Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Projekt Komunitního centra lesbické, gay a bisexuální mládeže

13.2.2002
BRNO [STUD]
Autor: Martin Strachoň

Projekt Komunitního centra lesbické, gay a bisexuální mládeže, podpořený z finančních prostředků Velvyslanectví Nizozemského království (program MATRA-KAP) a z Programu EU Mládež, je po půlroce ve své polovině. Při této příležitosti a také v souvislosti s kampaní "30 dní pro občanský sektor" pořádá STUD Brno 21. února 2002 akci nazvanou "Duhové dveře dokořán".

V srpnu začali členové Studu s realizací projektu, jehož hlavním cílem je vybudování platformy pro mladé lidi s menšinovou citovou orientací (vyhledávání vhodných prostor probíhalo už od července). Podařilo se nám získat od městské části Brno-střed dlouhodobě volné prostory za slušný nájem a během krátké doby jsme je přivedli do provozuschopného stavu. Bylo zapotřebí zednických, malířských, elektrikářských i zámečnických prací, které částečně prováděly placené firmy, částečně naši členové a příznivci. Také nábytek a další vybavení jsme dílem nakoupili, ale s velkým poděkováním také získali od některých příznivců. Výpočetní techniku nám věnovala firma Motorola.

Už v polovině října jsme rozběhli provizorní provoz centra a průběžně řešili další otázky technického zabezpečení (např. až do poloviny listopadu jsme postrádali připojení elektřiny a nebyla v provozu ani kamna; druhou ze dvou místností postupně zařizujeme ještě dnes). Do centra jsme shromáždili náš archiv, který byl dosud roztříštěný po domácnostech našich členů. Podařilo se tak nastřádat celkem 160 knih a odborných publikací, 50 titulů periodického tisku, 100 hraných filmů a 70 dokumentů nebo televizních pořadů celkem na 70 videokazetách a desítky audio nahrávek - to vše více či méně související s gay a lesbickou tematikou.

Toto vše a další informace, které se snažíme shromažďovat, dáváme nyní k dispozici veřejnosti vždy v pondělí, středu a čtvrtek od 10 do 16 hodin. Do centra chodí převážně mladí, ale někdy i starší návštěvníci. Měli jsme tu např. mladíka, kterého k nám poslala psycholožka, aby získal širší informace a ujasnil si trochu svoji identitu. Volala nám starší paní, která sháněla jednu konkrétní odbornou knihu o homosexualitě, kterou jsme ale bohužel neměli k dispozici. A za týden přišla osobně, že ji nakonec někde sehnala a že koupila ještě jeden výtisk navíc pro nás, abychom mohli pomáhat dalším lidem. Každý takový čin nás potěší a příjemně naladí k dalšímu úsilí.

Od října také probíhají pravidelné klubové akce pro mladé lidi s homosexuální a bisexuální orientací. Ty pořádáme každý čtvrtek večer ve vedlejší klubovně sdružení YMCA Brno, které nám v tomto směru vychází vstříc. Do dneška proběhlo 17 takovýchto večerů, naplněných pestrým programem, např. diskusemi o coming outu (tj. přijetí vlastní odlišné identity), posezením u ohně, projekcemi filmů s gay a lesbickou tematikou, poslechem francouzských šansonů. Jako hosty besed jsme měli Tomáše Soukupa z nejnavštěvovanějšího českého gay serveru Kluci.cz, Joachima Steina z naší německé partnerské g/l organizace, Jindřicha Vačkáře, který žije se svým přítelem v San Francisku, novináře Petra Knötiga, s nímž jsme si povídali o vlivu médií a o tom, jak novináři i čtenáři vnímají homosexuální problematiku. Na tyto večery chodí v průměru 30 mladých lidí a doufáme, že s rostoucí publicitou se bude zájem ještě dále zvyšovat. Od února se rozběhnou další klubové akce speciálně pro dívky, protože od začátku sezóny se zvýšila účast lesbických dívek a ty projevily zájem o další akce, které by se více blížily jejich specifickým představám. To však neznamená, že vzniknou-li zvláštní večery pro dívky, budou jim ostatní akce uzavřeny.

Velmi dobře se na podzim rozběhlo vydávání měsíčníku brněnských gayů a lesbiček Studna, který získal kvalitní grafickou úpravu i obsah (např. pro březnové číslo máme připraven rozhovor s nizozemským velvyslancem). V blízké době jej hodláme nabídnout i k běžné distribuci, aby se mohl dostat k většímu počtu čtenářů, kteří by se jinak o jeho existenci třeba nedozvěděli.

Projekt Komunitního centra má ještě jednu, výrazně autonomní součást, kterou je Gay a lesbická linka pomoci. Ta pracuje i přes zpočátku ztížené podmínky už od první poloviny října a ukazuje se, že byla v našem regionu její dosavadní absence patrná. Více informací k její činnosti poskytuje přiložený dokument.

Mimo tuto základní činnost jsme realizovali i několik mimořádných projektů. Jedním z nich bylo 5. Česko-slovenské setkání gayů, lesbiček a přátel ve Strážnici 28. října 2001, které se setkalo až s nečekaně velkým ohlasem. Snad proto, že následovalo bezprostředně po vrácení zákona o partnerském soužití poslaneckou sněmovnou vládě k přepracování.

Před námi stojí druhá polovina školního roku a také projektu Komunitního centra. Hodláme v ní dál rozvíjet dosavadní činnosti, kromě zmíněných základních aktivit se např. připravujeme na prezentaci při dubnovém ženském lesbickém festivalu Apriles v Praze, v květnu se opět zapojíme do celosvětové kampaně "Candlelight Memorial - Světlo pro AIDS" (dosud není zřejmá konkrétnější podoba - tradiční bohoslužba za oběti AIDS a pochod městem se svíčkami, výstava velmi inspirativních zahraničních preventivních materiálů, nebo benefiční koncert).

Díky vstřícné spolupráci s Hnutím Duha a finanční podpoře Charles S. Mott Foundation připravujeme pro vydání publikaci, která bude poskytovat "první pomoc" lidem přicházejícím do prvního bližšího kontaktu s tématem homosexuality (tedy především mladým lidem procházejícím procesem poznávání vlastní odlišné citové orientace, jejich rodičům, přátelům, spolužákům...).

Doufáme, že se nám podaří dostat do širšího povědomí občanů nejen v Brně, ale také v celé České republice. Ostatně samotná existence Komunitního centa LGB mládeže je u nás ojedinělým jevem a také Gay a lesbická linka pomoci je jedinou podobnou službou na území Moravy a Slezska. V první polovině projektu jsme usilovali především o zajištění samotných činností a nyní obrátíme svou pozornost více na veřejnost.

Díky existenci Komunitního centra už STUD Brno není jen součástí tzv. "gay hnutí", ale dostává se stále více do povědomí jako součást občanského sektoru. Ostatní neziskové organizace v Brně už nás berou jako rovnocenného partnera (a věříme, že nás za něj možná v budoucnosti bude považovat i samotné Statutární město Brno). Už v říjnu jsme se účastnili společné výstavy neziskových organizací pracujících s dobrovolníky ("Střípky dobré vůle") a nyní jsme se zapojili také do kampaně "30 dní pro občanský sektor".

Při příležitosti této kampaně jsme se rozhodli uspořádat mimořádnou akci nazvanou "Duhové dveře dokořán". Půjde o celodenní událost, kterou připravujeme na příští čtvrtek 21. února 2002. Od 10 hodin bude veřejnosti otevřeno Komunitní centrum LGB mládeže na Kounicově ul. č. 3, které bude nabízet k nahlédnutí celý archiv našeho sdružení a další informace. Bude zde instalována výstava fotografií a dokumentů z budování Komunitního centra a z činnosti sdružení. Věříme, že této příležitosti využijí návštěvníci bez ohledu na věk, víru, pohlaví či citovou orientaci.

Večer od 19. hodiny pak bude v klubovně YMCA (rovněž na Kounicově ul. č. 3) probíhat beseda "Homosexualita ve filmu". Naším hostem bude studentka filmové vědy Hana Kulhánková, která bude vyprávět (a pouštět ukázky) o historii zobrazování homosexuality ve filmu od vzniku kinematografie přes "nezávislé" filmy New Queer Cinema v 90. letech až po současné snímky. Také na tuto besedu zveme nejen ty, které zajímá gay a lesbické téma, ale všechny příznivce filmu.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz