Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Mapování Etiopie úspěšně pokračuje s pomocí českých expertů i speciální mobilní aplikace

9.3.2020
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

Jedním z významných projektů současné české rozvojové pomoci v Etiopii, které jsou financovány prostřednictvím České rozvojové agentury, je pětiletý projekt geovědního mapování. Jeho hlavním záměrem je přispět k zastavení degradace zemědělské půdy a pomoci její obnově a podpoře rozmanitosti přírody v duchu SDGs 15. Projekt zároveň prohlubuje dřívější aktivity ČRA, díky nimž se loni stala Etiopie jednou z prvních afrických zemí, jejíž celé území je hydrogeologicky zmapované.

Etiopie je dnes druhou nejlidnatější zemí v Subsaharské Africe. V současné době zde žije přibližně 109 milionů obyvatel, z nichž převážná část žije na venkově. Přes značné úsilí etiopské vlády v naplňování rozvojových cílů tisíciletí a výrazný hospodářský růst v posledních letech, činí stávající hrubý národní důchod na obyvatele stále z Etiopie jednu z nejchudších zemí světa. Kromě chudoby se její obyvatelé potýkají s nedostatečnou infrastrukturou, vysokou negramotností obyvatelstva a především velmi špatným přístupem k pitné vodě.

Projekty ČRA realizované v oblasti Regionu jižních národů, národností a lidu Etiopie (SNNPR) se proto týkají především zajištění přístupu k pitné vodě, zlepšení managementu vodních zdrojů prostřednictvím intenzívní spolupráce s místními komunitami, včetně doporučení pro udržitelné hospodaření s vodou. Pro rozvoj země, kde má přístup k nezávadné pitné vodě necelých 60 % obyvatelstva, je proto klíčové mapování zásob podzemní vody. Ale nejen té.

Mapování Etiopie v současné době prohlubuje projekt s názvem Zajištění udržitelného hospodaření v krajině ve vybraných oblastech Etiopie na základě geovědního mapování. Etiopie zaujímá v oblasti východní Afriky významnou geopolitickou i hospodářskou pozici, a to zejména vlivem demograficko – ekonomického potenciálu země. Využití tohoto potenciálu a udržitelnost současného hospodářského růstu značně závisí na efektivním a šetrném využívání přírodních zdrojů, zemědělské půdy a také na komplexní znalosti geologického prostředí. Právě řešení těchto klíčových témat patří mezi pilíře české rozvojové pomoci v Etiopii.

„Z těchto důvodů začal expertní tým České geologické služby v úzké spolupráci s Geologickou službou Etiopie realizovat projekt geovědního mapování. Mezi jeho hlavní výstupy patří realizace sady geovědních mapových vrstev významných regionů Sidama a Gedeo v měřítku 1 : 100 000 a následné zpracování nových územních a krajinných plánů klíčových oblastí s enormním nárůstem obyvatelstva, včetně implementace nových poznatků do praxe. Výstupy projektu budou základním kamenem pro efektivní ochranu a využití zdrojů pitné vody, plánování územního rozvoje, trvale udržitelné zemědělství, zvyšování kvality zemědělské půdy a v neposlední řadě také základním a nevyhnutelným předpokladem pro úspěšné a finančně efektivní intervence v problematických oblastech. Nedílnou součástí projektu je dále zvyšování odborných kapacit etiopských expertů jak na vládní úrovni, tak na úrovni místních úřadů,“ přibližuje projekt Kryštof Verner, expert z České geologické služby.

Uživatelsky jednoduchá mobilní aplikace vede etiopské experty k samostatnosti

V součinnosti s řešením projektu byla pro účely efektivního geovědního mapování a sběru terénních dat vytvořena inovativní webová mapa v prostředí ArcGIS Online. Webová mapa umožňuje práci v terénu s mobilními aplikacemi Collector a Survey123 v mobilním telefonu nebo tabletu. Uživatelé se snadno zorientují v terénu pomocí detailních topografických map, družicových snímků a starších geologických map a na každé lokalitě mohou provést velmi detailní geologickou, hydrogeologickou, inženýrskogeologickou a pedologickou dokumentaci. Unikátní kombinace on-line a off-line ukládání terénních dat dále umožňuje efektivně koordinovat práci více skupin terénních pracovníků i zálohování velkého objemu dat včetně fotodokumentace.

„Projekt klade z mého pohledu naprosto příkladný důraz na aspekt udržitelnosti a vlastnictví výstupů projektu komunitou místních expertů. Česká geologická služba těží z dlouhodobé spolupráce s Etiopskou geologickou službou, a proto si už v rané fázi tohoto pětiletého projektu mohou dovolit nechat etiopské kolegy pracovat v terénu samotné po dobu zhruba tří měsíců. To jim mimochodem umožňuje mobilní aplikace, která je jak uživatelsky jednoduchá, tak zcela uzpůsobená potřebám České geologické služby. Čeští experti pomocí této aplikace dostávají zprávu, kdykoliv je jakýkoliv kus etiopské půdy zmapován. V podstatě cokoliv jejich etiopští kolegové podniknou a zanesou do databáze, tak okamžitě následuje signál, na jehož základě mohou čeští experti předjímat chyby či jakkoliv jinak pružně reagovat,“ říká Tomáš Daníček, který má v České rozvojové agentuře na starosti projekty v Etiopii, a dodává: „Kromě flexibilní kontroly pro ČGS, má projekt přidanou hodnotu ve vedení etiopských expertů k samostatnosti. Do budoucna je zde velký potenciál, že odvedou patřičně kvalitní práci bez jakékoliv vnější asistence. A to považuji za hlavní přínos našeho projektu.“

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz