Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

CENIA pořádá konferenci Životní prostředí - prostředí pro život

10.6.2021
Praha [CENIA, česká informační agentura životního prostředí]
Autor: Helena Benešová, tel: 724 390 272

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá za podpory Ministerstva životního prostředí dvoudenní odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro širokou diskusi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního prostředí. Konference Životní prostředí – prostředí pro život se uskuteční ve dnech 16. a 17. září 2021 v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze.

První den konference poskytne prostor pro prezentaci záměrů a výstupů projektů podpořených z programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, jehož poskytovatelem a realizátorem je Technologická agentura ČR. Zaměření konference tak bude dáno hlavními prioritami programu, kterými jsou:

klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
ochrana ovzduší,
odpadové a oběhové hospodářství,
ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Druhý den konference bude věnován problematice udržitelného rozvoje a její odborný obsah bude zaštítěn strategickým dokumentem Zelená dohoda pro Evropu (The European Green Deal), jenž představuje soubor opatření, který by měl evropským občanům a podnikům umožnit plně využívat výhod, které s sebou přináší přechod na udržitelnější, ekologičtější hospodářství. Hlavní témata druhého dne konference budou zaměřena na 5 základních okruhů:

Opatření Zelené dohody pro udržitelný rozvoj
Data, informace a znalosti pro udržitelný rozvoj
Společenská odpovědnost firem a udržitelná výroba a spotřeba
Zdravá planeta pro příští generace
Veřejnost versus ochrana klimatu a udržitelný rozvoj
Udržitelný rozvoj lidských sídel
Pokud již nyní víte, že máte zájem na konferenci vystoupit s příspěvkem, kontaktujte nás na konference@cenia.cz.

Na konci prvního přednáškového dne proběhne neformální setkání účastníků v prostorách Národní technické knihovny.

Program a další organizační podrobnosti akce budeme dále upřesňovat na webových stránkách a na našem facebookovém profilu.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz