Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Obnovme společnost k lepšímu: Výzva za udržitelnější a spravedlivější svět po koronavirové krizi

15. 5. 2020 - PRAHA [Econnect / Diakonie ČCE]

Epidemie koronaviru odhalila v mnoha oblastech zranitelnost a nerovnosti naší společnosti a poukázala na potřebu silnějšího zdravotnického systému, zajištění práva na zdravotní a sociální péči pro všechny bez rozdílu a dlouhodobé udržitelnosti, tak, jak je zakotvena v Cílech udržitelného rozvoje. Společně s dalšími 400 organizacemi z celého světa jsme se připojili k výzvě světovým lídrům a OSN a žádáme je o spravedlivou a udržitelnou obnovu společnosti po koronavirové krizi.


Nerovnosti

OSN a země G20 vyzýváme k zajištění fondů, které prostřednictvím Světové zdravotnické organizace a národních vlád pomohou zajistit dostupnost zdravotní a sociální péče a podpory pro všechny, kteří jsou epidemií zasaženi, a to bez ohledu na jejich věk, gender, identitu a legální status. Žádáme také co nejrychlejší vytvoření opatření, která by prostřednictvím světového fondu pro obnovu podpořila ty, jež se ocitli v ekonomicky zranitelném postavení. Dalším klíčovým krokem je také směřování investic do veřejného zdravotnického a sociálního sektoru.


Občanská práva

Obáváme se, že v několika případech došlo k využití nouzového stavu k neadekvátnímu omezení lidských svobod a potlačení veřejného dialogu. Připomínáme vládám, že veškerá omezení pohybu a shromažďování musí být pouze dočasná a jejich skutečná potřeba musí být průběžně přezkoumávána. OSN vyzýváme k zabezpečení svobody vyjadřování, kterou některé vlády omezují a potlačují tak hlasy ochránců lidských práv, upozorňujících na neadekvátní kroky těchto vlád. V neposlední řadě musí být kriticky přezkoumán i zvýšený státní dohled.


Práva žen a genderová spravedlnost

Ženy mají zásadní roli v reakci na epidemii koronaviru, protože tvoří 70% zdravotnického personálu na světě. Žádáme nicméně vlády, aby zajistily všem pracujícím ve zdravotnictví odpovídající ochranu, vybavení, proškolení, důstojné pracovní podmínky a mzdu. V zdravotnickém sektoru je 28% příjmová propast mezi ženami a muži, za stejnou práci je ale nutné poskytnout stejnou odměnu. Financování a politiky obnovy společnosti po koronavirové epidemii musí vzít v potaz genderovou optiku. Nesmíme dovolit, aby tato krize zvýšila nerovnosti nebo zvrátila těžce získané zisky v oblasti rovnoprávnosti žen a mužů


Klima a environmentální spravedlnost

V současnosti dochází ke zvýšenému kontaktu mezi lidmi a divokými zvířaty, a to jak v souvislosti se ztrátou přirozeného prostředí a odlesňováním, přesídlováním a změnám pohybu lidí i zvířat v důsledku změn klimatu, ale také díky praktikám jako je ilegální obchod s divokými zvířaty. Taková situace vytváří vhodné podmínky pro vznik a šíření epidemií. Žádáme tedy zákaz obchodování s divokými zvířaty a podniknutí kroků k zastavení odlesňování a ztráty biodiverzity. Je správné, že se vlády nyní soustředí na okamžitou pomoc, je ale nutné, aby do politik obnovy společnosti a ekonomiky zahrnuly také své závazky plynoucí z Pařížské dohody, a sice omezení emisí skleníkových plynů a zastavení globální změny klimatu.


Obnovme společnost k lepšímu!

Obnovme společnost k lepšímu, a to v souladu s principy udržitelného rozvoje a lidskými právy. Pro všechny bez rozdílu je třeba zajistit co možná nejlepší zdraví, důstojné bydlení, stabilní příjem, bezpečí a naplňování lidských práv. Potřebujeme ale také zásadní ekonomický impuls, který podpoří obnovu společnosti a položí základy sociálně i environmentálně udržitelné ekonomiky, která zásadně zmírní nerovnosti ve společnosti.

Podpořte tuto výzvu hashtagem #CovidCitizenAction na sociálních sítích a připojte se k spolu s námi ke světovému dni solidarity 22. května! #STRONGERTOGETHER


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz