Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Evropská komise zahájila Plán D pro demokracii, dialog a diskusi

17. 10. 2005 - PRAHA/BRUSEL [Zastoupení Evropské komise / Econnect]

13. října zahájila Evropská komise Plán D - demokracie, dialog, diskuse, ve kterém vyzývá členské státy, aby zahájily diskusi s občany o budoucnosti Evropy. Plán je reakcí na dvě zamítavá referenda o evropské ústavě. S nápadem vytvořit tento plán přišla vice-prezidentka Margot Wallströmová a jeho cílem je získat zpět důvěru občanů v evropský projekt. Důraz má být kladen na diskuse na místní úrovni.

K diskusi by mělo dojít v nadcházejících měsících. Po odmítnutí Evropské ústavy ve Francii a Nizozemsku vyzvali vedoucí představitelé vlád k „období reflexe“, které by umožnilo uspořádat v každém členském státě intenzivní diskusi. Vnitrostátní diskuse musejí být v konečném důsledku řízeny samotnými vládami, zatímco klíčovou úlohou Komise je tento proces usnadnit. Plán D vytváří prostřednictvím národních vlád rámec pro diskusi o budoucnosti Evropy ve všech 25 členských státech. Cíl je jasný. Dosáhnout nové politické shody o správných politikách, které Evropě umožní vyrovnat se s problémy 21. století.

Margot Wallströmová, místopředsedkyně Komise odpovědná za vztahy s institucemi a komunikační strategii, při zahájení plánu prohlásila: „Plán D spočívá v diskusi, dialogu a schopnosti naslouchat. Je prostředkem, který umožňuje využít politické myšlení k tomu, aby přineslo změny. Lidé stojí před problémy, které přináší globalizace, a zajímá je, jak se bude dále vyvíjet zaměstnanost, důchodové zabezpečení, migrace a životní úroveň. Aby Evropa mohla přispět k řešení těchto problémů, musí se obnovit. Plán D by měl vnést do Evropské unie více demokracie, měl by vyvolat širokou veřejnou diskusi a vést k dosažení nové shody o budoucím směřování EU. Je na členských státech, aby tento proces uvedly do života. Proto dnes vyzývám vlády všech členských států, aby se chopily této příležitosti zahájit diskuse s novou energií a stát se hybnou silou změn v Evropě.“

Mezi hlavní prvky Plánu D patří:

Vyvolávat diskusi
Všechny členské státy se zavázaly, že uspořádají rozsáhlou celostátní diskusi o budoucnosti Evropy. Tyto diskuse jsou těžištěm Plánu D – Komise v nich hraje spíše pomocnou úlohu a nenahrazuje členské státy. Pomocí Plánu D se však snaží vytvořit společný rámec pro 25 vnitrostátních diskusí, seznámit vlády členských států s potenciálními vzory a strukturami (např. s Národním fórem vytvořeným v Irsku) a navrhnout některé společné postupy a nejvýznamnější témata.

Zpětná vazba
Komise připraví postup pro předávání získaných informací. První jednání o obsahu vnitrostátních diskusí by se mělo uskutečnit v dubnu 2006. Dne 9. května 2006 bude uspořádána Evropská konference o budoucnosti Evropy, na níž bude možné shrnout hlavní závěry diskusí. Komise poté vypracuje souhrnnou zprávu o vnitrostátních diskusích a předloží ji Evropské radě, která bude zasedat v červnu 2006 pod rakouským předsednictvím. Celý tento proces by měl dále vést k vypracování konkrétního plánu pro budoucnost Evropy.

Klíčové iniciativy k posílení dialogu
Komise navrhuje 13 konkrétních evropských iniciativ zaměřených na podporu široké diskuse, účasti občanů a skutečného dialogu o evropských politikách. Komise bude usilovat o to, aby vše probíhalo ve spolupráci s Evropským parlamentem a dalšími orgány EU. Tyto akce budou zahrnovat časté návštěvy komisařů v členských státech, podporu projektů evropských občanů, úsilí o větší otevřenost práce Rady, posílení přítomnosti komisařů v parlamentech členských zemí, vytvoření sítě „Evropských vyslanců dobré vůle“, kteří přispějí ke zviditelnění evropské diskuse, a další podporu projektů na zvýšení volební účasti. Zmíněné iniciativy budou probíhat během celého funkčního období Komise vedené předsedou Barrosem a budou pokračovat i později.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz