Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Richard Douthwaite o ekologii peněz

2. 4. 2002 - BRATISLAVA, BANSKÁ BYSTRICA [ChangeNet]

Pospolitosť pre harmonický život a neformálna skupina „Iná ekonomika“ rozbehli počas víkendu prvú časť projektu Udržateľná ekonomika – udržateľný svet. Hlavným hosťom piatich odborných aj širokej verejnosti prístupných akcií je alternatívny britský ekonóm, spisovateľ a novinár Richard Douthwaite.

Program odštartoval v sobotu odborným seminárom Iná ekonomika - ekonomika pre ľudí a s ľuďmi a dnes pokračuje sériou prednášok na Fakulte financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hlavnými témami prednášok a diskusií sú nedostatky súčasného menového systému, mýtus o “neutralite” peňazí, nedostatky súčasných metód merania ekonomického rastu a životnej úrovne, limity HDP, ale aj problematika regionálneho rozvoja a možnosti znižovania závislosti na vonkajších nestabilných trhoch.

V rámci projektu Udržateľná ekonomika - udržateľný svet dnes večer prebehne v Artfóre v Banskej Bystrici aj krst slovenského vydania Douthwaitovej knihy „Ekológia peňazí.

------------------------------------------------------------------------

Richard Douthwaite (1942)

Pôsobil spočiatku ako žurnalista v Leedse, Oxforde a Londýne. Po vyštudovaní ekonómie na britskej University of Essex a University of the West Indies na Jamajke pracoval ako ekonóm pre britskú vládu v kolónii Montserrat. V roku 1974 sa presťahoval do Írska, kde v meste Westport spolu s manželkou Mary viedol vlastný podnik. Neskôr sa vrátil k žurnalistike, pričom sa špecializoval na obchod, financie a životné prostredie západného Írska. R. Douthwaite má dvojité, írske aj britské občianstvo.

R. Douthwaite je autorom niekoľkých kníh, ktoré sa vo svete stretli s pozoruhodným ohlasom. Prvá s názvom Ilúzia rastu: Ako ekonomický rast obohatil niekoľkých, ochudobnil vačšinu a ohrozil planétu (The Growth Illusion: How Economic Growth Enriched the Few, Impoverished the Many and Endangered the Planet) bola prvýkrát vydaná v roku 1992, jej rozšírené a aktualizované druhé vydanie vyšlo o sedem rokov neskôr. Jeho ďalšia publikácia s názvom Malý kruh (Short Circuit), vydaná v roku 1996, ponúka desiatky príkladov menových, bankových, energetických a poľnohospodárskych systémov, ktoré môžu obce a komunity využiť na zníženie svojej závislosti na čoraz nestabilnejších medzinárodných trhoch. V rokoch 1998 a 1999 pracoval ako konzultant projektu EÚ zameraného na zavádzanie experimentálnych komunitných mien v Škótsku, Írsku, Amsterdame a Madride. Správa z tohto projektu vyšla knižne v júni 1999 pod názvom Barataria: Komunitná výmenná sieť pre tretí systém (Barataria: A Community Exchange Network for the Third System). Jeho najnovšia kniha Ekológia peňazí (The Ecology of Money) vyšla v októbri 1999 a sústreďuje sa na používanie rozdielnych mien v závislosti od rozdielnych účelov, na ktoré sa majú používať, a tiež na problematiku emisie peňazí.

R. Douthwaite je autorom odbornej štúdie o udržateľnom rozvoji vidieckych oblastí. Je zakladateľom nadácie Feasta (Foundation for the Economics of Sustainability – Nadácia pre udržateľnú ekonomiku), ktorá sa zameriava na definovanie kritérií pre dlhodobú udržateľnosť ekonomických systémov. Posledných desať rokov pracoval ako ekonomický poradca londýnskeho inštitútu Global Commons Institute, ktorý vyvinul špeciálnu metodiku posudzovania emisií skleníkových plynov, ktorá sa v súčasnosti uplatňuje vo väčšine štátov včítane Veľkej Británie.

V súčasnosti sa podieľa na zakladaní bezúročnej banky v Írsku a píše knihu venovanú tvorbe komplementárnych mien a komunitných bankových systémov a učebnicu o udržateľnej ekonomike.


Juraj Rizman


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz