Medáků pravděpodobně likvidace nepohodlné občanské aktivity. Spolek Medáků upozorňuje na fatální selhání státní správy, v jejímž důsledku došlo ke zničení unikátního urbanistického souboru výstavbou nájemních domů.

Současné rozhodnutí obvodní rady Medáci považují za mimořádně špatné, protože:

§ Ve Starostřešovické ulici mají v těsném sousedství pořádat kulturní akce dva různé subjekty, neprovázanost aktivit bude oběma komplikovat činnost.
§ Provoz dětského ateliéru měl být financován prodejem výtvorů a pořádáním prezentací. Prostory pro tyto akce však Medáci nezískali a financování ateliéru je tak obtížné.
§ Dům soudobé tvorby (Starostřešovická 96) je fungujícím kulturním centrem. Nyní je mají získat zcela neznámé fyzické osoby. Budou schopny vytvořit srovnatelně kvalitní nabídku pro veřejnost?
§ Spolek Medáků navrhoval komplexní projekt a zázemí pro tvorbu a setkávání všech generací. Rozdrobením aktivit zaniká jejich hlavní smysl.
§ Radní odmítli projekt, jehož se účastní čtyři vysoké školy, na padesát různých organizací (Muzeum hl. m. Prahy, Státní ústav památkové péče, Centrum pro současné umění, Městské sociální centrum, Dejvické divadlo a další), řada umělců a osobností veřejného života.
§ Další působení Medáků ve Střešovicích v nezmenšeném rozsahu podpořila i většina místních obyvatel, rodiče dětí a učitelé místní základní školy.
§ Alternativa pro staré Střešovice představuje provázané aktivity ve třech domcích a vybudování veřejně přístupného parku ve Starostřešovické ulici. Výše nabídnutých investic dosahuje osmi miliónů Kč. Opravdu mají Ti, kdo vyhráli výběrová řízení, lepší nabídky?

Medáci žádají obvodní zastupitelstvo, aby prověřilo rozhodnutí rady a zveřejnilo veškeré příslušné dokumenty včetně všech přihlášených projektů do výběrových řízení. Podle svého vyjádření věří, že zastupitelé budou rozhodovat zodpovědně a s plným vědomím nevratnosti svých kroků.


Jak můžete pomoci Vy?

- Obrátit se na Zastupitelstvo MČ Praha 6 a žádat o prověření, případně změnu rozhodnutí obvodní Rady. Zastupitelstvo bude zasedat 18. června 2002.

Zastupitelstvo Městské části Praha 6
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23
160 52 Praha 6
e-maily:
zastupitelstvo: e-mail: zastupitel@p6.mepnet.cz
starosta MUDr. Pavel Bém, e-mail: pbem@p6.mepnet.cz

- Zaslat dopis pro zastupitele na vědomí sdělovacím prostředkům, případně poskytnout médiím speciální prohlášení:

Česká tisková kancelář: ctk@mail.ctk.cz
Česká informační agentura: redakce@pointa.cz
Mladá Fronta Dnes: redpha@mafra.cz
Večerník Praha: redakce@vecerka.cz
Metro: redakce@metro.cz
Právo: redakce@pravo.cz

- Zaslat libovolný finanční příspěvek na konto Veřejné sbírky Fond pro staré Střešovice, jehož číslo je 51 – 0042 9002 77 / 0100 (KB Praha 1). Výtěžek této sbírky bude použit pro financování dalších aktivit Dobročinného spolku Medáků.

- Podpořit projekt Alternativa pro staré Střešovice svou účastní na některé z připravených kulturních akcí. Jejich přehled Vám rádi zašleme e-mailem nebo i poštou.


Níže naleznete pro inspiraci část textu prvního podpůrného dopisu, jehož kopie nám byla doručena:

Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo!

S velkým zklamáním jsem přijala zprávu o rozhodnutí obvodní rady ze dne 15.5.2002 pronajmout spolku Medáků ve Střešovicích pouze jeden domek ze tří jimi obývaných. Patřím k širokému okruhu lidí, pro které se Medácká oáza rychle stala místem, kam si zvykli chodit na kulturní a jiné akce. Ve Střešovicích jsem se narodila a v průběhu let s lítostí sledovala, jak Staré Střešovice,tento jedinečný kousek města, chátrá a podléhá nekontrolovatelné zkáze. Nové domy, které se zde v posledním desetiletí začaly objevovat, mě pak nijak nepovzbudily; ptala jsem se (bohužel jen sama sebe), kdo může schválit takovéto stavby, které se sem nehodí ani svými rozměry, natož pak svoji architekturou. O to větší bylo moje radostné překvapení, když jsem tu při jedné procházce s dětmi narazila na medácké aktivity. Hned bylo jasné, že nejde o obyčejné squatery. Okamžitě mi byla sympatická jejich kultivovanost, snaha o vzkříšení genia loci, jejich lidská vstřícnost a nespočet kulturních aktivit, které nabízeli a dosud vytrvale nabízejí veřejnosti.

Každému, kdo se byl v medáckých domcích alespoň podívat, musí být zřejmé, že hlavním centrem jejich aktivit je domek č.p.96, který obvodní rada přednedávnem pronajala "Klímovi a Kopecké". Kdo jsou, co přesně nabízejí, jaká je garance, že své kulturní a bohulibé sliby vskutku naplní a současně budou schopni dostát svým finančním závazkům? Proč konkurs nevyhráli Medáci, kteří už dlouho v praxi dokazují, že jsou schopni nejenom připravovat každý měsíc řadu kvalitních a zajímavých kulturních programů, ale že se jim také podařilo kromě příznivců všech věkových kategorií přilákat i mnoho výrazných uměleckých osobností, které jejich aktivity obohacují a podporují, stejně tak jako řadu sponzorů a sympatizujících institucí, jež jsou schopny jejich činnost zaštítit? Jejich dosavadní činnost je podle mého názoru dostatečně průkaznou zárukou toho, že i v budoucnu by měli veřejnosti co nabízet, nemluvě o jejich plánech na zvelebování Starostřešovické ulice.

Promiňte prosím, ale působí téměř jako výsměch, že Medákům byl ponechán pouze maličký domeček č.p.79, ve kterém nelze podnikat opravdu o moc víc než dílny pro deset, možná maximálně dvacet dětí. Takové akce děti samozřejmě velmi obohacují, ale zredukovat pestrou činnost spolku Medáků pouze na ně považuji za velice nešťastné a skličující, vždyť jedinečné právě je, že zajímavý program tu nabízejí pro všechny věkové kategorie, pro děti i jejich dospělé, a tak se tato končina stává "jejich" místem, kam se rádi vracejí jako do svého známého přátelského prostředí.

Paní Kopeckou a pana Klímu neznám, nemám důvod je podezírat z nekalých úmyslů ani praktik, nicméně přišli k hotovému. Nebýt Medáků, neměli by se s největší pravděpodobností jakého konkursu zúčastnit. Jaký závažný důvod mohl Vás, pane starosto, i vás, paní a pánové radní, ovlivnit, abyste rozbili fungující, zavedenou a oblíbenou koncepci Medáků ve prospěch nejisté, rozporné představy o tom, že tu budou v těsném sousedství na maličkém prostoru koexistovat dva zcela rozdílné kulturní subjekty? Pokud byla rozhodující pouze finanční stránka věci, nezdá se mi vhodná jako hlavní argument.Obzvláště teď, v předvolebním období, Vaše rozhodnutí ostře kontrastuje s volebními přísliby a hesly o všestranné podpoře kultury a výchově mládeže.

Vážené paní zastupitelky, vážení páni zastupitelé, ve vašich rukách právě leží mimořádně důležité rozhodování o tom, jaké bude kulturní milieu Střešovic, jak přispěje či nepřispěje k rozkvětu zdejšího sousedství, ke kulturnosti Prahy 6, potažmo Prahy vůbec, v následujících mnoha letech. Ubezpečuji vás, že si všímám všemožných vylepšení a zvelebování obvodu Prahy 6, péče o zeleň, nových atrakcí na dětských hřištích atd., za kterými stojíte právě vy. Děkuji vám za vaši práci a za to, že věnujete své úsilí v nejlepším úmyslu prospívat zdejším lidem. Právě proto , že si vaší práce vážím, apeluji na vás za sebe i za svou rodinu, využijte své nelehké zodpovědnosti a moci, kterou vám vaši voliči svěřili do rukou, zvažte ještě jednou rozhodnutí obvodní rady, naslouchejte více veřejnosti!

Kulturní aktivity, které tu spolek Medáků provozuje, patří dle mého soudu ke skutečně výjimečným a jedinečným ve svém celku a jejich vliv a dosah může být dlouhodobě pozitivní. Prosím, podpořte je v jejich úsilí, jehož stopy budeme v duších lidí nacházet i po letech, kdy dnes nové prolézačky už budou dávno ležet zkorodované na skládce! Doufám, že můj dopis u vás najde sluchu a že se dočkám alespoň stručné odpovědi.
S pozdravem …………….

V Praze dne…


Ústy starosty Pavla Béma

“Píši dopisy na magistrát a snažím se přesvědčit radní, že není vždy nutné za vším vidět ekonomiku… Squatterství je někdy cestou, jak zachránit nemovitost… Kdyby dům neopravili a neobydlili, už by tu nebyl. I když to udělali načerno, podařilo se ho zachránit. Pro Prahu 6 udělali kus práce.”
Mladá Fronta Dnes – 16. 6. 2000

“Sám mám určité sympatie pro squatterství, protože se většinou jedná o cestu, jak zachránit nemovitost. Z hlediska právního je však tento způsob obývání sporný. Proto podporuji sdružení medáků, kteří se kromě záchrany lokality snaží svoji situaci také legitimizovat.”
Večerník Praha – 17. 6. 2000

“Mohu říci, že budeme hledat nějakou formu kulturně-společenského centra. Vypíšeme na to výběrové řízení a sdružení (Medáků) se bude moci přihlásit.”
Zemské noviny – 14. 12. 2000

“Otázkou zůstává, jakým způsobem naložíme s medáky. Neumím si představit, že je budeme vyhánět sudlicemi.”
Mladá Fronta Dnes – 2. 1. 2001

“Je jasné, že se nebavíme o záchraně celých starých Střešovic, ale konkrétně o třech domcích, a tedy o zachování jakéhosi skanzenu. Proto rada rozhodla dlouhodobě pronajmout č.p. 96 zájemci, který zde bude pořádat kulturní a společenské akce i v duchu spolku Medáků, nebo se bude věnovat jiným veřejně prospěšným aktivitám.”
(Literární noviny, listopad 2001)

“Stále si vážím kulturní činnosti Medáků a chci, aby se zúčastnili výběrového řízení na dlouhodobý pronájem toho nejzajímavějšího domku (Starostřešovická 96). Ale další dva objekty prodáme.”
Mladá Fronta Dnes – 28. 11. 2001

“Umožnili jsme nestandardní řešení, ale Medáci ztratili naši důvěru… Do konce února počítáme s vystěhováním a na přelomu března a dubna by měli být známi nový nájemníci.”
Právo – 8. 2. 2002


Z jednání Rady m.č. Praha 6 dne 15. 5. 2002 – tisková zpráva Úřadu

Dobročinný spolek Medáků vyhrál výběrové řízení na pronájem jednoho domku ve Starých Střešovicích. Rozhodli o tom radní na dnešním jednání. Ve Starých Střešovicích zůstane kultura.

Rada rozhodla o pronájmu nemovitosti č.p. 79 se zahradou Dobročinnému spolku Medáků ve Střešovicích na dobu 15ti roků s ročním nájmem 148 tis. Kč za rok. Výběrové řízení bylo vypsáno dne 28. 3.2002 a ukončeno 25. 4.2002. Celkem se přihlásily 4 zájemci. Zvítězila nabídka spolku Medáci, kteří nabízejí výtvarný ateliér, hrací koutek a veřejnou knihovnu. Proběhne také rekonstrukci objektu na malou bytovou jednotku pro správce.

Vítězem druhého výběrového řízení na nemovitost č.p. 96 se zahradou se stali Klíma a Kopecká. Na 12,5 roku s ročním nájemným 228 tisíc Kč tak získali možnost po rekonstrukci objektu za cca 2,8 mil. Kč provozovat ve Střešovicích keramickou dílnu a prodejnu, pořádat veřejné kurzy, divadelní představení, festivaly, výstavy a workshopy.

Střešovice jsou krásnou rezidenční čtvrtí Prahy 6. Kdysi bývaly i klidným místem, dokud se v nich nerozhořel spor s Medáky. Nebo spíš o Medáky. “Medáci jsou squateři, tedy někdo, kdo neoprávněně obývá majetek, který mu nepatří. Takové chování je nejen v rozporu s českými zákony, ale také v rozporu s dobrými mravy”, uvádí na pravou míru roli Medáků ve Střešovicích strarosta P. Bém. “Medáci jsou ale také převážně mladí a vzdělaní lidé. Jsou také občanským sdružením, které se snaží o zachování "genia loci" původní domkové zástavby z přelomu 19. a 20. století,” dodává Bém. Tato zástavba byla v 70. letech komunisty vyčleněna jako demoliční zóna pro budoucí "nomenklaturní diplomatickou" čtvrť. Po sametové revoluci se o tuto lokalitu začal starat Magistrát hl.m.Prahy. Bohužel pomalu a špatně. A tak se skupina mladých lidí rozhodla, že spojí příjemné s užitečným. Do tří domků se "nabourala". Bydlení to bylo sice skromné, ale zadarmo a na krásném místě. Když přišla zcela logická a velmi nesmlouvavě odmítavá reakce vlastníka, rozhodli se Medáci, že si získají veřejné mínění a začali ve Střešovicích provozovat alternativní kulturu. Na to, co je kulturní a co nikoliv, má každý svůj názor. Starostovi Prahy 6 je počínání Medáků v kulturní oblasti sympatické. Méně již v oblasti právní.

Často lze slyšet hlasy, že svými "odvážnými" kroky Medáci starostřešovické domky zachránili. To jsou spekulace. Jisté je dnes jen jedno - že na rozdíl od všech ostatních zákonných nájemníků, neplatili Medáci nikomu nájem a hlavní město Prahu tak připravili o přibližně 1,5 miliónu korun. Kolik prostředků vložili Medáci do oprav cizího majetku opět protizákonně, lze dnes těžko zjistit. To vše v tuto chvíli není podstatné. Důležitá je skutečnost, že radnice Prahy 6 zmíněné tři domky získala asi před rokem od Magistrátu do své péče. Rozhodla se, že ve dvou případech vypíše výběrové řízení na provozování kulturní, komunitní a jiné osvětové činnosti. “I Medáci se mohli přihlásit. Rovné šance všem. Řízení byla zrušena, protože Medáci se postavili na zadní a neumožnili zájemcům prohlídku jednoho domku. Jeden by si mohl myslet, že prostě nechtěli konkurenci. Radnice neměla jinou možnost než výběrová řízení zrušit a vypsat nová. Jednoznačně deklarovala, že nová řízení dotáhne do konce, a to i za použití síly”, vysvětluje Bém důvod zrušení prvního výběrového řízení. Podle slov starosty se dnes však konečně podařilo narovnat neudržitelné právní poměry ve Starých Střešovicích a pokusit se na tomto cenném místě zachovat kus historie konce 19. století. Kus historie, která je ale zároveň přirozenou součástí dneška. Žádný skansen. Jeden z domků se totiž prodal a dva byly pronajaty ke kulturním účelům. “Od obou nových nájemců, jedním z nich jsou i Medáci, se očekává nabídka kvalitní kultury pro blízké, ale i vzdálenější okolí. Návštěvníci Střešovic budou moci nově využívat výtvarný ateliér, hrací koutek, veřejnou knihovnu nebo keramickou dílnu, divadelní představení, festivaly, výstavy a workshopy,” tvrdí starosta Bém.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz