Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Úmluva o mokřadech slaví 50. výročí

2. 2. 2021 - PRAHA [Econnect / Česká společnost ornitologická]

2. února si na celém světě připomínáme Světový den mokřadů. Ten označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská úmluva, podle íránského města Ramsar na břehu Kaspického moře, kde byla 2. února v roce 1971 podepsána. Ramsarská úmluva tak letos slaví své 50. výročí a po celém světě je při této příležitosti naplánovaných mnoho akcí.

„Ramsarská úmluva má širší význam a významné postavení v rámci celého environmentálního hnutí. Byla připravená na jeho úplném počátku, v 60. letech 20. století a byli to právě ornitologové, kteří iniciovali její vznik na základě pozorovaného úbytku vodních a mokřadních ptáků, který dali do souvislosti s ubýváním jejich stanovišť – mokřadů. Bez mezinárodní spolupráce by nebylo možné ochránit například jednotlivé mokřady důležité při migraci. Nejdříve byla úmluva zaměřená na ochranu ptáků a až později se její záběr rozšířil na komplexní ochranu a udržitelné využívání všech typů mokřadů jako jednoho z nejvýznamnějších ekosystémů na Zemi,“ říká Katarína Slabeyová z České společnosti ornitologické.

Letošní motto Světového dne mokřadů „Mokřady a voda“ upozorňuje na mokřady jako zdroj sladké vody a podporuje akce k jejich obnovení a zastavení jejich úbytku. V současnosti čelíme stále narůstající sladkovodní krizi, která ohrožuje lidi i naši planetu. Používáme více sladké vody, než dokáže příroda doplnit, a ničíme prostředí, na kterém voda a veškerý život závisí nejvíce – mokřady. Kampaň roku 2021 zdůrazňuje příspěvek mokřadů k množství a kvalitě sladké vody na naší planetě. Voda a mokřady jsou spojeny v neoddělitelném soužití, které je životně důležité pro život a zdraví lidí a celé naší planety.

Mokřady jsou vůbec nejohroženějším prostředím na planetě. Odhaduje se, že od roku 1900 celosvětově zmizelo 64 % mokřadů, v České republice se hovoří až o 80 %, přičemž vnitrozemské mokřady mizí rychleji, než přímořské. Proč se tedy navzdory různým mezinárodním závazkům, snaze vědců i mnohým národním iniciativám nedaří tento trend zvrátit? „Přesto, že existuje tato významná úmluva a je deklarovaná mezinárodní spolupráce, je smutné, že za nedodržování závazků jednotlivým státům v podstatě nehrozí žádná sankce, a tak je naplňování jejích cílů z velké části dobrovolné. Sekretariát úmluvy a mnohé další organizace se dlouhodobě snaží o osvětu a informování a veřejnost se stále dokola dozvídá, že mokřady jsou důležité, ale zdá se, že stále vyhrávají ekonomické důvody. Dokud se nezapojí každý z nás, tak se situace nezmění a plocha mokřadů bude i nadále ubývat a jejich stav se zhoršovat. V tomto případě opravdu platí, že peníze se pít nedají a my už nemáme času nazbyt,“ doplňuje Slabeyová.


Vydejte se do přírody pozorovat zimující ptáky

Při příležitosti Světového dne mokřadů Česká společnost ornitologická každoročně organizuje vycházky zaměřené na poznávání vodních druhů ptáků a význam našich mokřadů pro jejich zimování a tah. Z důvodu epidemiologických opatření však v letošním roce společné vycházky ke Světovému dni mokřadů nepořádáme. Vyrazte do přírody k vodě sami nebo s rodinou a přidejte se tak k oslavě jubilejního Světového dni mokřadů i vy! Přesvědčte se, že i v zimě stojí za to vyrazit do přírody. Vodní ptáci se seskupují na nezamrzlých vodních plochách a můžeme mezi nimi pozorovat i hosty ze severu, jako jsou hoholi severní, morčáci bílí, poláci kaholky či vzácnější potáplice.

Svá pozorování zadávejte do naší Faunistické databáze Avif, kterou najdete na stránkách birds.cz. Ty, kteří ptáky dobře znají a do Avifu vkládají běžně, prosíme o vkládání kompletních seznamů, které poskytují nejcennější data pro výzkum ptáků. Pokud budete chtít vložit jen pozorování několika vybraných druhů, pak použijte „Vložit jen vybraná pozorování“.

Přejeme krásné zážitky při pozorování zimujících ptáků a těšíme se na vaše pozorování!

Mokřady
* patří mezi nejproduktivnější ekosystémy na světě, jsou v tom porovnatelné s deštnými pralesy a korálovými útesy. V mokřadech žijí stovky tisíc druhů živočichů, z toho až 20 tisíc obratlovců.
* tvoří 7 % zemského povrchu, v ČR je to asi 1,5 %.
* plocha mokřadů v ČR zabírá asi 120 tisíc hektarů, z toho jsou 52 tisíc hektarů rybníky
* je u nás 14 mokřadů mezinárodního významu, 2 mokřady jsou přeshraniční

Naše tipy, kam na vycházky za vodními ptáky
* kam na ptáky v celé ČR - https://www.birdlife.cz/kamnaptaky/
* pražské mokřady a vodní plochy - https://www.birdlife.cz/prazske-mokrady/

Jak se můžete do ochrany mokřadů zapojit i vy:
* Přidejte se k nám jako: organizátor akce, pedagog nebo účastník
* Uspořádejte vycházku, přednášku či jinou akci (pokud to epidemiologická situace dovolí)
* Uspořádejte webinář nebo telekonferenci
* Vyzvěte odborníky na mokřady, aby vysvětlili význam mokřadů pro sladkou vodu
* Uspořádejte uměleckou nebo fotografickou výstavu o mokřadech
* Zorganizujte čištění mokřadů
* Uspořádejte fotografickou nebo literární soutěž o mokřadech
* Informujte se o hodnotách mokřadů mezinárodního významu v Česku a navštivte je
* Sdílejte informace o mokřadech na svém webu, sociálních médiích, zpravodajích nebo vývěskách
* Napište blog nebo článek do místních novin
/ Informujte o správném krmení vodních ptáků (https://www.birdlife.cz/zapojte-se/pomoc-ptakum/prikrmovani/prikrmovani-vodnich-ptaku/) – využít při tom můžete i náš leták (https://www.birdlife.cz/zapojte-se/pomoc-ptakum/prikrmovani/prikrmovani-vodnich-ptaku/, je k dispozici i v rozlišení pro informační tabule velikosti A2 - https://www.birdlife.cz/wp-content/uploads/2020/04/Krmeni-vodnyich-patku-A2.pdf)
* Dbejte na to, aby se odpadní vody dostaly vždy do čistírny a používejte bezfosfátové prací a čisticí prostředky
* Snižte konzumaci masa
* Neodhazujte odpadky, kam nepatří a minimalizujte vznik odpadu např. používáním zboží bez obalů
* Omezte spotřebu
* Další tipy a informace najdete zde: https://www.birdlife.cz/mokrady/

Pokud jste pedagogický pracovník:
* Uspořádejte diskusi na téma mokřadů ve třídě
* Nechte studenty přemýšlet o tom, jak nám mokřady přirozeně pomáhají vyrovnat se s klimatickými změnami. Diskutujte o tom, proč se stav mokřadů po celém světě nadále zhoršuje a jaká opatření jsou nezbytná k zastavení jejich úbytku.
* Uspořádejte kvíz o různých typech mokřadů. Pomocí tohoto cvičení zdůrazněte další mnohočetné výhody mokřadů pro lidi, jako je zásobování vodou, ochrana před povodněmi nebo zdroj obživy.
* Uspořádejte kreslířskou soutěž pro děti.


Materiály ke stažení:
* Jak krmit vodní ptáky?: http://www.birdlife.cz/prikrmovani-vodnich-ptaku
* Výukové materiály o mokřadech: http://www.birdlife.cz/materialy-ke-stazeni/
* Příručka Ptáci pražských mokřadů: https://www.birdlife.cz/wp-content/uploads/2018/11/Prirucka-Ptaci-prazskych-mokradu.pdf
* Příručka Ptáci mokřadů Středočeského kraje: https://www.birdlife.cz/wp-content/uploads/2019/09/Ptaci-mokradu-Stredoceskeho-kraje.pdf
* Materiály od sekretariátu Ramsarské úmluvy (v angličtině): https://www.worldwetlandsday.org/materials


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz