Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Spolek chce obnovit Stifterův park v Horní Plané

26. 7. 2005
-red- [Econnect / Spolek pro obnovu a rozvoj Stifterova parku na Dobré Vodě] -


O obnovu Stifterova parku v Horní Plané na Šumavě usiluje občanské sdružení Spolek pro obnovu a rozvoj Stifterova parku na Dobré Vodě. Park, který byl na konci 19. století zřízen jako pocta básníkovi Šumavy Adalbertu Stifterovi, který se v Horní Plané narodil, se nachází na návrší nad městečkem. Na obnovu parku na starém poutním místě sdružení hledá prostředky a obrací se na veřejnost s prosbou o finanční podporu.

V parku se nachází řada zajímavých míst – studánka zázračné vody, kaple Panny Marie Bolestné, pomník Adalberta Stiftera, památeční kříž či skalní útvar Selka s mlékem. Součástí areálu je i bývalý Muzejní park, který navazoval na objekt někdejšího Šumavského muzea. V průběhu druhé poloviny 20. století však nebyla parku věnována systematická péče. Zpustlý park i určitá potřeba navázat na tradici, kterou otevřením parku založili bývalí obyvatelé Horní Plané, daly podnět ke vzniku Spolku pro obnovu a rozvoj Stifterova parku na Dobré Vodě. Spolek byl založen v roce 2001 a jeho členové se na činnosti podílejí vlastní prací na obnově parku i vyhledáváním zdrojů finančních prostředků.

Díky dosud získaným finančním prostředkům se podařilo zpracovat odborný projekt obnovy parku, realizovat v parku zásadní zdravotní a kompoziční probírky, obnovu části zaniklých vycházkových cest i pěstební opatření na některých dřevinách. "Za tři roky existence spolku je proměna parku viditelná. V parku bylo dosud odpracováno cca 1500 hodin dobrovolné práce, díky finančním příspěvkům především z rozpočtu Krajského úřadu Jihočeského kraje se podařilo realizovat i první odborné zásahy na dřevinách, obnovit některé úseky vycházkových cest a zpracovat odborný projekt obnovy parku," uvádí sdružení. "Přesto je před námi stále mnoho práce, v parku je nutné pokračovat v pěstební činnosti na ošetřování starých stromů a na obnově cest. Do obnovy je zahrnuta i rekonstrukce staré hřbitovní zdi u dobrovodské kaple, pořízení vhodného mobiliáře, vybudování odpočivných míst a nová výsadba. Vzhledem k finanční náročnosti nutných a odborných či speciálních prací je nutné na pokračování obnovy parku zajistit další finanční podporu."

Zájemcům, kteří chtějí a mohou podpořit obnovu Stifterova parku, sdružení nabízí několik možností. Je možné poskytnout příspěvek na výsadbu dřevin - ze seznamu projektovaných dřevin přitom dárce může vybrat druhy rostlin i počet sazenic, které by za příspěvek měly být zakoupeny. Je možné také poskytnout příspěvek na parkový mobiliář či na odborné práce při obnově parku.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz