Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Polygon Škoda vstupuje do další fáze schvalování - dnes se občané vyjádří ke změnám územního plánu

7.5.2002
Milovice [Arnika - Centrum pro podporu občanů]
Autor: Martin Skalský

Po rozsáhlém procesu hodnocení vlivů na životní prostředí vstupuje záměr společnosti Škoda Auto do další fáze. Kvůli stavbě polygonu pro testování nových typů vozů jsou navrženy změny územního plánu vyššího územního celku Mladá. Veřejné projednání těchto změn se koná dnes odpoledne v Milovicích. Včera, tedy jediný den před projednáním, přitom stavbu polygonu nečekaně posvětilo ministerstvo životního prostředí. Vzhledem k zásadnímu nesouhlasu místních občanů a některých obcí lze očekávat bouřlivé jednání.

Dnes v 16 hodin začne v kulturním domě v Milovicích projednání změn územního plánu VÚC Mladá. Bezpochyby nejzávažnější navrženou změnou je umístění zkušebního polygonu Škoda Auto. Návrh změn počítá se dvěma variantami umístění – v areálu bývalé obce Mladá a u Luštěnic. Vzhledem ke stanovisku ministerstva životního prostředí je však luštěnická alternativa zřejmě mimo hru.
Polygon tak bude zřejmě zasazen do centra současného regionálního biocentra Mladá, kde bylo nalezeno několik desítek vzácných a unikátních druhů rostlin a živočichů a jež slouží jako významné rekreační zázemí.
<BR> <BR>
Územní plán VÚC Mladá zahrnuje katastrální území řady měst a obcí – např. Lysé nad Labem, Milovic, Benátek nad Jizerou a část okresů Nymburk a Mladá Boleslav. Celá oblast má více než 22 tisíc hektarů, z nichž téměř 6 tisíc hektarů zaujímal bývalý vojenský újezd. Vedle polygonu Škoda se v návrhu změn územního plánu předpokládá umístění kontejnerového překladiště Maersk Sealand u Lysé nad Labem a obchvatu města, rozšíření golfového hřiště u Benátek nad Jizerou, přeložky některých komunikací a změna územního systému ekologické stability.
<BR> <BR>
K návrhům všech změn územního plánu VÚC Mladá se dnes bude moci vyjádřit veřejnost. Písemné připomínky je pak možné zasílat až do 10. června na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje. Informace o změnách územního plánu lze najít na internetové adrese <A href="">http://www.wmap.cz/vucmlada</A>.


Kužvartovo ministerstvo ustoupilo tlaku automobilky
Nahradí vzácné biocentrum změť silnic?

Ministerstvo životního prostředí ČR včera vydalo souhlasné stanovisko ke stavbě polygonu Škoda Auto u Milovic. Vydání stanoviska předcházelo mnohaměsíční hodnocení vlivů stavby na životní prostředí, při němž se původně vybíralo z celkem osmi variant umístění. Ačkoliv souhlas je podmíněn splněním čtyř desítek podmínek, překvapil obyvatele okolních obcí, ekologické organizace i odborníky. Polygon má být umístěn v centru současného regionálního biocentra Mladá, které je významným rekreačním zázemím pro obyvatele okolních obcí a místem výskytu celé řady vzácných a unikátních druhů rostlin a živočichů z hlediska celé České republiky.
Ministerstvo podmínilo svůj souhlas celou řadou podmínek – např. zpracováním podrobných biologických průzkumů, ustavením vědeckého poradního orgánu pro ochranu přírody, změnou rozmístění silnic v polygonu, realizací záchranných transferů druhů ohrožených výstavbou atd. „Ani velké množství různých omezení nezabrání poškození unikátních biotopů. Ministerstvo ohrozilo velmi cennou lokalitu, ačkoliv polygon je možné postavit na vhodnějším místě u obce Luštěnice,“ uvedl Martin Skalský z organizace ARNIKA. Podle něj mohou být za souhlasným stanoviskem politické tlaky. Ministr Kužvart, který je na třetím místě kandidátky ČSSD do parlamentu za střední Čechy, se zřejmě nedokázal vzepřít mladoboleslavské automobilce, která zaměstnává 20 tisíc lidí a potenciálních voličů.
Biocentrum Mladá sloužilo posledních sto let jako vojenský újezd a tamní společenstva se vyvíjela za specifických podmínek. Řada odborníků (např. z Agentury ochrany přírody a krajiny, České společnosti entomologické či Společnosti pro ochranu motýlů) vyjadřuje přesvědčení, že stavbou rozsáhlého komplexu zkušebních silnic a provozem automobilů dojde k fatální devastaci jedinečné přírodní oblasti. V Mladé bylo objeveno na šest desítek druhů živočichů chráněných zákonem a dokonce 20 druhů do té doby z České republiky neznámých, z toho dva druhy bezobratlých, o nichž se soudilo, že již na našem území vyhynuly. Podle odborníků průzkum zatím nebyl ukončen, takže lze v budoucnu předpokládat další unikátní nálezy.
Škoda Auto pojmenovala svůj areál „Výzkumný ekologický polygon“ a nabízí také revitalizaci krajiny a „zvýšení jejího rekreačního potenciálu“. Podle ekologů a odborníků je to nesmysl a hra se slovy, která má pomoci obhájit devastační záměr. Oplocením čtyř set hektarů nejcennějších přírodních oblastí totiž může dojít jedině k poškození krajiny a zmenšení prostoru pro rekreaci. To dělá vrásky zejména představitelům Milovic, kteří počítají se stěhováním dalších obyvatel do objektů po bývalé sovětské armádě. Pro dynamicky se rozvíjející město je úbytek rekreačních příležitostí tvrdou ranou. Stavba polygonu se může negativně projevit také na vytváření nových pracovních příležitostí. Zatímco původní územní plán počítal s několika menšími investičními záměry, rozsáhlý polygon nyní značně omezil prostor pro případné další firmy. Počet pracovních míst, které nabídne, přitom nepřesáhne 150 a nedostatek pracovních příležitostí tak neřeší.
Škoda Auto chce stavbu polygonu zahájit v příštím roce a ukončit v roce 2006. Celá stavba má stát 2,5 miliardy korun. Občanská sdružení a odborníci chtějí dál prosazovat umístění záměru do lokality Luštěnice, kde by nevznikly výraznější ekologické ani jiné škody.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz