Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Děti Země podporují výstavbu silničního tunelu pod Bílinou

6.11.2019
[Děti Země]

Trasa nového průtahu se podobá jejich návrhu z března 2007. Děti Země podporují výsledek jednání města Bíliny a Ředitelství silnic a dálnic ČR ze 4. listopadu 2019, podle kterého se místo východního obchvatu města silnicí délky 7,8 km za 3 miliardy korun má postavit průtah s tunelem délky 1,3 km za 3,5 miliard korun, čímž se ochrání stávající i budoucí přírodní hodnoty v okolí města.

Dohodnutá varianta se přitom velmi podobá návrhu, který Děti Země v březnu 2007 předložily do zjišťovacího řízení při zahájení procesu hodnocení vlivů na životní prostředí, který skončil v březnu 2011 s doporučením vybudovat buď východní obchvat, nebo průtah městem na estakádě.

„Jsme spokojeni, že argumenty Dětí Země i řady místních ochránců životního prostředí převážily, takže došlo k odmítnutí východního obchvatu Bíliny a k dohodě na výstavbu nové trasy silnice I/13 s průtahem pro tranzitní automobilovou dopravu, která obsahuje tunel pod městem,“ hodnotí Miroslav Patrik z Dětí Země setkání zástupců ŘSD ČR s vedením Bíliny dne 4. listopadu 2019 s cílem snížit automobilovou dopravu ve městě.

Děti Země totiž různé návrhy obchvatů Bíliny poprvé odmítly ve svých připomínkách ze dne 7. prosince 1998 při posuzování konceptu 2. změn a doplňků ÚPn VÚC SHP procesem SEA a podruhé v připomínkách ze dne 9. února 2006 při posouzení konceptu ÚP VÚC Ústeckého kraje dalším procesem SEA.

„Vlastní námět dvoupruhového průtahu délky 3,5 km s tunelem délky 1,3 km pod městem jsme v únoru 2007 nechali zpracovat firmou Ing. Jiří Kalčík – projektové středisko Plzeň, neboť jsme ho potřebovali do vyjádření ze dne 23. března 2007 k oznámení EIA v rámci zjišťovacího řízení. Bohužel po jeho posouzení dostal v březnu 2011 ve stanovisku EIA přednost východní obchvat a průtah na estakádě,“ připomíná dále Patrik.

Podle něho by východní obchvat Bíliny délky 7,8 km zbytečně znehodnotil cenný krajinný ráz a zachovalou přírodu v okolí města, což by se jednak týkalo předpolí Národní přírodní rezervace Bořeň, kde měly být hluboké zářezy s hloubeným tunelem délky 550 metrů a kde se měly bourat i zahrádky, a jednak okolí Přírodní rezervace vrchu Trupelník s údolím potoka Syčivka, kde měla být estakáda délky 650 metrů a výšky 26 metrů.

ŘSD ČR ve svém informačním letáku z října 2019 uvádí, že nový silniční průtah Bílinou s tunelem délky 1,3 km za 3,5 miliardy korun má v roce 2001 získat nové stanovisko EIA a následně všechna nutná rozhodnutí, takže by se mohl začíst stavět od roku 2025. Děti Země ovšem tento termín považují za příliš optimisticky.


* * * * * * * * * *


I. Průběh hodnocení vlivů variant trasování silnice I/13 u Bíliny na životní prostředí


01) 05.03.2007 = Krajský úřad Ústeckého kraje zveřejňuje oznámení EIA
02) 23.03.2007 = Děti Země posílají vyjádření k oznámení EIA s návrhem na západní průtah s tunelem
03) 07.05.2007 = Krajský úřad Ústeckého kraje vydává závěry zjišťovacího řízení se 6 podmínkami
04) 31.08.2010 = Krajský úřad Ústeckého kraje zveřejňuje dokumentaci EIA
05) 30.09.2010 = Děti Země posílají vyjádření k dokumentaci EIA
06) 20.01.2011 = Krajský úřad Ústeckého kraje zveřejňuje posudek EIA
07) 21.02.2011 = Děti Země zasílají vyjádření k posudku EIA s preferencí průtahu na estakádě před obchvatem
08) 22.02.2011 = veřejné projednání záměru
09) 21.03.2011 = Krajský úřad Ústeckého kraje vydává stanovisko EIA se 62 podmínkami na 5 let
10) 11.02.2016 = Krajský úřad Ústeckého kraje prodlužuje platnost stanoviska EIA o 5 let
11) 04.11.2019 = Ředitelství silnic a dálnic ČR v tiskové zprávě informuje o plánu na výstavbu průtahu s tunelem


II. Varianta průtahu s tunelem délky 1,3 km ve vyjádření Dětí Země z 23. března 2007


Varianta dvoupruhového západního průtahu Bílinou vychází z námětu Dětí Země na řešení dopravní situace ve městě z roku 1998. Varianta byla předložena Dětmi Země v jejich vyjádření ze dne 23. 3. 2007 ke zjišťovacímu řízení v rámci procesu EIA a vypracovala ji firma Ing. Jiří Kalčík – projektové středisko Plzeň.

Základní technické parametry západního průtahu Bílinou s tunelem byly tyto:
- délka nového silničního průtahu = 3,5 km
- šířka nového silničního průtahu = 12,0 m
- návrhová rychlost vozidel= 80 km/h
- počet kruhových objezdů = 2, vnější průměr 60 m
- délka tunelu nového silničního průtahu = 1,3 km (částečně hloubený a částečně ražený)
- maximální sklon tunelu nového silničního průtahu= 4 %
- hloubka stropu tunelu pod zástavbou na ulici Břežánecká = 24 m
- hloubka stropu tunelu pod řekou Bílina = 13 m
- mosty = 1 přes řeku BílinaDISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz