Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Děti Země: V Makotřasích na Kladensku se zřejmě kácelo nezákonně

6. 4. 2020 - [Econnect / Děti Země]

Kladenský majitel větrolamu zlikvidoval nejméně 70 stromů. Děti Země na základě upozornění obyvatel Makotřas na Kladensku zaslaly dne 30. března 2020 na Českou inspekci životního prostředí v Praze podnět, aby zahájila správní řízení o pokutě za zřejmé nelegální vykácení keřů a dále nejméně 70 stromů ve větrolamu východně od obce u dálnice D7. Kácení již také šetří Policie ČR. Majitel pozemku s větrolamem nabízel od 25. února 2020 plochu k pronájmu na parkování.

„Máme důvodné pochybnosti, že k vykácení keřů a desítek stromů týden před konce března došlo bez povolení Magistrátu města Kladna, neboť kácet před koncem mimovegetačního období je obvyklá a opakující se taktika řady majitelů takových dřevin, neboť lidé se důvěřivě domnívají, že povolení existuje. Navíc nyní máme nouzový stav, takže kladenský majitel pozemku zřejmě účelově očekával, že si snahu o likvidaci dřevin ve větrolamu místní lidé tak snadno a rychle nevšimnou,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Větrolam na pozemku parc. č. 342/3 v k. ú. Makotřasy vznikl v 50. letech 20. století a podle znaleckého posudku z října 2006 mělo tehdy více než 220 stromů společenskou hodnotu téměř 1,1 miliónu korun.

Ve větrolamu je nejčastějším stromem lípa srdčitá, jilm habrolistý a habr obecný a nejčastějším keřem zimolez tatarský a čimišník obecný. Větrolam byl údajně také prohlášen za významný krajinný prvek registrovaný pod č. 2157.

„Podle našich zjištění nechal majitel větrolamu vykácet keře a dále asi 20 lip, 20 jilmů a 30 habrů. Navíc bylo zřejmě ze vzteku úmyslně naříznuto dalších 12 stromů, neboť kácení zastavil až zásah České inspekce životního prostředí z Prahy. Doufáme, že situací se bude zabývat i starosta Makotřas a Magistrát města Kladna, neboť by se mohla třeba prosadit velkorysá náhradní výsadba nejméně pětinásobného počtu stromů,“ doplňuje dále Patrik.

Majitel plochy s větrolamem dokonce již dne 25. 2. 2020 zveřejnil inzerát, že území nabízí k pronájmu za 60 tisíc korun měsíčně pro parkoviště či pro odstavnou plochu, nicméně inzerát je nyní již zrušený.

Podle Územního plánu Makotřas je plocha s větrolamem (5.767 m2) označená jako smíšené nezastavěné území v ochranném pásmu dálnice D7. Z katastru nemovitostí je pak její využití označeno jako manipulační plocha.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz