Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

"Uhelné" regiony mají šanci získat unikátní systémovou podporu EU. Dostanou se mezi šest podpořených i české kraje?

9. 7. 2019 - PRAHA/BRUSEL [Econnect / Hnutí DUHA / Centrum pro dopravu a energetiku]

Šest z 41 regionů Evropské unie, které jsou dlouhodobě postiženy následky těžby a spalování uhlí, získá unikátní podporu v nově otevřeném programu technické pomoci v rámci Evropské platformy pro uhelné regiony. Cílem je zbavit regiony závislosti na uhlí a rozhýbat jejich ekonomický rozvoj. Nepůjde o jednorázovou finanční injekci. Experti a expertky z EU budou pro vybrané regiony hledat možnosti rozvoje navzdory odklonu od uhlí.

Navržená řešení zohlední specifika daného regionu pro přechod na čistou energetiku, kvalitu životního prostředí, zaměstnanost a sociální problémy, kulturu a infrastrukturu. Součástí technické pomoci bude také prověření možných zdrojů financování.

Hnutí DUHA a Centrum pro dopravu a energetiku považují výzvu Evropské komise za jedinečný podnět k jasné dekarbonizační strategii s konkrétními řešeními pro "uhelné" regiony. Kraje Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský, které jsou těžbou a spalováním uhlí zatíženy, by se měly snažit podporu získat. V ČR už několik let běží program RE:START, v jehož rámci vláda každoročně schvaluje akční plány s konkrétními projekty. Ekologické organizace sice program považují za principiálně smysluplný, ale upozorňují, že nemá jasně zakotvený odklon krajů od fosilních paliv a nedostatečně zapojuje místní veřejnost.

Účast našich "uhelných" krajů v systémově pojaté asistenci EU by mohla pomoci s jejich nasměřováním k udržitelnému ekonomickému rozvoji, který by dále nebrzdila závislost na uhlí. Finance na tento rozvoj pak mohou přicházet nejen z fondů EU, ale také například z výnosů emisních povolenek (například prostřednictvím programů, jako je Nová zelená úsporám či tzv. Modernizačního fondu na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů). Šancí pro Ústecký a Karlovarský kraj je také zvýšení těžebních poplatků z hnědého uhlí.

Sokolovská uhelná těží v Karlovarském kraji šest milionů tun hnědého uhlí ročně a provozuje dvě velké uhelné elektrárny. František Štěpánek, spolumajitel a generální ředitel firmy , se nedávno v deníku Právo vyjádřil, že přestože je na Sokolovsku připraveno k vytěžení zhruba 120 milionů tun uhlí (tedy zásoby na dvacet let), je Sokolovská uhelná připravena na jednání o případném uspíšení konce těžby. Podle ředitele má firma připraveny peníze nejen na rekultivace a sanace, ale částečně také na to, aby se podílela na proměnu regionu na dobu pouhelnou. Jako podmínku ovšem klade vznik nových adekvátních pracovních míst.

Naopak v Ústeckém kraji působící firmy SevEn Energy (bývalá Mostecká uhelná) Pavla Tykače a také Severočeské doly (ze skupiny ČEZ) usilují prodlužovat závislost na uhlí. ČEZ žádá o prodloužení těžby na velkolomu Bílina [6]. Pavel Tykač zase usiluje o odkoupení největší české uhelné elektrárny Počerady od ČEZu. Plánuje ji provozovat dlouhodobě s využitím uhlí z velkolomu Vršany, který má dostupné zásoby až do roku 2052 [7]. Tyto záměry hrozí podkopat ozdravení, dekarbonizaci a udržitelný ekonomický rozvoj kraje.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: "Evropská unie nabízí i českým uhelným krajům unikátní možnost získat systémovou pomoc s odklonem od uhlí a udržitelným ekonomickým rozvojem. Doufám, že stát, kraje i obce budou o tuto podporu usilovat a držím jim palce, aby to vyšlo. Příklad Sokolovska ukazuje, že vizi dřívějšího odklonu od uhlí možná sdílí i takzvaný uhlobaron. Naopak v Ústeckém kraji probíhají snahy o prodloužení doby uhelné, zejména pod tlakem firem Pavla Tykače. Pokud nechce stát šance Ústeckého kraje na ozdravení, dekarbonizaci a udržitelný ekonomický rozvoj podkopat, nesmí připustit, aby ČEZ rozšířil těžbu na velkolomu Bílina či prodal elektrárnu Počerady soukromému majiteli."

Zuzana Vondrová z Centra pro dopravu a energetiku řekla: "Technická podpora může uhelným regionům v neodkladném procesu odklonu od uhlí výrazně pomoci. Jasná a na míru šitá strategie může v regionech nastolit předvídatelné podmínky jak pro investory, tak pro místní samosprávy. Je na místě, aby se české regiony do výzvy přihlásily a daly tak najevo aktivní zájem o svou udržitelnou budoucnost."


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz