Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

ERRC: Informace o nucených sterilizacích, zveřejněné slovenskou vládou, jsou nepravdivé a zavádějící

8. 11. 2005
-red- [ERRC / RPA / Econnect] -


Předseda slovenské vlády by měl zjednat okamžitou nápravu a převzít vedoucí roli při zajištění spravedlnosti pro oběti nucených sterilizací: takový je vzkaz Evropského centra pro práva Romů (ERRC) slovenským vládním představitelům. Dopis slovenskému premiérovi Mikuláši Dzurindovi ERRC zaslalo v reakci na informace zveřejněné Generální prokuraturou Slovenské republiky. Ty organizace považuje za nepravdivé a zavádějící.

ERRC podalo v září loňského roku v rámci mechanismu důvěrné stížnosti Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen (článek 8 opčního protokolu) detailní informace týkající se postupů ze strany pracovníků zdravotní péče na Slovensku ve vztahu k 49 romským ženám. Stížnost obsahovala podrobné informace o dvaadvaceti případech sterilizací vykonaných bez jakéhokoli souhlasu, o třiadvaceti případech sterilizací, kdy byl souhlas získán vynucením, a o čtyřech případech, v nichž byl souhlas získán bez podání informací o alternativních antikoncepčních metodách.

Ve své zprávě z prvního srpna tohoto roku Výbor odmítl v této věci vyšetřování podle článku 8 především proto, že 1. ledna 2005 nabyl účinnosti nový zákon o zdravotní péči, který obsahuje mj. ustanovení o zabezpečení „etické zdravotní péče a přístupu ke zdravotní dokumentaci pacienta“. Zpráva však také uvádí, že i když nebude situaci v současnosti prošetřovat na základě článku 8 protokolu, "Výbor zůstává znepokojen tím, že mohlo dojít k případům sterilizací romských žen bez jejich souhlasu, anebo s vynuceným souhlasem, a že se v této souvislosti zatím nevěnovala dostatečná pozornost otázkám zodpovědnosti a odškodnění". Kromě toho Výbor doporučil slovenské vládě, aby "zvážila tyto otázky přiměřeným způsobem".

Evropské centrum pro práva Romů ale upozorňuje na to, že toto rozhodnutí, které bylo důvěrně zasláno ERRC a slovenské vládě, bylo ve veřejných prohlášeních slovenských představitelů interpretováno zásadně zavádějícím způsobem. Mezi kritizovanými prohlášeními byl i výrok zástupce ředitele trestního odboru Generální prokuratury SR Jozefa Čenteše, podle kterého "k nelegálním sterilizacím romských žen na Slovensku nikdy nedošlo" a který tvrdil, že ke stejným závěrům dospěl i Výbor OSN poté, co záležitost prošetřil na základě podnětu ze strany Evropského centra pro práva Romů. "Vyjádření pana Čenteše byla pozitivně přijata, potvrzena a zopakována vícero slovenskými představiteli a byla četně citována v médiích," uvádí ERRC.

Organizace také upozorňuje na to, že už od roku 2003, kdy se poprvé objevila hodnověrná dokumentace praktikování nucených sterilizací romských žen na Slovensku, slovenské orgány na vysoké úrovni opakovaně dezinformují veřejnost v souvislosti s povahou a rozsahem problému. Slovenští vládní představitelé naopak hrozili trestním stíháním autorkám studie "Tělo i duše: Násilné sterilizace a další útoky na reprodukční svobodu Romů na Slovensku", která byla první podrobnou zprávou publikovanou v této oblasti. Dodnes je obětem odpírána spravedlnost, ačkoli někteří slovenští představitelé takovou praxi připustili.

Ve svém dopise ERRC premiéra Mikuláše Dzurindu proto žádá, aby informace vydané Generální prokuraturou Slovenské republiky veřejně opravil a aby potvrdil, že slovenská vláda zůstává i nadále věrná zásadě spravedlnosti pro všechny identifikované oběti. Zároveň by podle Evropského centra pro práva Romů měl převzít dozor nad záležitostmi týkajícími se zajištění spravedlnosti obětem nucených sterilizací na Slovensku. Kopii dopisu ERRC zaslalo také Výboru pro odstranění diskriminace žen (CEDAW), který i nadále zůstává velmi znepokojen nežádoucím vývojem kauzy.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Související odkazy
 • European Roma Rights Centre
 • O Autorech

  -red-

  (Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

  -

  Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
  Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
  Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz