Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Klimatická krize je jako rakovina, říkají lékaři, a vyzývají své kolegy k podpisu Otevřeného dopisu

20. 8. 2019 - PRAHA [Econnect / Doctors for Future]

Iniciativa Doctors for Future Česká republika vydala Otevřený dopis, ve kterém vyzývá k bezodkladnému a účinnému řešení klimatické krize. Vyjadřuje v něm také podporu protestům studentů proti ignoraci environmentální katastrofy, ve které se jako lidstvo nacházíme.

„Jsme znepokojeni skutečností, že celý svět včetně České republiky naprosto nedostatečně reaguje na změnu klimatu, která ohrožuje samotnou existenci naší civilizace. Klimatická krize, ztráta biodiverzity, odlesňování, znečišťování vody a degradace půdy a z nich vyplývající ubývání základních životních zdrojů jsou obrovskou ekologickou a humanitární katastrofou,“ říká zakladatelka iniciativy a pelhřimovská lékařka Lucie Křivohlavá.

Lékaři z iniciativy upozorňují na skutečnost, že klimatická krize působí na lidské zdraví přímo i nepřímo. Mezi přímé účinky patří poškození zdraví nebo přímo úmrtí vlivem vln vedra či naopak extrémně nízkých teplot, rozšíření tropických infekčních nemocí mimo původní oblast výskytu nebo úrazy zapříčiněné extrémními projevy počasí jako jsou hurikány, povodně nebo požáry. Nepřímo pak zdraví poškozuje sucho a neúroda vyplývající z devastace životního prostředí, ke které vede jak růst teploty, tak špatná péče o krajinu. Nedostatek pitné vody a potravin jsou příčinou nepokojů a násilí, které můžou vést až k válečným konfliktům.

Zpráva Expertní rady evropských akademií (EASAC) věnovaná dopadům klimatické krize na lidské zdraví upozorňuje na nutnost razantního řešení klimatické změny. To vyžaduje zavedení mitigačních i adaptačních opatření, jejichž cílem je jak zmírnit negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, tak přizpůsobit se životu v nových podmínkách daných ohříváním planety. "Jestliže nezačneme neprodleně jednat, abychom snížili emise a udrželi růst teplot pod limitem dvou stupňů Celsia, zakotveným v Pařížské klimatické dohodě, budeme čelit dost možná nezvratným změnám, které budou mít dalekosáhlé dopady na mnoho aspektů lidského zdraví," upozornil Andy Haines, jeden z autorů zprávy.

Čeští Doctors for Future upozorňují i na skutečnost, že mezi českými lékaři se zatím o klimatické krizi přes všechny výše uvedené skutečnosti nevede diskuse. „Jedním z našich hlavních cílů je prolomit ticho, které u tohoto tématu mezi zdravotnickou veřejností panuje,“ říká Anna Kšírová z Krajské nemocnice Liberec, a přirovnává klimatickou krizi k rakovině: „Stejně jako u malignit jsou její první příznaky poměrně nenápadné a „pacienta“ – tedy lidstvo – nijak výrazně neomezují. Tyto časné příznaky, kdy mohla být „léčba“ relativně šetrná
a pozvolná, jsme ale bohužel promeškali. Klimatická krize je rozvinutý problém a stále se zhoršuje, je tedy nezbytné jednat razantně a bezodkladně stejně jako u rakoviny. Tam také po stanovení diagnózy s léčbou nečekáte a zahajujete ji okamžitě.“

„Lékaři mají ve společnosti důvěru, s čímž je spojená i naše zodpovědnost vůči veřejnosti. Nemůžeme stát stranou, je důležité, aby naše profese byla součástí řešení největší výzvy, před kterou jako lidstvo stojíme,“ říká členka iniciativy a ortopedka Eva Němejcová, a doplňuje: „Dopis sám o sobě zároveň přispívá k lepší informovanosti lékařů o klimatické krizi, obsahuje řadu informací z vědeckých zdrojů založených na důkazech. Může se zdát poněkud radikální, ale kritická situace vyžaduje pravdivé informace a radikální řešení. Nakonec
nedávno to v britském parlamentu prohlásil i sir David Attenborough, jeden z nejznámějších a nejvíce respektovaných přírodovědců na světě.”

Otevřený dopis již podpořilo svým podpisem i několik významných osobností medicíny – mimo jiné docentka Iva Holmerová, předsedkyně České geriatrické společnosti, profesor Petr Widimský, kardiolog, profesor Jan Janoušek, přednosta dětského kardiocentra Fakultní nemocice v Motole nebo profesor Ladislav Machala, vedoucí AIDS centra z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, který podpořil iniciativu Doctors for Future jako „velmi potřebnou“ a dodal: „Péče o kvalitní životní prostředí a ochrana
přírody patří mezi nejdůležitější veřejné zájmy kdekoliv na světě. Vláda České republiky by měla k problémům ochrany přírody a životního prostředí přistupovat s maximální odpovědností a přestat hrát roli "Švejka" v Evropské Unii.”

Dopis je možné podepsat na webových stránkách iniciativy:
https://doctorsforfuture.webnode.cz/


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz