Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Domorodé národy jsou živou výzvou k naději

10. 12. 2019 - BRUSEL [Justitia et Pax Europa]

Odhaduje se, že na světě existuje na 5000 různých domorodých národností obyvatel, kteří mají silné vazby na své přirozené prostředí a mají výrazné sociálně-ekonomické, politické, kulturní a náboženské rysy. I přes jejich geografické rozptýlení ve více než v 70 zemích po celém světě a jejich sociokulturní rozmanitost, jsou tito lidé často konfrontováni s podobnými hrozbami a výzvami.

Není náhodou, že Organizace spojených národů vyhlásila rok 2019 Mezinárodním rokem ohrožených domorodých jazyků, protože většina z 2680 jazyků, které mohou zmizet, je domorodé povahy. Je také alarmující, že téměř polovina ze 400 obránců životního prostředí a lidských práv zabitých v roce 2017 byli domorodí obyvatelé, kteří zemřeli při obraně svých individuálních a kolektivních práv. I v současnosti jsou v Latinské Americe, Africe, Asii, Evropě nebo Arktidě hlášena násilná úmrtí původních obyvatel a těch, kdo je hájí.

Domorodé národy jsou také ve velkém zájmu papeže Františka, který je označil za „živou výzvu k naději“, což nám připomíná „že lidé mají společnou odpovědnost v péči o společný domov“. Účastníci poslední synody biskupů pro panamazonský region měli možnost naslouchat silným svědectvím domorodých představitelů trpících novými formami kolonialismu.

Neudržitelné využívání přírodních zdrojů a bezohledné těžební činnosti nadnárodních společností, mnohokrát poháněné predátorskými ekonomickými a politickými zájmy, nezpůsobují pouze nevratné ekologické škody, ale také nezměrné sociální důsledky pro domorodé obyvatelstvo. Firemní zneužívání je často doprovázeno chybějícím vládním dohledem a nedostatečně prověřenými požadavky mezinárodních trhů místními orgány. To může vést k porušení pozemkových práv, ztrátě kultury a identity, obchodování s lidmi, otroctví, diskriminaci a marginalizaci, což je podněcováno korupcí a beztrestností. Oběťmi jsou obvykle ti nejzranitelnější - děti, mládež a ženy.

Ti, kteří se snaží dát jim hlas a obhajovat jejich přístup ke spravedlnosti, jsou často vystaveni útokům, hrozbám, nepřiměřenému trestnímu stíhání, zastrašování, obtěžování a dokonce zabíjení.

Ve světle těchto lidských práv, ekologických a sociálně-ekonomických výzev my jako Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír (Justice and Peace Europe) sdílíme obavy původních obyvatel. Rovněž vyjadřujeme podporu těm, kdo je brání v Evropě a na celém světě.

Znovu zdůrazňujeme zásady Sociálního učení církve o lidské důstojnosti pro všechny, zejména ty nejslabší, a zasazujeme se o podporu integrálního lidského rozvoje.

Podporujeme výzvu papeže Františka „projevit zvláštní péči o domorodá společenství a jejich kulturní tradice. Nejsou pouze jednou bezvýznamnou menšinou mezi ostatními, měla by být plnohodnotnými partnery dialogu, zejména pokud se jedná o velké projekty ovlivňující jejich půdu. Země, půda pro ně není komoditou, ale spíše darem od Boha a od jejich předků, kteří tam odpočívají, posvátným prostorem, se kterým musí souznít, pokud si chtějí udržet svou identitu a hodnoty. Když zůstanou na své zemi, sami se o ni nejlépe postarají “(Laudato Si ', 146).

Ochrana práv domorodých lidí a těch, kdo je hájí, nepředstavuje pouze základní etický imperativ, ale také představuje mezinárodní právní závazek a základní závazek v oblasti lidských práv.

Jako Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír (Justice and Peace Europe) proto vyzýváme tvůrce politik na vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni, aby zintenzívnili úsilí o plné uznání, ochranu a prosazování práv domorodých obyvatel a těch, kteří je hájí, v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně úmluvy ILO č. 169, Deklarace OSN o právech původních obyvatel a Deklarace OSN o právech obránců lidských práv.

Žádáme zejména, aby:

1. Veřejní a soukromí aktéři plně respektovali a podporovali pozemkové, kulturní, jazykové, duševní vlastnictví, sociální a environmentální práva původních obyvatel v Evropě a na celém světě.

2. Byla při rozhodování a prováděcích procesech ve všech záležitostech a budování kapacit zajištěna spoluúčast a konzultace se zástupci místních domácích obyvatel.

3. Byl zajištěn skutečný účinný přístup ke spravedlnosti a opravným prostředkům domorodým obětem a těm, kdo je brání v případě diskriminace a násilných útoků.

4. Společnosti, včetně společností se sídlem v Evropě, nevyráběly své produkty prostřednictvím dodavatelů, kteří zdroje získávají odlesňováním, zabíráním půdy nebo porušováním lidských práv.

5. Veřejné orgány, včetně Evropské unie, přijaly závazné právní předpisy v oblasti péče o lidská práva, aby zajistily sociální odpovědnost podniků, a aby přispěly svým dílem ke konstruktivním probíhajícím jednáním o Závazné smlouvě OSN o podnikání a lidských právech.

6. Dvoustranné a regionální obchodní dohody zahrnovaly vymahatelná lidská práva, sociální a environmentální doložky zajišťující účinnou ochranu práv domorodého obyvatelstva.

7. Byly prosazovány cílené politiky na podporu udržitelného a integrálního rozvoje původních obyvatel a komunit při současném respektování jejich způsobu života, specifické identity, kultury, jazyka a náboženského vyznání.

Ochrana a prosazování práv domorodých obyvatel a těch, kdo je hájí, vyžaduje víceúrovňovou a vícestrannou výzvu a my jako Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír (Justice and Peace Europe) jsme připraveni přispět k tomuto úsilí.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz