Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Možnosti využívání mělké geotermální energie v ČR

20.11.2019
Praha [Česká geologická služba]
Autor: Jan Holeček, tel: 774081937

Webový portál GeoPLASMA-CE poskytuje informační rozcestník zaměřený na mělkou geotermální energii a mapovou službu se sadou interaktivních tematických map. Ty zahrnují mapy geotermálního potenciálu pro uzavřené i otevřené geotermální systémy a vrstvy upozorňující na limitující faktory při výstavbě geotermálních instalací. Zveme vás k prozkoumání mělkého geotermálního potenciálu v pilotních oblastech na níže uvedených odkazech:

Broumovsko

Západní Čechy

Při návštěvě mapové služby je první zobrazenou informací semaforová mapa, která ukazuje, zda je geotermální instalace možná či zakázaná, nebo zda je před výstavbou třeba dalšího podrobnějšího výzkumu. Mapy střetů zájmů ukazují nejčastější kolize dané legislativními omezeními nebo přírodními podmínkami v daném území. Přestože jsou poskytované mapové vrsty cenným podkladem pro plánování, není je možné samostatně použít pro dimenzování velikosti geotermální instalace. To je možné až po zhodnocení lokalních podmínek odborníkem, které mapa ve větším měřítku nemůže postihnout.

Rozlišujeme za základní způsoby instalace zařízení pro využívání mělké geotermální energii:

Uzavřené systémy se skládají z polyethylenových trubek, které lze instalovat do svislých vrtů do hloubky až několika set metrů nebo horizontálně do hloubky 1 - 1,5 m (zemní kolektory). Taktéž mohou být uzavřené geotermální systémy zabudovány do základů budov. Uzavřené systémy používají pro přenost tepla ze země různé druhy teplonosného media (solanku, glykol, ethanol), které neustále cirkuluje v uzavřeném potrubí. Pod povrchem tato tekutina akumuluje teplo ze země a poté proudí zpět k povrchu. Tepelný výměník přenáší teplo z média do tepelného čerpadla a jeho chladicí kapaliny. S pomocí kompresoru je teplota v tepelném čerpadle zvýšena z asi 10 °C (teplota v zemi) na 60 °C (teplota pro vytápění objektu). Po předání tepla v tepelném čerpadle na povrchu začíná nový cyklus a teplonosné médium je vtlačeno zpět do podzemí. Při požadavku na chlazení je celý tento proces obrácen. Teplo se odebírá z budov a přenáší se pod povrch, kde se teplo uvolňuje do horninového prostředí. Tento způsob chlazení je z ekonomického hlediska velmi hospodárný.

Způsob fungování otevřeného systému je podobný provozu uzavřeného systému, jediným rozdílem je, že otevřený systém využívá podzemní vodu jako zdroj tepla a nevyžaduje další teplonosnou kapalinu. Podzemní voda je čerpána ze studny na povrch, kde předává teplo prostřednictvím tepelných výměníků do tepelného čerpadla. Následně je použitá voda zasakována zpět do vodonosnéhoho kolektoru, nebo je odvedena do povrchové vodoteče.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz