Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Životní prostředí v ČR: dobré zákony, zastaralá ekonomika, největším problémem je doprava

11. 10. 2005 - PRAHA [Econnect ]

V pořadí již druhou hodnotící zprávu o politice, stavu a vývoji životního prostředí v České republice dnes zveřejnila OECD. Zpráva upozorňuje na dosažené pozitivní výsledky a zároveň doporučuje, na které oblasti by Česká republika měla zaměřit pozornost do budoucna. Nedávno také dokončilo Ministerstvo životního prostředí pravidelnou Zprávu o stavu životního prostředí v ČR. V některých bodech, jako je problém dopravy, se obě zprávy shodují.

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj hodnotí výsledky České republiky od roku 1998 do května 2005. Česká republika patří k nejhorším v EU i OECD v oblasti energetické a materiálové náročnosti hospodářství na jednoho obyvatele a jednotku HDP. Spotřeba energie v hospodářství je o 80% větší než je průměr bývalé patnáctky členských států EU. Problémem je i vysoká produkce skleníkového plynu oxidu uhličitého na obyvatele a jednotku HDP. OECD především doporučuje zavedení ekologické daňové reformy a odstranění těch dotací, které škodí životnímu prostředí a zdraví obyvatelstva. Zpráva doporučuje také pravidelně upravovat poplatky za znečištění, které hradí např. elektrárny, rafinérie, hutě za vypouštění exhalací do vzduchu, podle inflace.

Zprávu přečetlo i Hnutí Duha: Česká republika má po sedmi letech vlády vedené sociálními demokraty dobré ekologické zákony a v nich progresivní občanská práva, ovšem v praxi nejsou brány vážně a procedura je pouze formální. Prakticky nic vláda neudělala se zastaralou ekonomikou, jež trpí vysokou energetickou náročností a slabou recyklací odpadu. Za jednu z nejdůležitějších příčin neúspěchu politiky prevence vzniku odpadů OECD označuje nedostatek informovanosti a osvěty u podnikatelů i občanů.

Martin Ander, ředitel Hnutí Duha, říká: „OECD poukazuje na hlavní český problém: máme sice kvalitní ekologické zákony, ale zastaralou ekonomiku, se kterou vláda skoro nic nedělá. České hospodářství je vysoce energeticky náročné, způsobuje rekordní exhalace a málo recykluje. Důležité je také varování, že v českých zákonech jsou sice dobře zavedena občanská práva a posuzují se ekologické dopady velkých projektů, jenže procedury jsou formální a nejsou brány vážně. Po měsíc staré zprávě Mezinárodní energetické agentury je to už druhé podobné varování.“

Podle ministra životního prostředí Libora Ambrozka je „zřetelným poselstvím zprávy, že ekologická témata nelze vnímat izolovaně.“ Ambrozek v této souvislosti upozorňuje na přijatý Zákon o podpoře obnovitelných zdrojů a vládou schválený Program na podporu alternativních paliv v dopravě, který by mohl alespoň částečně snížit znečištění z dopravy. Chystá se také zavedení mýtného, které by mělo omezit množství kamionů na silnicích. Koncepce ekologické daňové reformy, která by měla vést nejen ke snížení znečištění, ale i k oživení trhu práce, se podle něj připravuje. Zpracovává se i program podpory environmentálních technologií.

Zvláštní kapitola je ve Zprávě věnována dopravě - ta patří mezi faktory, které nejvíce ovlivňují životní prostředí. Zejména silniční nákladní a osobní přeprava roste rychleji než HDP, od vstupu do EU její objem vzrostl o 30 %. Problémy jsou s kvalitou ovzduší, záborem krajiny, hlukem, bezpečností i lidským zdravím. OECD proto doporučuje sjednotit cíle investičních programů do dopravní infrastruktury s environmentálními a zdravotními cíli (Národní akční program ochrany zdraví a životního prostředí), zefektivnit analýzy nákladů a přínosů (cost-benefit) a procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Další kapitoly jsou věnovány kvalitě ovzduší, vod, odpadům, přírodě a mezinárodní spolupráci.

K závěru, že doprava má velký negativní vliv na naše životní prostředí došla také poslední Zpráva o stavu životního prostředí v ČR v roce 2004, kterou připravilo Ministerstvo životního prostředí. Zpráva analyzuje vývoj a aktuální stav životního prostředí a srovnává jej s trendy v zahraničí. Jedním z nejzávažnějších problémů ČR se podle ní ukazují být emise, hluk a nápor na krajinu, které vyvolává nárůst dopravy. Například v porovnání s rokem 1990 přibylo emisí oxidu uhličitého z dopravy o dvě třetiny, pevných mikročástic pak o třetinu. Díky zavedení bezolovnatého benzínu ale řádově poklesly emise olova.

Hnutí Duha upozorňuje na další ekologické problémy, před kterými Zpráva MŽP varuje - například:
- Výsledky energetické náročnosti průmyslu se oproti roku 2003 zhoršily.
- Zatímco množství recyklovaného komunálního odpadu klesá, množství odpadků odvážených na skládky roste. A to i přesto, že se vláda v roce 2003 zavázala, že do roku 2010 zvýší míru recyklace komunálních odpadů na 50%.
- V řadě měst jsou často překračovány hygienické limity některých výfukových plynů, hlavně mikročástic prachu, rakovinotvorného benzo(a)pyrenu a přízemního ozónu.
- Také loni bylo v lesích vysázeno skoro dvakrát více jehličnanů než listnáčů: dokonce jen samotného smrku se sázelo více než všech listnatých stromů dohromady. Nadále budou převažovat umělé smrkové monokultury nad zdravými lesy s místními druhy stromů.
- Spotřeba průmyslových hnojiv v zemědělství už deset let soustavně roste.

(Členem OECD je 30 hospodářsky vyspělých zemí světa. ČR se stala členskou zemí OECD v prosinci 1995. Hodnocení environmentálních politik členských zemí OECD je velmi přísnou a propracovanou metodikou, kterou se od OECD začínají pokoušet přebírat i další mezinárodní instituce, jako například Evropská hospodářská komise OSN.)


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz