Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Děti Země oslavily osm let čekání na rozhodnutí o dálnici D8

7. 5. 2021 - [Econnect / Děti Země]

Děti Země uspořádaly velkou oslavu, neboť již osm let čekají, až Krajský úřad Ústeckého kraje na základě jejich žádosti z 12. dubna 2013 obnoví stavební řízení pro trasu dálnice D8 přes České středohoří v délce 4,66 km u Řehlovic.

Podle Dětí Země je viníkem průtahů krajský úřad, který rozhoduje v rozporu se zákonem, včetně nečinnosti, a Ministerstvo pro místní rozvoj. Obdobně nefunkční je i Krajský soud v Ústí nad Labem, neboť o jejich žalobě proti nečinnosti krajského úřadu stále nerozhodnul.

"Jde o klasickou válku nervů mezi zvůlí státní moci a angažovanou veřejností, která po správních úřadech požaduje jen dodržování zákonů, včetně lhůt, a po správních soudech rozhodování v přiměřených lhůtách. Jelikož je krajský úřad nyní již tři měsíce nečinný a krajský soud je podle nás nečinný více než rok, tak jsme poslali několik stížnosti," vysvětluje situaci předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Opakovanou nečinnost stavebních úřadů ovšem neodstraní ani nový stavební zákon, který ministryně Klára Dostálová nyní tak vychvaluje. Připravovaný zákon má údajně zajistit, že žadatel získá rozhodnutí do jednoho roku.

Ovšem ze stanoviska MMR ze dne 12. listopadu 2020 vyplývá, že nový stavební zákon se lhůtami či sankcemi za nečinnost při rozhodování o obnově správních řízení vůbec nezabývá.

"Musíme tak počítat i s tím, že si na obnovu stavebního řízení pro dálnici D8 počkáme třeba i deset či dvanáct let. Nebo možná do doby, než hnutí ANO opustí MMR," spekuluje Patrik, který také připomíná, že Klára Dostálová za přípravu a obsah nového stavebního zákona získala za tento antiekologický čin titul Ropák 2019.

Podle Patrika může být důvodem nečinnosti státních struktur i to, že žadatelem jsou Děti Země a spor se týká dálnice D8 a území Ústeckého kraje, kde výkonná i soudní moc je často ve vleku různých zájmových vlivů.

Děti Země připomínají, že krajský soud např. rozhodoval o zákonnosti územního rozhodnutí pro dálnici D8 v letech 2013 až 2010, než po sedmi letech na třetí pokus zrušil rozhodnutí stavebního úřadu v Lovosicích i krajského úřadu. Stalo se to ovšem v době, kdy se dálnice již tři roky stavěla, takže rozsudek byl bezcenný.

Nelze se proto divit, že obdobně bizarně se rozhoduje i o jejich žádosti na obnovu dílčího stavebního řízení pro dálnici D8: krajský úřad v roce 2013 žádost zamítá, MMR v roce 2014 odvolání zamítá, krajský soud žalobu v roce 2017 zamítá a až Nejvyšší správní soud v únoru 2018 uznává, že stavební řízení se má obnovit.

Na nezákonném postupu a nečinnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje v řízení o obnově se podílejí hlavně Zdenka Švehlová a Naděžda Studenovská (obě 2013) a Hana Bergmannová (od roku 2018).


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Průběh snahy Dětí Země o obnovení stavebního řízení pro 4,66 km dálnice D8-0805 u Řehlovic:


01) 12.04.2013 = Děti Země podávají žádost o obnovení stavebního řízení
02) 27.08.2013 = Ministerstvo pro místní rozvoj vytýká Krajskému úřadu Ústeckého kraje nečinnost
03) 25.09.2013 = Krajský úřad Ústeckého kraje žádost o obnovení stavebního řízení zamítá
04) 14.10.2013 = Děti Země proti zamítnutí žádosti podávají odvolání
05) 05.03.2014 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání Dětí Země proti zamítnutí žádosti zamítá

06) 07.05.2014 = Děti Země podávají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu
07) 25.07.2017 = Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu zamítá
08) 14.08.2017 = Děti Země podávají k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost
09) 23.02.2018 = Nejvyšší správní soud kasační stížnost uznává a ruší rozsudek krajského soudu i rozhodnutí MMR a krajského úřadu

10) 04.07.2018 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje do konce srpna 2018
11) 24.07.2018 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 1 a žádají stavební řízení obnovit

12) 07.09.2018 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje na šest měsíců
13) 17.09.2018 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 2 a žádají stavební řízení obnovit
14) 02.11.2018 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání č. 1 Dětí Země proti přerušení řízení zamítá
15) 04.01.2019 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání č. 2 Dětí Země proti přerušení řízení zamítá

16) 14.03.2019 = Děti Země podávají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti nečinnosti

17) 27.03.2019 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje na šest měsíců
18) 01.04.2019 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 3 a žádají stavební řízení obnovit
19) 15.07.2019 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání č. 3 Dětí Země proti přerušení řízení zamítá

20) 19.09.2019 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení přerušuje do skončení nového procesu EIA
21) 09.10.2019 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 4 a žádají stavební řízení obnovit
22) 22.01.2020 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání č. 4 Dětí Země proti přerušení řízení zamítá

23) 25.05.2020 = Ministerstvo životního prostředí vydává nové závazné stanovisko EIA
24) 27.07.2020 = Krajský úřad Ústeckého kraje umožňuje se vyjádřit k závaznému stanovisku EIA do 30 dní

25) 09.08.2020 = Děti Země k závaznému stanovisku EIA nemají žádné námitky
26) 28.08.2020 = ŘSD ČR / AK Hartman, Jelínek, Fráňa a partneři posílá vyjádření č. 1
27) 25.09.2020 = ŘSD ČR / AK Hartman, Jelínek, Fráňa a partneři posílá vyjádření č. 2
28) 05.10.2020 = Krajský úřad Ústeckého kraje umožňuje Dětem Země se vyjádřit k vyjádření ŘSD ČR
29) 17.10.2020 = Děti Země žádají zaslat nové podklady ze spisu
30) 02.11.2020 = Děti Země žádají řízení přerušit na 60 dní pro zaslání vyjádření
31) 05.11.2020 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení přerušuje na 60 dní
32) 04.01.2021 = Děti Země ke dvěma vyjádřením ŘSD ČR podávají vyjádření

33) 29.04.2021 = Děti Země žádají Ministerstvo pro místní rozvoj o zásah proti nečinnosti krajského úřadu
34) 30.04.2021 = Děti Země žádají ministryni spravedlnosti o zásah proti nečinnosti krajského soudu

--

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
RNDr. Miroslav Patrik
Deti Zeme, Cejl 866/50a, CZ - 602 00 Brno
mobil: +420-603 574 289
miroslav.patrik@ecn.cz, http://www.detizeme.cz
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz