Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Česko-německý projekt Hartenberg – Broumovsko aneb dobrovolníci putují na kolech pohraničím

10.8.2001
BROUMOV [INEX - Sdružení dobrovolných aktivit]
Autor: Renata Hrůzová

Česko-německý projekt Hartenberg – Broumovsko Sdružení dobrovolných aktivit INEX (INEX-SDA – více v příloze), který finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti, a který právě probíhá, není jen prázdninovým putováním několika mladých lidí na kole po Čechách. Jde především o poznávání krajiny a historie bývalých Sudet i tradičního českého „vnitrozemí“ a o to, ukázat důležitost a potřebnost diskuse nad problematickými otázkami česko-německých vztahů, a to zejména pro mladou, minulostí tolik nezatíženou generaci. Počátek a cíl putování nejsou náhodné – jde o dvě místa kde se občanské aktivity snaží o zdánlivě nemožnou obnovu lidského společenství a krajiny, na obou z nich INEX-SDA spolupořádá dobrovolnické projekty. V cíli své cesty se dobrovolníci setkají s prezidentem republiky Václavem Havlem jako účastníci plánované besedy s aktivisty při jeho návštěvě Broumovska (příloha).
V rámci spolupráce s občanskými aktivitami na Sokolovsku a na Broumovsku a Česko-německým fondem budoucnosti pořádá občanské sdružení INEX-SDA několik táborových seminářů dobrovolné práce se zaměřením na česko-německé vztahy, a to právě v oblastech bývalých Sudet - na Broumovsku a na hradě Hartenberg v severozápadních Čechách. Jedním z těchto projektů je i cyklistický putovní projekt který probíhá ve dnech 1.-17.8.2001 a kterého se účastní deset mladých lidí z České republiky a Německa. Program, jehož součástí je i cesta z Hartenbergu do Broumova na kole, je vskutku bohatý. Šestidenní pobyt na hradě Hartenbergu zahrnuje práci na obnově hradu, výlety do okolí, ale i seznamování se s historickými souvislostmi a problémy tohoto těžkým průmyslem poznamenaného regionu. Dobrovolníci mají možnost setkat se se spoustou vlivných osobností. V pátek 3.8. se tak uskutečnilo setkání se panem senátorem Janem Hadravou a členy Svazu ochránců přírody, kde se diskutovalo zejména o vztahu mezi státem a neziskovými organizacemi a o ekologických problémech regionu. Nad místy bolestnou historií střetávání české a německé kultury se účastníci tábora zamýšleli v diskusi s historikem profesorem Boldtem, se zástupcem vládního zmocněnce pro problémy severozápadních Čech ing. Šístkem a s pamětníky odsunu v roce 1945. V cíli cesty je čeká i diskuse s prezidentem republiky Václavem Havlem, kde budou zastupovat ostatní mezinárodní skupiny dobrovolníků, kteří se letos podíleli na širším projektu Cestu ke kořenům Broumovska.
Během šestidenního putování po historickém území Sudet je na programu například návštěva bývalého koncentračního tábora v Terezíně, diskuse o stavu a ochraně životního prostředí v ČR, o významu Chráněných krajinných oblastí, atp. Cílem je poznat tento cíp české republiky ze všech možných pohledů, tedy nejen krásy Českého ráje a Podkrkonoší, ale i krajinu postiženou nešetrným zacházením s přírodou - Severočeský hnědouhelný revír či bývalý vojenský prostor Ralsko.
Celý projekt bude zakončen několikadenním pobytem na Broumovsku, kde se v poslední době rozvíjí v rámci výše zmíněného projektu oživení Broumovska spousta zajímavých aktivit kulturních i na poli obnovy krajiny a probouzení vztahu lidí k ní. Kromě dobrodružství v Adršpašských skalách je pro účastníky připraveno setkání s představiteli Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj TUŽ se Broumovsko, přednáška zástupce CHKO Brumovsko a diskuse o možnostech využití práce dobrovolníků při rozvoji regionu.
A jaký názor mají na tento projekt sami účastníci? "Českou republiku jsem navštívil již několikrát jako turista, ale tentokrát jsem ji chtěl poznat trochu z jiné strany. Historie odsunu a česko-německých vztahů mě zajímá a musím se přiznat, že o ní doposud mnoho nevím. Kromě toho mě velmi zaujala kombinace dobrovolné práce a putování na kole," říká Andreas Schmidt, jeden z iniciátorů projektu a člen bavorské organizace mladých ochranářů Naturschutzjugend.
"Pocházím z Ústí nad Labem, což je oblast neustálého střetávání Čechů a Němců. Projekt mě zaujal zejména tím, že se neorientuje pouze na minulost, ale i na současnost a budoucnost. Chci poznat nové lidi, dozvědět se něco nového, pomoct při tom dobré věci a strávit tak prázdniny trochu jinak," komentuje svou účast na projektu jeden z českých organizátorů Jirka Němeček.
Jak je vidět, smyslem celé akce není jen prázdninové putování několika mladých lidí na kole po Čechách. Jde především o to ukázat důležitost a potřebnost diskuse nad problematickými otázkami česko-německých vztahů, a to zejména pro mladou , minulostí tolik nezatíženou generaci.
Projekt organizuje INEX-SDA a finančně jej podpořil Česko-německý fond budoucnosti.
Zpracovala Renata Hrůzová


Přílohy:

1) Tisková zpráva ze dne 7.8.2001

Úspěch občanských iniciativ na Broumovsku zaujal prezidenta Václava Havla i předsedu senátu Petra Pitharta

Prezident republiky Václav Havel navštíví v úterý 14. srpna 2001 Broumovsko. Přijede se seznámit osobně s programem Oživení Broumovska, na němž se podílejí občanské iniciativy TUŽ se, Broumovsko!, Sdružení dobrovolných aktivit INEX, Collegium pro arte antiqua a další organizace, sdružené v platformě Cesty ke kořenům.
Program Oživení Broumovska dosáhl po několika letech významných úspěchů, k nimž patří zejména: obnova historických cest, dokumentace a obnova drobných sakrálních staveb, ekologická výchova, rozvoj občanské společnosti v regionu a posilování role neziskového sektoru, zlepšování komunikace a spolupráce se státní a obecní správou, církví a zapojování místních obyvatel do programu. V posledních dvou letech přibyly navíc dvě významné veřejné aktivity – Týden pro Broumovské kostely a otevření kulturního a společenského střediska Centrum Broumov. Hlavní důraz všech aktivit je na propojování péče o kulturní krajinu a její historické a architektonické dědictví, trvale udržitelný život v mikroregionu, ochranu životního prostředí a rozvoj kulturních aktivit ve spolupráci s Polskem a Německem.
Prezident Václav Havel se seznámí s konkrétní činností občanských iniciativ i jejich jednotlivými projekty, v terénu si prohlédne část obnovené Křinické cesty, navštíví Centrum Broumov a k diskusi se sejde nejprve s představiteli politického a společenského života na Broumovsku (chata Hvězda – dopoledne) a později s aktivisty programu Oživení Broumovska a místními mladými lidmi (Centrum Broumov – odpoledne). Program Oživení Broumovska vychází plně z konceptu otevřené občanské společnosti a trvale udržitelného života, což jsou principy, které prezident Václav Havel prosazuje po celou dobu své aktivní politické kariéry. Pozvání prezidenta na Broumovsko je zároveň formou poděkování za motivaci a morální podporu, kterou pan prezident aktivistům působícím v neziskovém sektoru poskytuje. Cílem je demonstrovat prezidentovi životaschopnost tohoto modelu a poukázat zejména na prospěšnost komunitní spolupráce.

2) Kdo je INEX – Sdružení dobrovolných aktivit?
INEX - SDA je občanské sdružení - tedy nevládní a nezisková organizace - s více než tisícovkou členů. Snaží se šířit myšlenku dobrovolné práce a solidarity. Iniciuje a uskutečňuje projekty založené na práci mladých lidí v sociální, kulturní a environmentální oblasti. Hlavními cíli sdružení je propagace a rehabilitace zdiskreditované dobrovolné činnosti, organizování mezikulturního setkávání a dialogu, vedení k aktivnímu přístupu a odpovědnosti za prostředí a společnost, cvičení týmové práce v mezinárodní skupině a organizování dobrovolné práce k pomoci v místech, kde se nedostává financí či lidského pochopení pro realizaci potřebné věci. Organizuje letos více než padesát mezinárodních skupin dobrovolníků a hostí i dlouhodobé dobrovolníky v rámci Evropské dobrovolné služby. V oblasti Broumovska organizuje jako v předchozích letech i v létě 2001 několik pracovních táborů s mezinárodní účastí a přispívá tak společně k naplnění myšlenky programu Cesty ke kořenům.

Kontakt: INEX – SDA, autoři projektu Petr Kulíšek 0604-201113, Šárka Vobořilová 0455-677417, Renata Hrůzová – 0602-509777DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz