Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Q-archív - dokumentačné a informačné stredisko pre lesbickú a gejskú komunitu na Slovensku

21. 3. 2002 - Bratislava [Ganymedes]

Q-archív vznikol na pôde Ganymedesu a bude slúžiť ako informačné a vzdelávacie centrum pre členov lesbickej, gejskej, bisexuálnej a transsexuálnej komunity (ďalej LGBT), s cieľom zvýšiť ich sebareflexiu, podporiť vytváranie osobnostnej i sociálnej identity LGBT, zlepšiť podmienky pre kultúrnu diferenciáciu vnútri LGBT komunity, a tým podporovať upevnenie sebavedomia gejov a lesbických žien a z toho vyplývajúcu schopnosť prezentovať autentický obraz o sexuálnych menšinách vo väčšinovej spoločnosti.

Táto potreba a sťažnosti na nedostatok reflexie vznikli v komunite v posledných rokoch a Ganymedes sa pokúša nájsť riešenie.

Gejskí muži a lesbické ženy chcú poznať svoje dejiny a spoluvytvárať ich. Ťažiskom činnosti archívu je pomoc a služba našej komunite, ktorá sa sústredí na otázky ich intelektuálneho života. Q-archív bude slúžiť pre štúdijné účely aj pre návštevníkov z väčšinovej spoločnosti, pri dodržaní "gay friendly" podmienky, so súhlasom vedenia Q-archívu, Hnutia Ganymedes ako aj za ďalších stanovených podmienok.

Partnerom Hnutia Ganymedes v tomto projekte je gejsko-lesbická organizácia STUD Brno, ktorá už svojpomocne buduje svoj regionálny archív. Táto spolupráca prinesie úžitok obom partnerom, vo vzájomnom dopĺňaní archívnych materiálov a užšej previazanosti intelektuálnych aktivít pri výmenných prednáškach. Naša spoločná minulosť, kultúrna príbuznosť a jazyková zrozumiteľnosť vytvára logické pozadie pre archívnu a kultúrnu spoluprácu.

Q-archív bude spolupracovať aj s ďalšími organizáciami podobného zamerania na Slovensku i v zahraničí. Sú to najmä Stichwort Wien, Labrisz Budapešť a na Slovensku Aspekt.

Obsahom projektu Q-archív bude:

  1. vybudovanie archívu, databázy a uvedenie dokumentačného strediska do prevádzky;
  2. informačné prepojenie na partnerské archívy a knižnice;
  3. prednášková činnosť pre L/G komunitu;
  4. mapovanie a publikácia o diskriminácii gejov a lesbických žien na Slovensku.

V priestoroch Q-archívu budú prebiehať vzdelávacie aktivity, stretnutia s gejskými a lesbickými tvorcami, literátmi/literátkami a umelcami/umelkyňami, vzdelávacie videoprezentácie a premietania archívnych videomateriálov. Informačné centrum, ako časť projektu Q-archívu, ponúkne k nahliadnutiu textové materiály a videozáznamy o aktivitách gejského a lesbického hnutia na Slovensku, ako aj informácie o živote sexuálnych menšín na celom svete. Videotéka, ako súčasť archívnych materiálov, bude pozostávať hlavne z nekomerčných dokumentárnych a vzdelávacích záznamov.

Významnou súčasťou Q-archívu je monitorovanie diskriminácie na základe sexuálnej orientácie. Tento projekt sa už začal a ide v ňom o poznávanie reálneho stavu spoločenského a súkromného života homosexuálne orientovaných občanov na Slovensku. Dôkladné interné mapovanie prípadov diskrimácie a násilia páchaného na gejoch a lesbických ženách na Slovensku bude súčasťou publikácie o diskriminácii, určenej pre verejnosť a štátne inštitúcie. Anglická verzia publikácie bude určená zahraničným partnerským organizáciám, Medzinárodnej lesbickej a gejskej asociácii ILGA a ďalším subjektom. Táto aktivita bude prvou svojho druhu v tejto oblasti na Slovensku a hoci si nerobí nároky suplovať riadny sociologický výskum, ktorý zatiaľ v tejto oblasti absentuje, chce byť autentickým materiálom, upozorňujúcim verejnosť na diskrimináciu vnímanú očami jej obetí. Významne tak dopomôže gejom a lesbickým ženám k sebapoznávaniu.

O termíne otvorenia Q-archívu pre gejskú a lesbickú komunitu vás budeme včas informovať.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz