Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Stavbě čerpací stanice Shell ve Znojmě hrozí odstranění

16.2.2001
ZNOJMO [Ekologický právní servis]
Autor: Vítězslav Dohnal, Ekologický právní servis

Ministr kultury Pavel Dostál potvrdil svým rozhodnutím ze dne 8. února 2001, že při povolování výstavby čerpací stanice Shell ve Znojmě došlo k porušení zákona o památkové péči. S odvoláním na toto rozhodnutí podal Ekologický právní servis* podnět, aby Okresní úřad ve Znojmě zrušil také ostatní povolení pro výstavbu čerpací stanice. Výsledkem by mohlo být až nařízení odstranění této sporné stavby.
Čerpací stanice vyrůstá v ochranném pásmu městské památkové rezervace a v těsné blízkosti památkově chráněného mostu přes řeku Dyji. Ministr Dostál v souladu s názorem své rozkladové komise přisvědčil námitkám Ekologického právního servisu, podle nichž pro povolení výstavby chybělo souhlasné stanovisko orgánu ochrany památek, konkrétně referátu kultury okresního úřadu. Ten sice závazné stanovisko vydal, ovšem v něm se vyjádřil zcela rozporně, když uvedl, že stavbu „považuje z hlediska státní památkové péče za přípustnou, ale z hlediska architektonického ji nedoporučuje“. Z takového vyjádření nelze určit, zda okresní úřad se stavbou souhlasí či nikoliv.
Po téměř dvou letech tak bylo definitivně potvrzeno, že závazné stanovisko ke stavbě, vydané okresním úřadem, bylo od počátku nezákonné. Důvodem nezákonnosti byla podle ministerstva kultury především uvedená logická rozpornost závazného stanoviska Okresního úřadu. Proto stanovisko z právního hlediska nikdy jako platné (bezvadné) neexistovalo.
Sporný je i soulad stavby se schváleným územním plánem, který dotčené území vymezuje jako „smíšenou funkci centra“, v níž „jsou nepřípustné veškeré činnosti, děje a zařízení, které nadměrně narušují obytné prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně“. V této souvislosti jistě stojí za zmínku, že spolu s čerpací stanicí přibude v ochranném pásmu městské památkové rezervace parkoviště pro 100 automobilů. Většinu (85) parkovacích míst postaví na vlastní náklady město Znojmo. Původně ovšem město souhlasilo s výstavbou čerpací stanice pouze za podmínky, že firma Shell jako kompenzaci zásahu do životního prostředí města zvýší parkovací kapacitu o oněch 100 míst.

Bližší informace: Mgr. Vítězslav Dohnal, Ekologický právní servis, Kostnická 1324, 390 01 Tábor, tel.: 0361/256662, e-mail: eps.tabor@ecn.cz

*) Ekologický právní servis je občanské sdružení právníků, kteří se zabývají ochranou lidských práv a životního prostředí právními prostředky. Za tímto účelem se účastní různých povolovacích řízení, poskytuje právní poradenství, připomínkuje právní předpisy, vydává publikace a pořádá školící akce. Další informace najdete na internetových stránkách www.eps.cz.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz